Bibliophile, Movie buff & a Passionate Storyteller.

Leestijd : 0 minuten

De weg naar robotische procesautomatisering

Bibliophile, Movie buff & a Passionate Storyteller.


“Onwetendheid is een zegen”
is niet waar als het gaat om de implementatie van Robotic Process Automation (RPA). Als onderdeel van onze inspanningen om een RPA Center of Excellence (CoE) op te bouwen voor ondernemingen, zien we vaak dat er heel weinig due diligence wordt gedaan voordat ze de sprong wagen naar robotische procesautomatisering.

Zo zien we bijvoorbeeld verschillende keren dat de verschillende soorten licenties en het aantal licenties dat wordt aangeschaft de werkelijke behoefte overtreffen. Klanten weten niet hoe ze licenties effectief moeten gebruiken en de oorspronkelijk aangeschafte licenties worden steeds verlengd zonder te worden gebruikt.

Ook is er sprake van kortzichtigheid als het gaat om het identificeren van bedrijfsprocessen die geautomatiseerd moeten worden. Processen die als repetitief en alledaags worden beschouwd, worden alleen beschouwd als kandidaten voor automatisering van robotprocessen zonder naar andere aspecten te kijken, zoals of de gebruiker een hekel heeft aan de taak, of deze tijdrovend is, vatbaar voor menselijke fouten, enz.

Hoewel Gartner schat dat de uitgaven aan RPA-software in 2022 in totaal $2,4 miljard zullen bedragen, waarschuwt het leiders ook dat ze, om een RPA-project tot een succes te maken, eerst de mogelijke use cases voor RPA in hun organisatie moeten evalueren en zich ook moeten richten op inkomstengenererende activiteiten. “Richt je niet alleen op RPA om de arbeidskosten te verlagen,” zegt Gartner.

Klik op
hier
om te zien hoe Zuci een cruciale rol speelde bij het identificeren en automatiseren van belangrijke bedrijfsprocessen voor een grote onderneming, wat resulteerde in een tijdsbesparing van 80% en een kostenbesparing van 30% binnen 12 weken na de opdracht.

Leave A Comment

Verwante berichten

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Bibliophile, Movie buff & a Passionate Storyteller.

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it