Reading Time: 25 mins

5 gemeenschappelijke uitdagingen voor kredietverenigingen

5 gemeenschappelijke uitdagingen voor kredietinstellingen

5 gemeenschappelijke uitdagingen voor kredietverenigingen

De meeste kredietverenigingen worden vandaag met veel van dezelfde problemen geconfronteerd. Dit artikel schetst de 5 veelvoorkomende uitdagingen die werknemers van kredietverenigingen doormaken.

De sector van de kredietverenigingen heeft de laatste jaren voor enkele van zijn grootste uitdagingen gestaan. De sector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen die alle financiële instellingen gemeen hebben, maar die nog zijn verergerd door de snelle veranderingen in technologie en bedrijfsmodellen.

Er zijn veel uitdagingen waarmee kredietverenigingen worden geconfronteerd. Het is belangrijk te bedenken dat deze organisaties niet met unieke problemen te kampen hebben, maar eerder met problemen in een tijdperk van toenemende concurrentie en teruglopend ledenaantal. Deze uitdagingen zijn een weerspiegeling van het veranderende landschap van de financiële dienstverlening, en deze organisaties moeten ze aanpakken om concurrerend te blijven.

Let's get started.

5 gemeenschappelijke uitdagingen voor kredietverenigingen

5 gemeenschappelijke uitdagingen voor kredietinstellingen

Met de opkomst van kredietverenigingen en het toenemende gebruik ervan worden kredietverenigingen geconfronteerd met een aantal uitdagingen wanneer zij de veiligheid, beveiliging en privacy van hun leden trachten te waarborgen.

Als technologie-experts hebben we de top vijf van de meest voorkomende uitdagingen voor kredietverenigingen vastgesteld in een recent onderzoek dat we hebben uitgevoerd.

Gemeenschappelijke uitdagingen voor kredietverenigingen

1. Hoog volume van dagelijkse transacties en verzoeken om klantenservice

De grootste uitdaging voor kredietverenigingen is het hoge volume van dagelijkse transacties en verzoeken om klantenservice die via het systeem binnenkomen. Deze worden vaak "snelle" transacties genoemd, zoals betalingen, stortingen en opnames van leningen, verlengingen van leningen en vragen om inlichtingen over rekeningen.

Het probleem is dat dit soort werk niet goed schaalbaar is. Kredietverenigingen moeten een groot aantal transacties kunnen verwerken om een uitstekende klantenservice te kunnen bieden. Hoe meer uw leden dit doen, hoe meer zij moeten investeren in technologie, software en hardware om deze systemen te ondersteunen.

2. Mogelijkheid van menselijke fouten

Kredietverenigingen zijn onderhevig aan dezelfde menselijke fouten en operationele problemen als andere financiële instellingen. Zij hebben echter ook te maken met een unieke reeks uitdagingen die hen vatbaarder maken voor menselijke fouten dan andere financiële instellingen en bedrijven in het algemeen.

Kredietunies worden bestuurd door een raad van bestuur of door functionarissen die de dagelijkse activiteiten van de instelling moeten beheren. Hoewel dit een eenvoudige taak lijkt, kan hij vrij complex zijn door het grote aantal werknemers dat voor kredietverenigingen werkt.

Wanneer er een probleem is dat de aandacht van het management vereist, kan dit verwarring veroorzaken tussen werknemers die verantwoordelijk zijn voor verschillende taken en systemen binnen de organisatie. Om fouten te voorkomen die de rekeningen van klanten kunnen schaden of de hele instelling in gevaar kunnen brengen, moeten managers duidelijk met elke werknemer communiceren over wat er moet worden gedaan en hoe het moet worden gedaan. Of maak gebruik van technologieën zoals RPA om het end-to-end proces te automatiseren.

3. Regelgeving en naleving

De kredietunie-industrie wordt gereguleerd door vele federale en staatsagentschappen. Enkele van de belangrijkste regelgevende instanties zijn de National Credit Union Administration (NCUA), de Federal Reserve Board, het Office of Thrift Supervision, de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Hoewel elke toezichthouder zijn eigen specifieke regelgeving heeft die moet worden nageleefd, hebben ze allemaal dezelfde doelstellingen: de consument beschermen en er tegelijk voor zorgen dat kredietverenigingen financiële diensten kunnen blijven verlenen aan hun leden.

Kredietverenigingen moeten niet alleen aan de wettelijke voorschriften voldoen, maar ook aan de plaatselijke wet- en regelgeving om aan de behoeften van hun leden te voldoen. Dit betekent dat zelfs als u in een staat woont waar geen specifieke wetten gelden voor uw type kredietunie, uw kredietunie toch aan de overheidsvoorschriften moet voldoen om volledig operationeel te blijven als coöperatieve vereniging die eigendom is van de leden.

4. Oudere systemen

Kredietverenigingen staan voor een aantal uitdagingen bij de modernisering van hun systemen. Het eerste is de integratie van verouderde systemen met nieuwe technologieën. Een bijzonder punt van zorg is de integratie van deze systemen met het Internet, dat een integrerend deel van de activiteiten van kredietverenigingen is geworden en de wijze waarop kredietverenigingen zaken doen ingrijpend heeft veranderd.

Kredietverenigingen die nog niet volledig op technologie gebaseerde oplossingen hebben ingevoerd, zullen gedwongen worden deze in te voeren of het risico lopen leden en inkomsten te verliezen aan hun concurrenten die meer gestroomlijnde processen en modellen voor klantenservice hebben ontwikkeld. Soms is het niet mogelijk om legacysystemen effectief te integreren in een modern technologieplatform zonder dat dit ten koste gaat van de gegevens van de leden of van de operationele efficiëntie.

5. Handmatige, repetitieve processen vertragen de werkzaamheden

Kredietverenigingen hebben vaak handmatige processen die regelmatig moeten worden bijgewerkt. Dit kan leiden tot vertragingen bij de verwerking van transacties en betalingen, waardoor middelen worden onttrokken aan andere onderdelen van de activiteiten van de kredietunie. Bovendien kan het voor kredietverenigingen langer duren om nieuwe aanvragen te verwerken dan voor grotere financiële instellingen met geautomatiseerde systemen.

Bovendien beschikken kredietverenigingen wellicht niet over hetzelfde niveau van technologie en opleiding op het gebied van softwareontwikkeling en talentbeheer voor werknemers als grotere instellingen. Daardoor kunnen zij veranderingen in de technologie of de normen van de sector misschien niet zo snel bijhouden als sommige grotere financiële instellingen dat doen.

Hoe kunnen technologieoplossingen voor kredietinstellingen helpen deze problemen op te lossen?

Kredietverenigingen vechten er voortdurend voor om relevant te blijven, zowel in de ogen van hun leden als in de ogen van de toezichthouders. Daartoe moeten zij een sterke merkidentiteit behouden, een eersteklas klantenervaring bieden en een uitzonderlijk aanbod van financiële diensten aanbieden.

Bovendien moeten kredietverenigingen zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden om concurrerend te blijven en te overleven. Dit is waar technologische oplossingen kunnen helpen.

Hier zijn enkele technologische oplossingen die veel voorkomende uitdagingen voor kredietinstellingen helpen oplossen:

1. Robotische proces automatisering oplossingen

Kredietverenigingen hebben veel manuele processen, die tijdrovend, arbeidsintensief en duur zijn. De beste manier om deze kosten te verminderen is ze te automatiseren met behulp van
robotic process automation (RPA)-technologie
.

Robotic process automation (RPA) is een digital enablement technologie die voornamelijk gebruik maakt van een combinatie van gebruikersinterface (UI) en oppervlaktekenmerken om scripts te maken die routinematig, voorspelbaar datatranscriptiewerk automatiseren.

Kredietverenigingen kunnen RPA gebruiken om verschillende processen te automatiseren, waaronder:

 • Hypotheekverstrekking
 • Beheer van debiteuren
 • Overnemen van leningen
 • Klantendiensten, ledendiensten en online bankieren
10 RPA-gebruiksscenario's die de meeste kredietverenigingen lijken te hebben gemist

10 RPA-gebruiksscenario's die de meeste kredietverenigingen lijken te hebben gemist

Deze blog gaat over kredietverenigingen en hun dagelijkse zakelijke problemen die kunnen worden opgelost met behulp van Robotic Process Automation (RPA).

Lees verder

2. Data Science & Analytics-oplossingen

Data science is een interdisciplinair gebied dat ernaar streeft wetenschappelijk denken en technieken toe te passen op gegevens om problemen in de echte wereld op te lossen. Data wetenschappers gebruiken statistische analyse en algoritmen voor machinaal leren om voorspellingen te doen op basis van gegevensreeksen en die voorspellingen vervolgens te testen op nieuwe gegevensreeksen. Zij gebruiken programmeertalen zoals Python, R en Java om code te schrijven waarmee bestaande gegevensreeksen worden geanalyseerd of nieuwe gegevensreeksen worden gecreëerd. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt voor voorspellende analysetools die het gedrag of de resultaten van klanten helpen voorspellen op basis van gedrag of resultaten uit het verleden.

Het gebruik van data science en analytics helpt kredietverenigingen hun bedrijfsstrategieën te verbeteren door inzicht te bieden in het gedrag en de voorkeuren van klanten. De technologie biedt een platform om klantgegevens te analyseren, zoals:

 • Prestaties van marketingcampagnes
 • Prestaties bij het verstrekken van leningen
 • Analyse van het rendement van de portefeuille
 • Risicovoorspellingen

3. Superieure oplossingen voor ledenervaring

Kredietverenigingen zijn bedrijven, en zoals elk bedrijf willen zij dat hun leden tevreden zijn. Investeren in technologische oplossingen die het de leden gemakkelijk maken om te doen wat zij het liefst doen, is dan ook een revolutie.

Kredietverenigingen moeten op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en wrijvingsloze manier met hun leden in contact kunnen komen. Oplossingen voor ledenervaring helpen kredietverenigingen de gebruikerservaring voor zowel leden als werknemers van de kredietvereniging te verbeteren.

Innovatieve ervaringen van leden kunnen kredietverenigingen helpen zich van de concurrentie te onderscheiden en de retentiegraad van leden te verhogen. Kredietverenigingen kunnen hun leden het gevoel geven dat zij deel uitmaken van een team en niet slechts een nummer in de database zijn.

Strategieën voor klantervaring

7 manieren om de klantervaring bij banken en kredietinstellingen te verbeteren

Een artikel over de betekenis van een goede bankervaring, belangrijke aandachtspunten voor klantervaring en onze top 3 voorbeelden van banken die een uitzonderlijke klantervaring bieden.

Lees verder

4. Oplossingen voor digitale kwaliteitsborging

Digitale kwaliteitsborging (DQA) is het proces van monitoring van de digitale kanalen van een organisatie om potentiële problemen te identificeren en op te lossen voordat ze de ervaring van de leden beïnvloeden.

Oplossingen voor digitale kwaliteitsborging zijn ontworpen om kredietverenigingen te helpen ervoor te zorgen dat hun ledenervaring en gegevens accuraat, up-to-date en veilig zijn. Deze oplossingen kunnen helpen voorkomen:

 • Fraude of identiteitsdiefstal
 • Vermindering van de interne kosten
 • Verbetering van de klantenservice door de tijd te verkorten die nodig is om problemen op te lossen
 • Geautomatiseerd testen van alle digitale kanalen

5. Software voor kredietacceptatie

Software voor kredietacceptatie is ontworpen om kredietverenigingen te helpen hun financiële administratie en uitbetalingen efficiënter dan ooit te beheren. Dit betekent dat het personeel minder tijd nodig heeft voor taken zoals het verstrekken van leningen, het beheren van budgetten, het goedkeuren van aanvragen, enz., wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor zowel leden als personeel!

6. Enterprise Data Bus (EDB)-oplossing

De
Enterprise Data Bus (EDB) oplossing
is een cloud-gebaseerd systeem dat kredietverenigingen in staat stelt ongelijksoortige systemen te verbinden tot één geïntegreerd platform. De EDB-oplossing helpt kredietverenigingen één enkel beeld van hun bedrijf te krijgen, wat op zijn beurt leidt tot:

 • Grotere efficiëntie
 • Verbeterde klantenservice
 • Verbeterde mogelijkheden voor risicobeheer

Deze nieuwe oplossing stelt kredietverenigingen ook in staat om informatie binnen de organisatie te delen, wat leidt tot betere besluitvorming en betere bedrijfsprestaties.

Casestudy

Las Vegas credit union heeft 80% van de tijd en moeite van werknemers teruggevorderd met digitale arbeidskrachten

Lees verder

Afsluiten

Bankieren in een kredietunie kan met veel uitdagingen gepaard gaan, maar de technologie is er om te helpen. Voor kredietverenigingen ontworpen technologiediensten kunnen handmatige, repetitieve processen elimineren en transacties op verzoek verwerken. Met behulp van technologie kan uw kredietunie de leden een uitzonderlijke ervaring bieden, de veiligheid verbeteren en voorbereid zijn op de toekomst.

Geef uw werknemers de bevoegdheid om verzoeken om klantenservice te behandelen. Geef ze sneller toegang tot de juiste informatie. Profiteer van de oplossingen en technologieën van Zuci voor digitale transformatie van kredietverenigingen waarmee u operationele kosten kunt verlagen en bedrijfsprocessen kunt verbeteren.

Wij zijn een technologiepartner van de kredietunie die u kan helpen uw doelstellingen te bereiken via digitale transformatieoplossingen die u in staat stellen een betere ledenervaring te creëren en gegevens te rapporteren in een gemakkelijk te begrijpen dashboard. Praat met ons en los vandaag nog de uitdagingen voor uw kredietunie op.

Janaha Vivek

I write about fintech, data, and everything around it | Senior Marketing Specialist @ Zuci Systems.