Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Leestijd : 1 minuten

Maximale efficiëntie met de testautomatiseringspiramide

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Heb je ooit gehoord van de testautomatiseringspiramide, een model voor het bedenken van een teststrategie? Het is gemaakt door Mike Cohn en gebruikt een visuele voorstelling (Driehoek) om de verschillende soorten geautomatiseerde tests weer te geven die in een allesomvattende testsuite zouden moeten worden opgenomen.

De piramide is verdeeld in meerdere lagen, die elk verschillende niveaus van specificiteit en granulariteit vertegenwoordigen. Het laagste niveau bestaat uit unit tests, dit zijn minuscule tests die het gedrag van individuele code-eenheden verifiëren.

De middelste laag omvat integratietests, die de interacties tussen verschillende code-eenheden onderzoeken. Tot slot bestaat de top van de piramide uit end-to-end tests, die het hele systeem beoordelen vanuit het perspectief van de gebruiker.

Bijvoorbeeld bij het onderzoeken van een MVC webapplicatie,

 • De unit tests evalueren individuele componenten van de applicatie, zoals modellen, validaties, routes, controllers en bedrijfsservices.
 • Integratietesten onderzoeken de interactie tussen applicatiecomponenten, zoals objectlevenscyclus en identiteitsbeheer, en de verbinding met de database.
 • End-to-end tests worden uitgevoerd om de algehele applicatie te testen vanuit het oogpunt van de gebruiker, waarbij het succesvol aanmaken van accounts, inloggen en andere site-activiteiten worden geverifieerd.

Wil je meer weten? Verder lezen…

Wat is de Testautomatiseringspiramide & waarom deze is ontstaan?

De Test Automation Pyramid is een testraamwerk dat helpt bij het balanceren van verschillende soorten geautomatiseerde tests, waardoor een betere testdekking en snellere feedback mogelijk worden.

Hieronder volgen de lagen in de testautomatiseringspiramide:

 • Eenheidstests

De testautomatisering piramide heeft zijn basis in de unit test laag. In deze laag worden individuele code-eenheden geïsoleerd van de rest van het systeem getest, zodat elk stuk code correct functioneert voordat het met andere componenten wordt geïntegreerd. Deze aanpak is cruciaal voor het behoud van de integriteit en functionaliteit van de software.

Ontwikkelaars schrijven meestal tests en voeren deze regelmatig uit tijdens het ontwikkelproces om ervoor te zorgen dat elke code-eenheid werkt zoals bedoeld voordat deze wordt geïntegreerd met andere eenheden. Ze helpen bugs en fouten vroeg in de ontwikkelingscyclus te identificeren, waardoor de kosten en tijd die nodig zijn om ze op te lossen, afnemen.

Eenheidstesten maken meestal gebruik van frameworks zoals JUnit, NUnit of pytest. Deze frameworks bieden tools en conventies voor het schrijven en uitvoeren van tests, inclusief asserties om verwachte resultaten te verifiëren, setup en teardown methodes om de testomgeving voor te bereiden en testrunners om de tests uit te voeren.

 • Integratietesten

Integratietesten nemen een kritieke positie in de Test Automation Piramide in, omdat ze ontworpen zijn om de interacties tussen verschillende componenten of modules van een systeem te evalueren. Deze tests beoordelen de functionaliteit van API’s, databases of andere externe systemen en worden meestal geschreven door ontwikkelaars of QA-specialisten.

 • End-to-end testen

De End-to-End Tests laag is de hoogste laag van de Test Automation piramide en omvat de gehele applicatie of het gehele systeem. Deze tests bootsen echte scenario’s en interacties tussen verschillende systeemcomponenten na.

Technisch gezien worden End-to-End-tests meestal gescript met Selenium- of Cypress-tools. Ze communiceren met het systeem via de gebruikersinterface en voeren acties uit zoals klikken op knoppen, gegevensinvoer en resultaatverificatie. Dergelijke tests vereisen een aanzienlijke setup en configuratie, inclusief het instellen van testgegevens en het configureren van de testomgeving om een realistische gebruikerservaring te simuleren.

Ze zijn vaak tijdrovend en vereisen aanzienlijke middelen, zoals speciale testomgevingen of cloud-gebaseerde testoplossingen.

Klaar om je teststrategie te verbeteren en je ontwikkelproces te stroomlijnen? Bekijk ons artikel over waarom de Test Automation Pyramid is gemaakt voor ontwikkelaars:

 • Een solide basis van unit tests.
 • Minimaliseer het aantal end-to-end tests.
 • Automatiseer tests op verschillende niveaus van de applicatie.
 • De totale testkosten verlagen.
 • De efficiëntie en effectiviteit van testen verbeteren.
 • Geef snel feedback op codewijzigingen.
 • Verhoog de betrouwbaarheid van de testsuite.
 • Bevorder goede codeerpraktijken en onderhoudbare code.

Traditionele testautomatisering piramide

 De traditionele testautomatiseringspiramide is een testaanpak waarbij ontwikkelteams software handmatig moeten controleren. Dit kost veel tijd en moeite, waardoor het een ineffectieve manier is om software te testen.

Hoewel sommige teams proberen om automatisering toe te voegen, kunnen ze al snel in een “automatiseringsparadox” terechtkomen, waarbij het instellen en onderhouden van testautomatisering meer tijd en middelen in beslag nemen dan wat er bespaard kan worden door te automatiseren. De traditionele testpiramide bestaat uit drie lagen:

Test automatisering piramide

 • UI-tests

De UI-testlaag van de conventionele testautomatiseringspiramide moet ervoor zorgen dat de gebruikersinterface van de applicatie goed werkt. Deze laag omvat alle tests die de GUI-elementen van de applicatie gebruiken, zoals formulieren, dropdowns, knoppen en andere UI-componenten.

De UI-testlaag maakt meestal gebruik van geautomatiseerde testtools, zoals Selenium, Appium of TestComplete, om gebruikersinteracties met de applicatie te simuleren en de nauwkeurigheid van UI-componenten te controleren.

Deze testautomatiseringstools zijn niet beperkt tot desktopapplicaties, ze zijn ook bruikbaar voor mobiele applicaties. De UI-testlaag is echter de langzaamste en duurste laag. Dit komt door de interactie met de grafische gebruikersinterface van de applicatie, waardoor deze langzamer wordt uitgevoerd en meer bronnen vereist dan tests op de lagere lagen van de piramide.

Om de trage verwerking te verminderen, moet je gebruik maken van testgegevensbeheer, testsuites optimaliseren, parallel testen en testomgevingen goed beheren.

 • Service-/API-tests

Service/API-testen is een type softwaretesten dat zich richt op de services en API’s (Application Programming Interfaces) die door een applicatie worden weergegeven. Deze services en API’s worden gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens of functionaliteit van andere applicaties die getest moeten worden als onderdeel van je algehele integratietests.

Service/API-tests helpen ervoor te zorgen dat je product werkt met anderen in het ecosysteem van je organisatie en met systemen van derden, zoals betalingsgateways of platforms voor klantondersteuning.

Service/API-tests zijn meestal geautomatiseerde tests die zijn geschreven in een taal zoals Selenium WebDriver of Appium en die gebruikersacties simuleren zoals het klikken op knoppen en het invullen van formulieren op webpagina’s; er kunnen echter ook handmatige testcases worden opgenomen als er geen geautomatiseerde manieren zijn om bepaalde scenario’s te verifiëren (bijvoorbeeld als je iemand nodig hebt die weet hoe de service moet worden gebruikt).

De technische aspecten omvatten:

 • Testraamwerken

Service/API-testframeworks kunnen testgevallen in Java of Python ontwerpen en uitvoeren. Deze frameworks zijn ontworpen om verschillende gegevensformaten te ondersteunen, zoals JSON of XML.

 • HTTP-cliënten

Postman of URL stelt ontwikkelaars in staat om HTTP-verzoeken naar API’s te sturen en de resulterende reacties te inspecteren. Deze clients kunnen de API-functionaliteit controleren, problemen opsporen en belastingstests uitvoeren.

 • Schijnservers

Een mock server is een gesimuleerd API gedrag dat de functionaliteit van een echte API emuleert zonder er direct verbinding mee te maken. Het is een handig hulpmiddel om API-integraties geïsoleerd te testen en om foutscenario’s op te sporen en op te lossen die moeilijk te reproduceren zijn in een live omgeving.

 • Tools voor continue integratie en levering (CI/CD)

De tools zorgen ervoor dat wijzigingen aan de codebase de bestaande systeemfunctionaliteit niet verstoren. CI/CD tools, zoals Jenkins of CircleCI, kunnen worden geconfigureerd om automatisch uit te voeren wanneer nieuwe code naar het archief wordt gepushed.

Deze aanpak biedt een waakhondachtig mechanisme dat veranderingen waakzaam controleert op afwijkingen en zo een soepel en naadloos integratieproces garandeert. Hier zijn enkele technische kenmerken van het testen van services/API’s:

 1. Het juiste antwoord controleren ( Controleren of het antwoord de juiste gegevens, statuscode en headers bevat. )
 2. Testen van randgevallen (randgevallen zoals ongeldige invoer, time-outs of netwerkfouten).
 3. Beheer van testgegevens
 4. Integratie met andere systemen
 • Eenheidstests

Unit tests zijn geautomatiseerde tests die gericht zijn op individuele eenheden of onderdelen van een softwaresysteem. Een eenheid kan de vorm hebben van een functie, methode of klasse.

Eenheidstesten zijn bedoeld om te valideren dat de eenheden werken zoals verwacht en voldoen aan de gedefinieerde specificaties.

Hier zijn enkele kenmerken van unit testen:

 • Testraamwerken

Testframeworks bieden de infrastructuur om unit tests te schrijven en uit te voeren. Enkele populaire frameworks voor het testen van units in verschillende programmeertalen zijn JUnit voor Java, NUnit voor .NET en Pytest voor Python.

 • Spottende

Het isoleren van de unit tests van externe afhankelijkheden zoals databases of webservices is essentieel. Met mocking frameworks, zoals Mockito voor Java of Moq voor .NET, kun je nepobjecten maken die het gedrag van echte afhankelijkheden nabootsen. Zo maak je alleen de vereiste code binnen de unit die wordt getest.

 • Testdekking

Testdekking meet het percentage code dat wordt uitgevoerd tijdens unit testen en zorgt ervoor dat alle code wordt getest en er geen ongeteste paden zijn. Tools zoals JaCoCo voor Java en Coverlet voor .NET kunnen helpen bij het meten van testdekking.

 • Continue integratie

Het integreren van unit tests in het softwareontwikkelingsproces is essentieel om automatisch uit te voeren tijdens codewijzigingen. Continuous Integration (CI) tools zoals Jenkins of Travis CI kunnen helpen bij het automatiseren van het bouw- en testproces.

 • Test dubbelspel

Test dubbelen zijn objecten die echte afhankelijkheden vervangen in unit tests. Er zijn verschillende soorten testdubbels, waaronder stubs, fakes en mocks. Door testdoubles te gebruiken, kun je het gedrag van de afhankelijkheden controleren en voorspelbare testscenario’s maken.

Omgekeerde testautomatisering piramide

De omgekeerde testautomatiseringspiramide is een concept dat de traditionele testautomatiseringspiramide uitdaagt. De traditionele testautomatiseringspiramide suggereert dat de meeste geautomatiseerde tests unit tests zouden moeten zijn, gevolgd door integratie- en UI-tests.

De omgekeerde piramide draait dit echter om en suggereert dat UI-tests de primaire focus moeten zijn, gevolgd door integratie- en unit-tests.

 • Vereisten voor de aanpak

Vanuit een technisch perspectief vereist de omgekeerde testautomatiseringspiramide een verschuiving in het type tools en frameworks dat wordt gebruikt voor testen. UI-testtools zoals Selenium, Cypress en TestCafe zijn essentieel voor het maken van geautomatiseerde UI-tests.

Integratietestprogramma’s zoals REST-assured, SoapUI en Postman zijn essentieel voor het testen van API’s en andere integraties tussen verschillende componenten. Tot slot zijn unit testing frameworks zoals JUnit, NUnit en pytest nodig voor het testen van individuele applicatiecomponenten.

 • Proces van de aanpak

Het testteam maakt het testplan, identificeert de locators die moeten worden toegevoegd en maakt paginaklassen, rest-API-wrappers en teststubs voor de geautomatiseerde tests.

Met deze aanpak is de automatisering snel voltooid nadat de ontwikkeling is voltooid en worden bugs vroeg in de cyclus gevonden, in plaats van te beginnen met automatiseren zodra de ontwikkeling is voltooid en daar veel tijd voor te nemen om vervolgens vrij laat in de cyclus bugs te vinden.

Deze aanpak helpt de automatiseringsachterstand te voorkomen, die groot kan worden als bugs laat in de cyclus worden gevangen.

Voordelen van de testautomatiseringspiramide

In dit gedeelte worden enkele belangrijke voordelen van het implementeren van de Test Automation Pyramid in je teststrategie besproken.

 • Verbeterde testdekking
 • Snellere feedbacklus
 • Verhoogde betrouwbaarheid en stabiliteit van de testsuite
 • Betere schaalbaarheid van de testsuite
 • Verbeterde samenwerking tussen ontwikkelaars en testers
 • Betere afstemming op Agile- en DevOps-praktijken
 • Kortere uitvoeringstijd van testsuites
 • Betere identificatie van defecten en regressiekwesties
 • Minder handmatige inspanning nodig voor testen
 • Verbeterd testonderhoud en herbruikbaarheid
 • Betere afstemming op Continuous Integration en Continuous Delivery praktijken
 • Verbeterde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van testresultaten
 • Minder risico op productiestoringen dankzij uitgebreid testen

Inpakken!

Zuci Systems is een toonaangevende technologieleverancier die een breed scala aan diensten biedt, waaronder testautomatisering. Met een team van hoogopgeleide ingenieurs en een passie voor uitmuntendheid zet Zuci Systems zich in om zijn klanten oplossingen van de hoogste kwaliteit te bieden.

Of je nu hulp nodig hebt met testautomatisering voor web- of mobiele applicaties, Zuci Systems heeft de expertise en ervaring om de klus goed te klaren. Kies Zuci Systems voor eersteklas testautomatiseringsservices en ervaar het verschil in uw softwareontwikkeling.

Leave A Comment

Verwante berichten

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Senior Marketing Executive

Ameena Siddiqa is a seasoned marketer with hands-on experience in curating captivating content on the latest cloud, devops and enterprise technology trends. With a keen eye for emerging trends and a passion for storytelling, she has a knack for transforming complex concepts into engaging narratives that resonate with audiences across industries.

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Lead Marketing Strategist

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Content Writer

Kavya Ravichandran is a skilled content writer with a flair for crafting narratives that educate and engage. Driven by a love for words and an innate curiosity, she explores various topics in the digital space, focusing on application development and modernization, UI/UX design, and emerging technologies like DevOps, AI, and more. She is adept at tailoring her narratives to suit different audiences and platforms, ensuring her work is both relevant and insightful.

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Loves getting creative with mundane topics in addition to geeking out over books and movies.

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it