Leestijd : 0 minuten

Aantal toezeggingen

Commit Count | Waarom het moet worden gemeten?

Commit in Git wordt gebruikt om uw laatste wijzigingen in de code op te slaan in de lokale repository. Commits in versiebeheersystemen worden voor onbepaalde tijd in de repository opgeslagen. Dus wanneer andere gebruikers een update uitvoeren of afrekenen vanuit de repository, zullen ze de laatste vastgelegde versie ontvangen, tenzij ze aangeven dat ze een eerdere versie van de broncode in de repository willen ophalen.

Om een wijziging in git door te voeren, voer je in

git commit -m ‘commit bericht’ ,

commit bericht – de veranderingen die men wil doen. Nadat de commit is uitgevoerd, is de volgende stap om de gemaakte commit naar de repository te pushen, zoals hieronder,

‘git push origin master’

Commits zijn een gemakkelijke manier om de bijdragen van elke ontwikkelaar bij het bouwen van software te vinden, het kan gaan om het oplossen van een bug, het toevoegen van nieuwe functies, enz. … die de algehele gezondheid van de software bepalen.

Er moeten regelmatig commitments worden gemaakt, waardoor de kwaliteit van de software verbetert.

Horus, een engineeringmanagementplatform, helpt engineeringmanagers om de commit-geschiedenis en productiviteit van zijn/haar engineeringteam te volgen met behulp van zijn set metrieken. Ga naar Horus

Lees meer over Horus in het vorige artikel.

Keerthi Veerappan

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing. Marketer @ Zucisystems.

Deel deze blog, kies uw platform!

Leave A Comment