Reading Time: 10 mins

RPA Center of Excellence (CoE) voor banken en kredietverenigingen: monitor en beheer RPA-bots met gemak

RPA Center of Excellence (CoE) for Banks & Credit Unions Monitor and Manage RPA Bots with Ease

RPA Center of Excellence (CoE) voor banken en kredietverenigingen: monitor en beheer RPA-bots met gemak

Lees meer over het belang van een Centre of Excellence (CoE) voor Robotic Process Automation (RPA) in de bank- en kredietunie-industrie. Ontdek hoe een CoE uw financiële instelling kan helpen bij het stroomlijnen van processen, het verbeteren van de efficiëntie en het stimuleren van bedrijfsgroei.

De voortdurend evoluerende markt voor banken en kredietverenigingen heeft hen ertoe aangezet om innovatieve praktijken toe te passen die hen helpen de efficiëntie, standaardisatie, productiviteit en prestaties te verbeteren. Het bieden van uitzonderlijke service en besparingen aan hun leden is cruciaal voor succes, maar werknemers hebben vaak moeite om grootschalige, frequente processen af te handelen zonder fouten te maken en tegelijkertijd te voldoen aan de regelgeving.

Om deze last te verlichten en het personeel in staat te stellen zich te concentreren op het bedienen van hun leden, hebben banken en kredietverenigingen de juiste tools en technologie nodig, zoals Robotic Process Automation (RPA),die kunstmatige intelligentie en machine learning gebruikt om de efficiëntie en productiviteit te verhogen intelligente automatisering. Om RPA goed in te richten is echter een Centre of Excellence (CoE) nodig. Dit artikel gaat dieper in op het belang van een RPA CoE voor banken en kredietverenigingen.

Wat is een RPA Center of Excellence (CoE)?

RPA maakt schaalbare digitale transformatie mogelijk voor kredietverenigingen en banken. Het daagt de status-quo uit door zakelijke buitengewone commerciële waarde te bieden en te helpen bij het nastreven van een sterk concurrentievoordeel. Elke robot moet echter door een mens worden bestuurd om de zakelijke doelstelling van de kredietvereniging of een bank uit te voeren. Daarom heeft u het RPA Center of Excellence (CoE) nodig.

RPA Center of Excellence (CoE) is uw superpersoneel dat is opgeleid om verantwoordelijk te zijn voor de succesvolle implementatie, uitvoering en beheer van botsoperaties. De RPA CoE verbindt systematisch succesfactoren om te garanderen dat de mensen, processen en technologieën van de kredietunie strategisch op elkaar zijn afgestemd en een schaalbare impact hebben. Het zorgt ook voor synergie tussen bedrijfsdivisies en checks and balances voor scoping, ontwerpen, programmeren, testen en implementeren.

RPA Centre of Excellence (CoE) voor kredietverenigingen of banken helpt bij het beheren van de uitbreiding van automatisering in de hele financiële instelling. De RPA-specialisten zetten waar mogelijk robots in om repeterende taken uit te voeren, om medewerkers te ontlasten van eentonig werk. De robots zorgen voor een hoge kwaliteit, veiligheid en afstemming op uw bedrijfsdoelstellingen terwijl ze deze taken overnemen.

Rol van RPA Centre of Excellence (CoE) voor banken en kredietverenigingen

RPA Center of Excellence (CoE) brengt een institutionele structuur tot stand die banken en kredietverenigingen in staat stelt om op de hoogte te blijven van de meest recente technologische ontwikkelingen en RPA-gestuurde waardecreatie te optimaliseren. RPA Center of Excellence (CoE) garandeert in wezen dat u RPA blijft gebruiken om beter te presteren dan de concurrentie.

Hier zijn enkele van de belangrijkste rollen die het RPA Center of Excellence (CoE) speelt.

Role of RPA Center of Excellence (CoE) for Banks and Credit Unions

1. Bestuur

RPA is bedreven in het oplossen van knelpunten die ontstaan in arbeidsintensieve procedures die veel tijd kosten om handmatig te voltooien. Vanuit dit perspectief is de banksector een van de meest ideale voor RPA, omdat dergelijke processen – het uitvoeren van transacties, het invoeren/verzoenen van gegevens, het betalen van rekeningen, enz. – alledaags zijn. Maar om de bots efficiënt en continu te laten functioneren, zal de menselijke werknemer ook moeten leren om effectief om te gaan met softwarerobots.

RPA Center of Excellence (CoE) helpt u bij het opzetten van een governanceraamwerk dat zorgt voor consistentie tussen organisaties. De COE ontwikkelt een proces- en prioriteitsmatrix voor het identificeren en prioriteren van taken of processen voor automatisering door gebruik te maken van bedrijfsprocesspecialisten in uw credit union. Dit team zou verantwoordelijk zijn voor het creëren van een scoresysteem om automatisering te beoordelen.

Bots kunnen alleen werken binnen de vooraf ingestelde regelgevende parameters. Dus om betere controle en veiligheid te behouden, creëert CoE de normen, voorschriften en procedures voor RPA-processen in de kredietunie. Tegelijkertijd,het biedt beveiligingscontroles voor het automatiseringssysteem en zorgt ervoor dat de bots voldoen aan de voorschriften. Het maakt ook het uitvoeren van een volledige audit en supervisie mogelijk op basis van het logboek dat bots gebruiken om hun activiteit vast te leggen als er discrepanties worden gevonden.

2. Organisatie

De ervaring heeft geleerd dat banken en kredietverenigingen het meest profiteren van RPA, aangezien tal van handmatige en repetitieve activiteiten kunnen worden geautomatiseerd. Bots zijn uiterst nuttig bij het nemen van een beslissing op basis van de als-dan-regel, het schrijven en verzenden van e-mails, het navigeren door applicaties, het lezen van gestructureerde gegevens uit documenten en nog veel meer. RPA blijkt ook buitengewoon nuttig te zijn bij het verstrekken van leningen, auditrapportage, het onderhouden van rekeningen en betalingen, hypotheekbetalingen en meer.

Het organiseren van al deze, is echter een uitdagende onderneming. Als het CoE deel uitmaakt van de bedrijfscontext, wordt gegarandeerd dat RPA correct wordt geïmplementeerd in de kredietunie. Het RPA-programma zal worden ondersteund door rollen en taken die zowel intern als extern door het CoE worden bepaald. Centre of Excellence zorgt voor een goede integratie van RPA in de algehele organisatiestructuur. Centre of Excellence omvat ook de opleiding van nieuwe middelen en verandermanagement.

3. Technologie en ondersteuning

Robotisering die op de juiste manier wordt geïmplementeerd en beheerd, zal de bankactiviteiten versnellen, de effectiviteit van de back- en frontofficeactiviteiten in de kredietunie vergroten, de tijd die nodig is om verzoeken van klanten te verwerken verkorten en uiteindelijk het frontofficepersoneel meer tijd geven om betere klantenservice. In tegenstelling tot zorgen over betrouwbaarheid, verhoogt robotiseringstechnologie niet alleen de productiviteit van bedrijfsprocessen aanzienlijk, maar vermindert ook het aantal puur menselijke fouten dat een persoon kan maken als gevolg van de invloed van het "menselijke element" zoals vermoeidheid en gezondheid. En om dit allemaal te bereiken, moet u samen met ondersteuning geavanceerde tools en technologie opzetten.

Het RPA CoE is verantwoordelijk voor het selecteren van geschikte automatiseringstools voor de noodzakelijke activiteiten en het beheer van het onderhoud ervan. Het CoE fungeert als architect van de besturingsomgeving. Het vergemakkelijkt RPA-integratie in cruciale domeinen zoals configuratiebeheerdatabases en IT-servicebeheer. Naast het selecteren van de geschikte automatiseringstools voor de uit te voeren taken, zorgt een succesvolle RPA Center of Excellence (CoE)-configuratie ook voor het onderhoud en de ondersteuningsvereisten van de tools. In wezen creëert het de omgeving waarin robots opereren. Bovendien zal het de integratie van RPA in belangrijke gebieden zoals de configuratiebeheerdatabase en IT-servicebeheer versterken.

Las Vegas credit union heeft 80% van de tijd en moeite van werknemers teruggevorderd met digitale arbeidskrachten

Casestudy

Las Vegas Credit Union heeft 80% van de tijd en moeite van werknemers teruggewonnen met Digital Workforce

4. Verwerken

Dat blijkt uit een onderzoek van de Economist Intelligence Unit, meer dan de helft van alle financiële transacties, had vorig jaar robotparticipatie. Volgens McKinsey analisten kan automatisering gemiddeld ongeveer 43% van de tijd van het personeel in de bank- en financiële sector besparen. Een hypotheekmakelaar verwerkt aanvragen bijvoorbeeld 90% van de tijd handmatig, maar slechts 60% als hij geavanceerdere technieken gebruikt om de legitimiteit van leningaanvragen of andere documenten te verifiëren. Als gevolg hiervan kunnen ze de tijd die ze besparen gebruiken om effectiever met klanten te communiceren en meer te weten te komen over hun behoeften.

Voor een efficiënte en effectieve implementatie van het RPA Centre of Excellence (CoE) moeten banken en kredietverenigingen automatiseringsmogelijkheden evalueren. Dit onderdeel beheert, bewaakt en wijzigt de hele levenscyclus van de kredietvereniging en is in wezen de thuisbasis van de RPA. Het is verantwoordelijk voor het beoordelen van automatiseringsmogelijkheden en het implementeren van RPA in geschikte contexten met een betrouwbaar, schaalbaar ondersteuningssysteem. Dit gedeelte omvat de evaluatie, ontwikkeling, testen en implementatie.

5. Bediening

Effectieve toepassing van RPA resulteert in structurele veranderingen in de organisatie. Dit deel onderzoekt hoe de RPA menselijke banen beïnvloedt, van gewijzigde functiebeschrijvingen tot algemene operationele wijzigingsadministratie. Daarnaast bewaakt het de RPA en biedt assistentie als nodig, rekening houdend met veranderingen in de organisatiestructuur.

Machine Learning in RPA Een complete gids voor intelligente automatisering

Machine Learning in RPA: een complete gids voor intelligente automatisering

Ontdek wat intelligente automatisering is, hoe machine learning dit mogelijk maakt en wie deze technologie kan gebruiken om hun bedrijfsprocessen te automatiseren.

Wie maakt deel uit van het RPA Centre of Excellence (CoE)?

Een algemene IT-staf is niet genoeg om een RPA CoE te bouwen. Om een succesvolle RPA te implementeren, vraagt het Center of Excellence (CoE) u om de beste mensen in dienst te nemen, waaronder:

RPA-sponsor: Om een RPA Center of Excellence (CoE) te creëren, moet u eerst een RPA-sponsor kiezen. Deze persoon, die van de zakelijke kant zou moeten zijn, zal proberen om van RPA een strategische topprioriteit te maken voor het hele bedrijf. Zij zullen de leiding hebben over het hele roboticaplan.

RPA-kampioen: De RPA-kampioen zal toezicht houden op de ontwikkeling van een sterke automatiseringspijplijn en op de implementatie en acceptatie van RPA in de hele onderneming. Zij nemen het roer over van de bedrijfsvoering van de digitale workforce.

RPA-wijzigingsmanager: Om te garanderen dat RPA-adoptie binnen het bedrijf eenvoudig en schaalbaar is, is de RPA Change Manager cruciaal. Hun verantwoordelijkheid is het ontwikkelen van een veranderings- en communicatiestrategie die de doelstellingen van de organisatie ondersteunt. Ze zullen ervoor zorgen dat elke belanghebbende die door de veranderingen wordt geraakt, hiervan op de hoogte is en blij is dat ze plaatsvinden.

RPA-bedrijfsanalist: Voor de bedrijfsvoering zal deze persoon dienen als de Process Subject Matter Expert. Het definiëren en in kaart brengen van processen voor automatisering zal hun verantwoordelijkheid zijn.

RPA-oplossingsarchitect: Deze persoon is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de architectuur van de RPA-oplossing en het beheer ervan van begin tot eind. Zij kiezen de juiste tools en bieden assistentie tijdens de ontwikkelings- en uitvoeringsfase van het initiatief.

RPA-ontwikkelaar: De RPA-ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het plannen, maken, testen en assisteren bij de implementatie van de RPA-oplossing. Ze zullen samenwerken met de bedrijfsanalist om processpecificaties vast te leggen en het team te betrekken bij de implementatie en het testen van de oplossing.

RPA-infrastructuuringenieurs: Ze zijn verantwoordelijk voor het bieden van infrastructuurondersteuning voor het opzetten en oplossen van problemen met servers. Deze ingenieur is verantwoordelijk voor het inroepen van ieders steun tijdens de implementatiefase en draagt bij aan de voltooiing van de oplossingsarchitectuur van het project.

RPA-supervisor: Als onderdeel van de operationele omgeving coördineert, beheert en leidt de RPA-supervisor het digitale personeelsbestand. Met behulp van analytische hulpmiddelen die in het automatiseringssysteem zijn ingebouwd, concentreren ze zich op het verbeteren van de operationele prestaties van de robots en het toewijzen van middelen.

RPA-serviceondersteuning: Wanneer het RPA-systeem wordt geïmplementeerd, dient deze rol als eerste aanspreekpunt voor ondersteuning.

Banking RPA ROI Calculator

Hoe RPA Center of Excellence (CoE) op te bouwen?

Nu we de kerncomponenten van een RPA CoE-configuratie hebben behandeld, naast de leidende principes, verantwoordelijkheden en verschillende modellen, gaan we kijken naar enkele van de kritieke elementen in het bouwproces.

1. Plannen

Een goede planning is essentieel als u wilt dat uw RPA CoE innovatie en digitale transformatie bevordert. RPA-implementatie over de hele linie kan leiden tot aanzienlijke structurele aanpassingen. Succesvolle banken en kredietverenigingen moeten er echter rekening mee houden dat deze medewerkers gewapend zijn met onschatbare kennis en ervaring. Om te voorkomen dat werknemers worden ontslagen, moet er een strategie zijn om taken of afdelingen van werknemers over te dragen.

U kunt onderscheid maken tussen taken die door een geautomatiseerd systeem worden uitgevoerd en taken die door een menselijke staf worden uitgevoerd door structurele veranderingen te plannen. Bovendien heeft het een duidelijk communicatieplan om de zorgen van het personeel weg te nemen en creativiteit aan te moedigen. De locatie van het digitale personeelsbestand moet ook volledig worden beschreven in de strategie, zodatt werknemers zijn zich bewust van de mogelijkheden en wanneer ze deze moeten gebruiken.

2. Ontdek nieuwe mogelijkheden

Ook al willen veel kredietverenigingen een RPA CoE-configuratie opzetten, ze weten niet goed waar ze moeten beginnen. Er zullen waarschijnlijk vragen worden gesteld over verschillende aspecten, waaronder infrastructuur, leveranciers, procedures, papierwerk en andere kwesties.

Het antwoord op deze problemen is het inschakelen van een gids - een consultant of een extern bedrijf - om u te helpen bij het verkennen en begrijpen van een automatiserings-CoE. Met behulp van een gids zal het eenvoudiger zijn om te begrijpen hoe een RvE binnen een bedrijf zou werken.

6 RPA Change Management Best Practices for Banks & Credit Unions

6 Best practices voor RPA-veranderingsbeheer voor banken en kredietverenigingen

Naarmate de automatisering van bedrijfsprocessen meer algemeen is geworden in het bankwezen, is er een focus geweest op het ontwikkelen van strategieën om de culturele, organisatorische en uitvoerende veranderingen aan te pakken die nodig zijn om te profiteren van de voordelen van RPA. Deze blog toont 6 best practices voor RPA-veranderingsbeheer die banken en kredietverenigingen in staat stellen om bedrijfstransformatie succesvol te implementeren.

3. Op locatie of in de cloud

Of u het digitale personeelsbestand op lokale dataservers of in de cloud wilt hosten, is een andere belangrijke beslissing die u moet nemen. De RPA CoE kan worden gehost in nabijgelegen datacenters door grote, gevestigde bedrijven, terwijl andere bedrijven het misschien in de cloud willen plaatsen.

Veel banken en kredietverenigingen kiezen voor een hybride aanpak die is toegesneden op hun behoeften, omdat beide alternatieven voor- en nadelen hebben. Bij het hybride model kunnen sommige digitale werknemers vanuit datacenters in de buurt werken, terwijl anderen dit in de cloud doen.

4. Resultaten analyseren

De prestaties van het digitale personeelsbestand kunnen worden beoordeeld aan de hand van meer criteria dan alleen focussen op kostenbesparingen. Voor financiële instellingen om succesvol te zijn met RPA, is het vroegtijdig vaststellen van succescriteria essentieel.

Enkele van de meest voor de hand liggende succesmaatregelen zijn kostenbesparingen, efficiëntiewinsten en nauwkeurigheid, maar er kunnen ook een aantal aanvullende variabelen zijn, afhankelijk van hoe de automatisering CoE wordt gebruikt. Denk hierbij aan schaalbaarheid, klanttevredenheid, innovatie en andere factoren.

Laatste afhaalmaaltijden

Met betrekking tot alle voordelen zijn banken en kredietverenigingen begonnen met het gebruik van RPA om hun repetitieve, alledaagse en handmatige taken te automatiseren. RPA wordt veel gebruikt in de BFS-industrie om arbeidsintensieve bankactiviteiten te organiseren en te automatiseren. Wat de RPA-toepassing betreft, a rapport van Grand View Research laat zien dat de BFSI-markt in 2019 het grootste percentage van de omzet genereerde.

Voordat u RPA implementeert, moet u rekening houden met cruciale variabelen zoals het beheer van de RPA, software-infrastructuur, organisatiestructuur en organisatiedoelstellingen. Het kan allemaal met het Centre of Excellence. Het RPA Centre of Excellence (CoE) voor Credit Union kan u helpen bij het maximaliseren van de voordelen die RPA biedt en bij het vastleggen van deze baanbrekende verstoring, mits correct en objectief toegepast.

Wilt u uw bankprocessen automatiseren? Transformeer uw financiële instelling met Zuci Systems: de vertrouwde RPA-implementatiepartner voor banken en kredietverenigingen. Onze uitgebreide RPA-services voor banken helpt u bij het moderniseren en automatiseren van uw processen voor meer efficiëntie en productiviteit.

Janaha Vivek

I write about fintech, data, and everything around it | Assistant Marketing Manager @ Zuci Systems.