Leestijd : 1 minuten

Hoe en wanneer stap je over naar Microservices?

Amazon, Spotify, Uber, Netflix – zijn enkele van de technische giganten die zijn overgestapt op microservices-architectuur om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. In dit artikel leren we over microservices en bespreken we waarom, wanneer en hoe u hierop moet overstappen.

Wat zijn microservices?

Een van de nieuwste trends in de wereld van webontwikkeling, projecten die microservices-architectuur hebben gebruikt, hebben veel succes gehad. Het splitst complexe applicaties op in een aantal kleine en onafhankelijke processen die met elkaar communiceren via lichtgewicht REST, Thrift API’s of HTTP.

Wanneer u een toepassing opsplitst in verschillende kleine services, vindt u hieronder enkele van de voordelen die u ervan krijgt:

  • De applicatie wordt gemakkelijker te begrijpen, te ontwikkelen en te testen
  • Modulariteit is verbeterd
  • Ze zijn beter bestand tegen architecturale erosie.
  • Het stelt kleine autonome teams in staat om hun respectieve diensten onafhankelijk te ontwikkelen en op te schalen
  • Maakt het mogelijk om de architectuur van een individuele service te ontwikkelen door middel van continue refactoring
  • Biedt meer schaalbaarheid en flexibiliteit

Waarom zou u overstappen op Microservices?

Laten we eens kijken waarom u de overstap van monolithische naar microservices-architectuur zou moeten maken.

1. Flexibiliteit:

Wanneer u Microservices gebruikt, beperkt dit de ontwikkelaars niet op het gebied van technologieën en tools. Elk van de services kan worden gebouwd met behulp van verschillende frameworks en talen. Het zorgt ervoor dat u de meest geschikte technologie voor uw specifieke behoeften kunt selecteren.

Bij microservices maakt het niet uit of de componenten verschillend zijn. Microservices beperkt je helemaal niet als het gaat om technologiegebruik, maar met een monolithische architectuur zul je gedurende het hele proces dezelfde technologie moeten gebruiken.

2. Onderhoud:

Het detecteren en repareren van fouten wordt in minder tijd gedaan vanwege de kleinere omvang van microservices. De ontwikkelaars hebben een grotere beheersing van kleine code-exemplaren en zullen in staat zijn om foutloze applicaties te leveren.

Wanneer er veel bouwstenen zijn, kan het lastig zijn om te achterhalen waar precies het probleem zich voordoet. Dat is precies waarom u monitoringtools moet gebruiken, omdat deze u helpen zo snel mogelijk op problemen te reageren.

3. Betere productiviteit:

Microservices stellen een aantal teams in staat om vanuit dezelfde applicatie aan verschillende componenten te werken zonder het werk van anderen te beïnvloeden. Daarom wordt het gemakkelijk voor de ontwikkelaars en neemt het ook niet veel tijd in beslag. U hoeft niet te wachten tot andere teams klaar zijn, zodat u aan de slag kunt.

Een van de grootste voordelen van het werken met microservices is dat ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst en aangepast. Hierdoor kunnen testers afzonderlijke apparaten afzonderlijk testen en veel gedaan krijgen in weinig tijd. Ze hoeven niet te wachten tot de hele aanvraag klaar is.

4. schaalbaarheid:

Omdat de microservices-architectuur is gebaseerd op kleine componenten, is schalen veel eenvoudiger dan bij het gebruik van monolithische architectuur. Dus als er problemen zijn met een bepaald onderdeel, blijven de andere onaangetast en werken ze naadloos. Voor bedrijven die aan een groot aantal apparaten en applicaties werken, is de architectuur van microservices een grote hulp.

5. Snellere time-to-market:

Omdat microservices werken met losjes gekoppelde services, is het niet nodig om je hele codebase te herschrijven om een functie toe te voegen of te wijzigen. U hoeft alleen wijzigingen aan te brengen in specifieke services. Doordat de applicaties die zijn ontwikkeld met behulp van de microservice-architectuur onafhankelijk testbaar en inzetbaar zijn, kunt u uw applicatie veel sneller marktrijp maken.

6. continue levering:

Als je monolithische applicaties bouwt, moet je toegewijde teams hebben om aan specifieke functies te werken, zoals database, server-side logica, UI, technologische lagen, enz. Maar voor microservices-applicaties kunnen cross-functionele teams de volledige levenscyclus van een applicatie beheren met behulp van het continuous delivery-model.

Wanneer ontwikkelaars en testers tegelijkertijd aan één service werken, wordt testen en debuggen eenvoudig. Dankzij de incrementele ontwikkelaanpak wordt code continu ontwikkeld, getest en ingezet. Het is ook mogelijk om code uit de bestaande bibliotheken te gebruiken in plaats van de code helemaal opnieuw te ontwikkelen.

7. Betere ROI:

Wanneer u de microservices-architectuur gebruikt, kunt u de resources optimaliseren. Een aantal teams kan tegelijkertijd werken aan onafhankelijke services die een snellere implementatie mogelijk maken en zelfs pivots mogelijk maken als dat nodig is. Daarom worden ontwikkelteams gereduceerd en is de code van het team ook herbruikbaar.

Zelfs met eenvoudige x86-machines kun je dingen voor elkaar krijgen, dure machines zijn niet nodig. De efficiëntie waarmee u met microservices kunt werken, vermindert zowel de infrastructuurtijd als de uitvaltijd.

Wanneer moet u overstappen op Microservices?

Een van de grootste drijfveren voor bedrijven om over te stappen van monolithische naar microservices-architectuur is schaalbaarheid. Het is absoluut noodzakelijk dat u componenten gebruikt die door de meeste gebruikers worden gebruikt, zodat de overgang soepel verloopt.

Wanneer heb je microservices-architectuur het meest nodig? Het is wanneer delen van uw organisatie zelfstandig moeten werken. De noodzaak van een transitie hangt af van hoe u over uw organisatie denkt en hoe u deze wilt laten functioneren. Als u uw monolithische applicatie wilt doorbreken, moet u een duidelijk beeld hebben van hoe u wilt dat uw organisatie er de komende jaren uitziet.

Ben je een bedrijf dat snel groeit, dan kun je serieus overwegen om over te stappen op microservices. Wanneer er een aantal ontwikkelaars aan een project werken, maakt het hen productiever als ze zich kunnen concentreren op een enkele service van de applicatie.

Laten we zeggen dat je werkt aan een monolithische architectuur, alle ontwikkelaars hebben toegang tot de codebasis. Als er wijzigingen worden aangebracht, kan dit de hele applicatie verstoren. Wanneer ontwikkelaars zich concentreren op een enkele service van de applicaties, wordt het veel eenvoudiger.

Hoe verschuift u uw bestaande applicaties naar Microservices?

Wanneer u overstapt van een monolithisch systeem naar een op microservices gebaseerde architectuur, moet u deze stappen volgen:

1. Identificeer de logische componenten:

De belangrijkste componenten die in het systeem worden gebruikt, zijn data-objecten, data-acties en de uit te voeren taken. De gegevensobjecten zijn de logische constructies die de gegevens vertegenwoordigen die worden gebruikt. Gegevensacties verwijzen naar opdrachten die worden gebruikt op een of meer gegevensobjecten, meestal op verschillende gegevenstypen om een taak te voltooien. De uit te voeren taken verwijzen naar de functie die de gebruikers aanroepen om hun organisatorische rollen te vervullen. Dit kunnen gebruikersverhalen, use cases en documentatie zijn.

Wanneer u meerdere systemen combineert tot één systeem, moeten alle hoofdcomponenten worden geïdentificeerd. Systeemarchitecten zullen het gemakkelijk vinden om de objecten te identificeren die binnen een systeem worden gebruikt. De migratie naar microservice heeft geen directe invloed op de gebruikersinterface.

2. Afvlakken en refactor componenten:

Nadat de modules zijn geïdentificeerd, is de volgende stap het intern organiseren van de groepen. Kijk of er componenten zijn die functionaliteit dupliceren voordat u de microservice implementeert. Uiteindelijk zou er maar één microservice moeten zijn die een specifieke functie vervult.

3. Identificeer componentafhankelijkheden:

Zodra de componenten zijn geïdentificeerd en georganiseerd om ze klaar te maken voor migratie, is de systeemarchitect verantwoordelijk voor het identificeren van de afhankelijkheden tussen de componenten. Zoeken naar calls tussen verschillende bibliotheken en datatypes kan met behulp van de statische analyse van de broncode.

4. Identificeer componentgroepen:

Nadat de afhankelijkheden zijn geïdentificeerd, moet de systeemarchitect zich concentreren op het groeperen van de componenten in samenhangende groepen. Hierdoor kunnen ze worden omgezet in microservices. Het doel van deze stap is het identificeren van een kleine set objecten en de op handen zijnde acties die in het uiteindelijke systeem logisch kunnen worden gescheiden.

5. API voor externe gebruikersinterface:

De externe gebruikersinterface is naar verwachting de enige manier van communicatie tussen het systeem, de componenten en de gebruikers. De interface hier moet schaalbaar zijn, zodat het systeem met de tijd kan evolueren. Het ontwerp en de implementatie van de API voor de gebruikersinterface op afstand zijn van cruciaal belang voor het succes van de migratie-microservices. De API moet in staat zijn om alle data-objecten te verwerken die in het systeem worden vertegenwoordigd, staatloos te zijn, achterwaarts compatibel te zijn met de vorige versies en ook versiebeheer te hebben.

6. Componentgroepen migreren:

Bij het migreren naar volledige microservices is het het beste om macroservices als tussenstap te gebruiken, omdat ze beter gepositioneerd zijn voor het delen van gegevensopslagplaatsen en complexe interacties met gegevensobjecten mogelijk maken. Direct overstappen op microservices is vanwege de complexiteit niet de juiste stap.

In deze stap is het doel om componentgroepen naar afzonderlijke projecten te verplaatsen en afzonderlijke implementaties te maken. Elk van de microservices moet onafhankelijk kunnen worden geïmplementeerd via de pijplijn voor continue integratie (CI) en continue implementatie (CD) van het systeem.

7. Migreren naar microservices:

De data-objecten, meerdere componenten en functies worden uit het monolithische systeem en in microservices gehaald. Het zal inzicht verschaffen in hoe deze componenten worden opgedeeld in microservices. Houd er rekening mee dat elk van de microservices zijn eigen datastore onderhoudt en slechts een beperkt aantal acties uitvoert op de data-objecten binnen die datastore.

8. Implementatie en testen:

Integratietesten en -implementatie is de volgende stap zodra een microservice of macroservice klaar is voor ontwikkeling. Het systeem moet worden geconfigureerd om de gegevens van de nieuwe service te gebruiken. Nadat het testen is voltooid, moet u ervoor zorgen dat de resterende monolithische code toegang krijgt tot de nieuwe service voor zijn informatie en dat er geen verbindingen meer zijn met de oude datastore. Hierna kan de nieuwe dienst worden ingezet op de productiesystemen.

Wat zijn de nadelen van de overstap naar Microservices?

Zoals alle goede dingen heeft de overgang naar microservices ook nadelen. Als u overstapt van monoliet- naar microservices-architectuur, moet u zich ervan bewust zijn dat hogere operationele kosten en grotere complexiteit uitdagingen zijn waarmee u te maken krijgt.

Ontwikkelaars hebben aanzienlijke DevOps-vaardigheden nodig om een microservicetoepassing in productie te implementeren en te onderhouden. Hoewel een monolithische applicatie kan worden geïmplementeerd in een klein applicatieservercluster voor veerkracht, heeft elke service in microservices zijn eigen cluster nodig.

Omdat microservicesystemen van nature gedistribueerde systemen zijn, zijn ze moeilijk te bouwen. Wat eerder een eenvoudige methodeaanroep was, wordt vervangen door een asynchroon bericht, REST of een externe procedureaanroep.

In de microservices-architectuur heeft elke service zijn eigen taal, platform en API’s. Er zullen meerdere teams tegelijkertijd aan verschillende onderdelen van het project werken. Daarom moet u de infrastructuur goed bewaken en beheren. Dat komt omdat als een machine uitvalt of een service uitvalt, het onmogelijk is om erachter te komen waar de problemen vandaan komen.

Conclusie:

Door bestaande applicaties naar microservices te migreren, kunnen bedrijven verschillende voordelen behalen die met deze architectuur samenhangen: schaalbaarheid, veerkracht, snellere time-to-market, eenvoudig onderhoud en verhoogde efficiëntie. Hoewel de overgang niet per se gemakkelijk is, zal het je leiden naar een meer georganiseerde en duurzame codebasis bij de organisatie.

Als u op zoek bent naar een samenwerking met een technologiebedrijf dat bekend is met de ins en outs van Microservices-architectuur, neem dan contact op met de mensen van Zuci. Laten we laten zien hoe we uw bedrijf kunnen uitrusten met veerkrachtige Microservices om de manier waarop u werkt volledig te transformeren.

Kom in contact met onze experts

populaire posts

Sharon Mariam Koshy

Loves getting creative with mundane topics in addition to geeking out over books and movies.

Deel deze blog, kies uw platform!

Leave A Comment