Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Leestijd : 0 minuten

Engagementtelling | Waarom het moet worden gemeten

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Commit in Git wordt gebruikt om je laatste wijzigingen aan de code in de lokale repository op te slaan. Commits in versiebeheersystemen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in het archief. Dus, als andere gebruikers een update of een checkout van het archief doen, krijgen ze de laatste vastgelegde versie, tenzij ze aangeven dat ze een eerdere versie van de broncode in het archief willen ophalen.

Om een wijziging in git vast te leggen, voer je

git commit -m ‘commit message’,

Bericht vastleggen – de wijzigingen die je wilt doorvoeren. Nadat de commit is uitgevoerd, is de volgende stap om de gemaakte commit naar het archief te pushen, zoals hieronder,

git push origin master

Commits zijn een gemakkelijke manier om de bijdragen van elke ontwikkelaar te vinden bij het bouwen van software, het kan het repareren van een bug zijn, het toevoegen van nieuwe functies, etc…. die de algehele gezondheid van de software bepalen.

Commits moeten op regelmatige basis gemaakt worden, waardoor de kwaliteit van de software verbetert.

Horus, een engineering management platform, helpt engineering managers bij het bijhouden van de commit geschiedenis en productiviteit van zijn/haar engineering team met behulp van een set meetgegevens. Ga op verkenningstocht door Horus

Lees meer over Horus in het vorige artikel.

Leave A Comment