Leestijd : 1 minuten

Fundamentals-of-software-testing-1

Grondbeginselen van softwaretesten

Wat is softwaretesten?

We horen dergelijk nieuws vaak met een alarmerende frequentie over de hele wereld.

Maar waarom gebeuren ze?

Wat kunnen we doen om dergelijke tragedies te voorkomen?

Er is een gemeenschappelijk antwoord op al deze problemen: het testen van software!

Ja! En dat komt omdat al deze tragedies voorkomen hadden kunnen worden door een proces van rigoureuze softwaretests.

Simpel gezegd, softwaretesten is het onderzoeken van de eigenschappen van een softwaresysteem om de haalbaarheid ervan voor een bepaalde taak of doel te bepalen. Bij het testen van software wordt gecontroleerd of de software functioneert zoals verwacht wordt dat deze functioneert, onder een grote verscheidenheid aan verschillende omstandigheden.

Aangezien het doel van verschillende softwaresystemen breed en gevarieerd is, zo ook de soorten testen variëren dienovereenkomstig. In feite zijn er meer dan 150 soorten softwaretests, en er worden er regelmatig meer toegevoegd om gelijke tred te houden met de vorderingen die met grote sprongen worden gemaakt op het gebied van softwaretechnologie. Uiteraard zijn niet alle testen van toepassing op alle softwareproducten of -diensten. Elke test wordt zorgvuldig samengesteld volgens de exacte vereisten van de toepassing die wordt getest.

Definition of Software Testing

Volgens de ANSI/IEEE 1059-standaard wordt softwaretesten gedefinieerd als de systematische analyse van software om verschillen tussen bestaande en vereiste voorwaarden te detecteren en om de functies ervan te evalueren.

De noodzaak van softwaretesten

Over het algemeen is het testen van software bedoeld om fouten en tekortkomingen in softwaresystemen te identificeren met betrekking tot de verwachte vereisten. Alle rampen die we noemden, deden zich voor omdat de tests die erop werden uitgevoerd, de defecten of ‘bugs’ erin niet opmerkten. Een van de kenmerken van goede softwaretests is dus het vermogen om defecten te identificeren.

Het bereiken van 100% nauwkeurigheid of zero-defects is de heilige graal van het testen van software. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Een van de belangrijkste wapens in het arsenaal van softwaretesters is het ontwikkelen van testcases. Testgevallen worden geschreven met als doel de testdekking te maximaliseren, met andere woorden, testen uitvoeren onder zoveel mogelijk verschillende situaties.

Gezien de ernstige gevolgen van softwaredefecten, zijn de inspanningen die worden besteed aan het maximaliseren van de testdekking de moeite waard. Andere belangrijke redenen voor uitgebreide softwaretesten zijn:

 • Betere beveiliging

Bepaalde applicaties zoals bankieren, defensie en andere kritieke applicaties moeten aan hogere beveiligingseisen voldoen dan de meeste andere software.

 • Kwaliteitsverbetering

Alle applicaties zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit om superieure functionaliteit te garanderen.

 • Kostenoptimalisatie

Tests kunnen ook de kosteneffectiviteit verbeteren door de prestaties van applicaties te optimaliseren.

 • Klanttevredenheid

Een andere belangrijke overweging bij het testen van software is het overtreffen van de verwachtingen van klanten door een product te leveren dat eindgebruikers graag gebruiken.

Grondbeginselen van softwaretesten

Niveaus testen:

  • Unit Testing: Afzonderlijke componenten of code-eenheden afzonderlijk testen.
  • Integratietesten: verificatie van de interacties tussen verschillende eenheden/modules.
  • Systeemtesten: testen van de gehele softwaretoepassing als een compleet systeem.
  • Acceptatietest: bevestigen dat de software voldoet aan de gebruikersvereisten en gereed is voor implementatie.

Testtypes:

  • Functioneel testen: valideren dat de software correct functioneert volgens de specificaties.
  • Niet-functioneel testen: beoordelen van aspecten zoals prestaties, beveiliging, bruikbaarheid, enz.
  • Handmatig testen: testgevallen handmatig uitgevoerd door testers.
  • Geautomatiseerd testen: scripts/tools gebruiken om de uitvoering van testcases te automatiseren.
  • Regressietesten: opnieuw testen om ervoor te zorgen dat nieuwe wijzigingen geen defecten hebben geïntroduceerd.
  • Rooktesten: Eerste tests om te controleren of de basisfunctionaliteiten werken na wijzigingen.
  • Verkennend testen: testen zonder script om de software te verkennen en defecten te ontdekken.

Testcases en testsuites:

  • Testcase: een specifieke reeks voorwaarden en invoer om een bepaald aspect van de software te verifiëren.
  • Testsuite: een verzameling testgevallen die zijn gegroepeerd voor een efficiënte uitvoering.

Defecten rapporteren en volgen:

  • Defect: een discrepantie tussen verwacht en daadwerkelijk softwaregedrag.
  • Bugrapport: documenteren van defecten met gedetailleerde informatie om ontwikkelaars te helpen ze te begrijpen en op te lossen.
  • Defecten volgen: beheren en bewaken van de voortgang van het oplossen van defecten.

Testomgeving:

  • Een gecontroleerde opstelling die de productieomgeving nabootst om tests uit te voeren.

Testdocumentatie:

  • Testplan: een uitgebreid document met testdoelstellingen, reikwijdte, middelen en planning.
  • Teststrategie: beschrijft de algemene benadering van testen.
  • Testgevallen/scripts: gedetailleerde stappen om specifieke tests uit te voeren.
  • Testrapporten: vat testuitvoeringsresultaten en defecten samen.

Testtechnieken:

  • Black Box-testen: focussen op extern gedrag zonder kennis van interne code.
  • White Box-testen: interne logica, code en structuren onderzoeken.
  • Grey Box-testen: combinatie van elementen van zowel black- als white box-testen.

Testautomatisering:

  • Scripts schrijven om de uitvoering van testcases te automatiseren.

Testproces:

  • Testplanning, testontwerp, testuitvoering, defectrapportage en afsluiting.

Belang van testen:

  • Vermindert defecten en kosten, verbetert de softwarekwaliteit, verhoogt de gebruikerstevredenheid.

Software Testing Life Cycle (STLC)

De Software Testing Life Cycle (STLC) is een subset van de Software Development Life Cycle (SDLC). Het is echter een van de meest kritieke fasen in softwareontwikkeling, om redenen die we al hebben gezien.

Hoewel het testen van software sterk varieert, zijn er verschillende algemene stappen die deel uitmaken van de STLC, ongeacht de testdoelen.

software testing life cycle

 • Vereisten

Tijdens de vereistenfase bestuderen en definiëren testteams de reikwijdte van testen, communiceren ze de behoefte aan mitigatiestrategieën waar tests niet haalbaar zijn en stellen ze testplannen op.

 • Planning

Testplannen omvatten de identificatie van belangrijke statistieken, evenals methodologieën voor het meten en volgen ervan. Het omvat het opstellen van teststrategieën en risicobeheer en -beperking. De analysefase identificeert testcondities afhankelijk van de mate van testen, complexiteit, risico’s en exitcriteria. Hoe gedetailleerder de testvoorwaarden, hoe beter de test dekking en testresultaten die kunnen worden verkregen. De ontwerpfase splitst de testvoorwaarden op in meer details, stelt testomgevingen in en creëert traceerbaarheids- en dekkingsstatistieken.

 • Testcases

Op basis van analyse en ontwerp worden gedetailleerde testcases gemaakt en beoordeeld op nauwkeurigheid en dekking. Ze worden geprioriteerd en gescheiden in geautomatiseerde/handmatige tests en er worden testscripts gemaakt.

 • Uitvoering

Tijdens de daadwerkelijke uitvoering worden de tests uitgevoerd, worden defecten gelogd en worden traceerbaarheidsstatistieken gecontroleerd.

 • Sluiting

In de conclusiefase worden exitcriteria gecontroleerd en rapporten gegenereerd. In de afsluitingsfase worden alle tests gecontroleerd op voltooiing en worden beoordelingen uitgevoerd om de belangrijkste lessen en mogelijkheden voor verbetering vast te leggen.

Terwijl softwareontwikkeling zijn fasen doorloopt, doet de STLC dat ook. Dit genereert een reeks testartefacten, dit zijn producten die vóór, tijdens en na de testfasen worden gemaakt.

Algemene testartefacten gegenereerd tijdens de STLC.

Algemene testartefacten gegenereerd tijdens de STLC.

Samenvatting

Softwaretesten is een van de meest kritieke fasen van het softwareontwikkelingsproces. Er zijn honderden soorten testen, ontworpen volgens de specifieke toepassingen die worden getest. Het kenmerk van goede softwaretests is de mate van testdekking en het vermogen om fouten en tekortkomingen op te sporen. Met de overvloed aan toepassingen die wereldwijd worden ontwikkeld en gebruikt, is het testen van software essentieel om de menselijke veiligheid te waarborgen, hoge kwaliteit en kostenefficiëntie te bereiken en klanttevredenheid te bieden.

Wilt u uw softwaretesten verbeteren? Bekijk de softwaretestservices van Zuci en zie hoe u Zuci kunt gebruiken voor uw zakelijke behoeften.

Gerelateerd leesmateriaal:

 

Keerthi Veerappan

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing. Marketer @ Zucisystems.

Deel deze blog, kies uw platform!

Leave A Comment