Privacybeleid

Last updated: 26/03/2020

Algemene informatie

a) Inleiding

Bedankt voor uw interesse in onze website en onze online diensten. Het beschermen van gegevens van klanten/bezoekers/gebruikers en deze alleen gebruiken op de manier die onze klanten/bezoekers/gebruikers van ons verwachten, heeft onze hoogste prioriteit. Daarom is het volgende beleid bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten met betrekking tot deze verwerking in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming en andere gegevensbeschermingswetten.

Verwerking van persoonsgegevens tijdens uw gebruik van onze website

Uw bezoek aan onze website en/of gebruik van onze online diensten wordt geregistreerd. Het IP-adres dat momenteel door uw apparaat wordt gebruikt, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van uw apparaat, de bezochte pagina’s kunnen worden vastgelegd. Deze gegevens worden verzameld met het oog op het optimaliseren en verbeteren van onze website en onze online services. De verwerking is wettelijk gebaseerd op gerechtvaardigd belang aangezien het in ons gerechtvaardigd belang is om onze website te beschermen en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen als u deze aan ons verstrekt in uw eigen account, bijv. als onderdeel van een registratie, een enquête, een online aanvraag of voor online aankoop (uitvoering van een contract). We hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens die tijdens de registratie aan ons worden verstrekt, voldoende worden beschermd. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, encryptie, toegangscontrole, functiescheiding, interne audit enz.

a) Contactformulier 

U kunt het contactformulier op onze website gebruiken om contact met ons op te nemen voor elk verzoek. De persoonlijke gegevens die u op het contactformulier heeft ingevuld, worden alleen verwerkt om uw verzoek te beantwoorden. Het invullen en verzenden van het contactformulier vormt een bevestigende handeling waarmee u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking.

b) Cookies 

Om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, kunnen we op verschillende pagina’s “cookies” gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie. Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u afzonderlijk wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel beslist over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Zie voor meer informatie de helpfunctie van uw internetbrowser. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, kunt u ons “Cookiebeleid” raadplegen.

c) Gegevensontvangers/gegevens vrijgeven

We kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke informatie en servicegegevens te bewaren of vrij te geven om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, om te voldoen aan beveiligingsvereisten. We kunnen persoonlijke informatie en servicegegevens aan een derde partij bekendmaken als we van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om fraude te voorkomen, vermoedelijke illegale activiteiten te onderzoeken, onze overeenkomsten of ons beleid af te dwingen of de veiligheid van onze gebruikers te beschermen.

d) Bewaartermijn 

Persoonlijke gegevens die via onze website aan ons worden verstrekt, worden alleen opgeslagen totdat het doel waarvoor ze zijn verwerkt, is bereikt. Voor zover bewaartermijnen op grond van handels- en belastingrecht in acht moeten worden genomen, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen. Bewaartermijnen kunnen echter ook worden gewijzigd vanwege ons legitieme belang (bijvoorbeeld om gegevensbeveiliging te garanderen, misbruik te voorkomen of criminelen te vervolgen).

Uw rechten

Als betrokkene kunt u te allen tijde contact opnemen met onze CISO door middel van een melding onder de contactgegevens zoals hierboven vermeld onder sectie 1 om gebruik te maken van uw rechten. Deze rechten zijn de volgende:

  • Het recht om informatie te ontvangen over de gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens;
  • Het recht om de rectificatie van onjuiste gegevens of de aanvulling van onvolledige gegevens te eisen;
  • Het recht om het wissen van persoonlijke gegevens te eisen;
  • Het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen;
  • Het recht om de persoonsgegevens van de betrokkene te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om de overdracht van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
  • Het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken om een gegevensverwerking te stoppen die is gebaseerd op uw toestemming;