Leestijd : 1 minuten

Grondbeginselen van softwaretesten

Keerthika
Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Wat is softwaretesten?

We horen dit soort nieuws vaak met alarmerende regelmaat over de hele wereld.

Maar waarom gebeuren ze?

Wat kunnen we doen om dergelijke tragedies te voorkomen?

Er is een gemeenschappelijk antwoord op al deze problemen: software testen!

Ja! En dat komt omdat al deze tragedies voorkomen hadden kunnen worden door rigoureus software te testen.

Simpel gezegd is het testen van software het onderzoeken van de eigenschappen van een softwaresysteem om de haalbaarheid ervan voor een bepaalde taak of doel vast te stellen. Software testen controleert of de software functioneert zoals verwacht wordt, onder een groot aantal verschillende omstandigheden.

Aangezien het doel van verschillende softwaresystemen breed en gevarieerd is, variëren ook de soorten testen dienovereenkomstig. In feite zijn er meer dan 150 soorten softwaretesten en er komen er regelmatig meer bij om gelijke tred te houden met de vooruitgang die met sprongen vooruit gaat op het gebied van softwaretechnologie. Natuurlijk zijn niet alle tests van toepassing op alle softwareproducten of -diensten. Elke test wordt zorgvuldig samengesteld volgens de exacte vereisten van de applicatie die wordt getest.

Definitie van softwaretesten

Volgens de ANSI/IEEE 1059 standaard wordt het testen van software gedefinieerd als de systematische analyse van software om verschillen tussen bestaande en vereiste condities op te sporen en de eigenschappen ervan te evalueren.

De noodzaak van softwaretests

Over het algemeen is het testen van software erop gericht om fouten en tekortkomingen in softwaresystemen ten opzichte van de verwachte vereisten op te sporen. Alle rampen die we noemden, deden zich voor omdat de tests die erop werden uitgevoerd de defecten of ‘bugs’ niet ontdekten. Een van de kenmerken van goede softwaretests is dus het vermogen om defecten te identificeren.

Het bereiken van 100% nauwkeurigheid of zero-defects is de heilige graal van het testen van software. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een van de belangrijkste wapens in het arsenaal van softwaretesters is het ontwikkelen van testgevallen. Testgevallen worden geschreven met het doel om de testdekking te maximaliseren – met andere woorden, testen uitvoeren in zoveel mogelijk verschillende situaties.

Gezien de ernstige gevolgen van softwarefouten zijn de inspanningen om de testdekking te maximaliseren zeker de moeite waard. Andere belangrijke redenen om software uitgebreid te testen zijn:

 • Betere beveiliging

Bepaalde toepassingen zoals bankieren, defensie en andere kritieke toepassingen moeten aan hogere beveiligingseisen voldoen dan de meeste andere software.

 • Kwaliteitsverbetering

Alle toepassingen zijn gericht op kwaliteitsverbetering om superieure functionaliteit te garanderen.

 • Kostenoptimalisatie

Testen kan ook de kosteneffectiviteit verbeteren door de prestaties van applicaties te optimaliseren.

 • Blijheid van de klant

Een andere belangrijke overweging bij het testen van software is het overtreffen van de verwachtingen van klanten door een product af te leveren dat eindgebruikers graag gebruiken.

Grondbeginselen van softwaretesten

Testniveaus:

  • Unit Testen: Individuele componenten of eenheden van code geïsoleerd testen.
  • Integratietesten: De interacties tussen verschillende eenheden/modules controleren.
  • Systeemtesten: Het testen van de volledige softwareapplicatie als een compleet systeem.
  • Acceptatietesten: Bevestigen dat de software voldoet aan de vereisten van de gebruiker en klaar is voor implementatie.

Soorten testen:

  • Functioneel testen: Valideren dat de software correct functioneert volgens de specificaties.
  • Niet-functioneel testen: Beoordelen van aspecten zoals prestaties, beveiliging, bruikbaarheid, enz.
  • Handmatig testen: Testgevallen die handmatig worden uitgevoerd door testers.
  • Geautomatiseerd testen: Scripts/tools gebruiken om de uitvoering van testcases te automatiseren.
  • Regressietesten: Opnieuw testen om ervoor te zorgen dat nieuwe wijzigingen geen defecten hebben geïntroduceerd.
  • Smoke Testen: Initiële tests om te controleren of de basisfuncties werken na wijzigingen.
  • Verkennend testen: Testen zonder script om de software te verkennen en defecten te ontdekken

Lees hier meer over soorten softwaretests

Testgevallen en testsuites:

  • Testgeval: Een specifieke set voorwaarden en invoer om een bepaald aspect van de software te verifiëren.
  • Test Suite: Een verzameling testgevallen gegroepeerd voor efficiënte uitvoering.

Lees meer over: Hoe testtaken schrijven & wat zijn de belangrijkste onderdelen?

Melden en volgen van defecten:

  • Defect: Een discrepantie tussen verwacht en werkelijk gedrag van software.
  • Bugrapport: Het documenteren van defecten met gedetailleerde informatie om ontwikkelaars te helpen ze te begrijpen en op te lossen.
  • Bijhouden van defecten: Beheren en bewaken van de voortgang van het oplossen van defecten.

Lees meer op: Nadeel van het ontbreken van een formeel feedbacksysteem voor defectanalyse

Testomgeving:

Een testomgeving verwijst naar een opstelling of configuratie waarin software of hardware wordt getest om de functionaliteit, prestaties en compatibiliteit te garanderen voordat het wordt ingezet in een productieomgeving of wordt vrijgegeven aan gebruikers. Testomgevingen worden ontworpen om de omstandigheden van de productieomgeving zo goed mogelijk na te bootsen, zodat testers problemen of bugs kunnen identificeren en oplossen voordat het product live gaat. Testomgevingen kunnen variëren in complexiteit, afhankelijk van de aard van de software of het systeem dat getest wordt, en ze kunnen verschillende tools, databases, netwerken en configuraties bevatten om echte gebruiksscenario’s te simuleren.

Bekijk: Wat is een testomgeving? Een gids voor het beheren van uw tests

Testdocumentatie:

  • Testplan: Een uitgebreid document met testdoelen, bereik, middelen en planning.
  • Teststrategie: Beschrijft de algemene aanpak van het testen.
  • Testgevallen/Scripts: Gedetailleerde stappen om specifieke tests uit te voeren.
  • Testrapporten: Resultaten van testuitvoering en defecten samenvatten.

Testtechnieken:

  • Black Box Testen: Focussen op extern gedrag zonder kennis van interne code.
  • White Box Testen: Interne logica, code en structuren onderzoeken.
  • Grey Box Testen: Combineert elementen van zowel black als white box testing.

Testautomatisering:

  • Bij testautomatisering schrijven testers of ontwikkelaars meestal scripts of gebruiken ze opnametools om geautomatiseerde testcases te maken. Deze testgevallen kunnen vervolgens automatisch worden uitgevoerd, waardoor menselijke testers worden bevrijd van repetitieve handmatige testtaken. Testautomatisering kan een breed scala aan soorten testen omvatten, waaronder functioneel testen, regressietesten, prestatietesten en meer.

Testproces:

  • Testplanning, Testontwerp, Testuitvoering, Defectrapportage en Afsluiting.

Het belang van testen:

  • Vermindert defecten en kosten, verbetert de softwarekwaliteit en verhoogt de gebruikerstevredenheid.

Levenscyclus voor softwaretesten (STLC)

De Software Testing Life Cycle (STLC) is een onderdeel van de Software Development Life Cycle (SDLC). Het is echter een van de meest kritieke fasen in softwareontwikkeling, om redenen die we al hebben gezien.

Hoewel het testen van software sterk varieert, zijn er een aantal gemeenschappelijke stappen die deel uitmaken van de STLC, ongeacht de testdoelen.

levenscyclus voor het testen van software

 • Vereisten

Tijdens de eisenfase bestuderen en definiëren testteams de reikwijdte van het testen, communiceren ze over de noodzaak van beperkende strategieën wanneer testen niet haalbaar zijn en bereiden ze testplannen voor.

 • Planning

Testplannen bevatten de identificatie van belangrijke meetgegevens en methoden om deze te meten en bij te houden. Het omvat het opstellen van teststrategieën en risicobeheer en -beperking. De Analyse fase identificeert testcondities afhankelijk van de mate van testen, complexiteit, risico’s en exit criteria. Hoe gedetailleerder de testvoorwaarden, hoe beter de testdekking en de testresultaten die kunnen worden verkregen. De ontwerpfase splitst de testvoorwaarden verder op, zet testomgevingen op en creëert traceerbaarheid en dekkingsmetriek.

 • Testgevallen

Op basis van Analyse en Ontwerp worden gedetailleerde testgevallen gemaakt en beoordeeld op nauwkeurigheid en dekking. Ze worden geprioriteerd en onderverdeeld in geautomatiseerde/handmatige tests en er worden testscripts gemaakt.

 • Uitvoering

Tijdens de daadwerkelijke uitvoering worden de tests uitgevoerd, defecten gelogd en traceerbaarheidsgegevens gecontroleerd.

 • Sluiting

In de afsluitingsfase worden afsluitingscriteria gecontroleerd en rapporten gegenereerd. In de afsluitingsfase worden alle tests gecontroleerd op voltooiing en worden beoordelingen uitgevoerd om de belangrijkste leerpunten en verbetermogelijkheden vast te leggen.

Terwijl softwareontwikkeling zijn fases doorloopt, doet de STLC dat ook. Dit genereert een reeks Testartefacten, wat deliverables zijn die voor, tijdens en na de testfasen worden gemaakt.

Veelvoorkomende testartefacten gegenereerd tijdens de STLC.

Veelvoorkomende testartefacten gegenereerd tijdens de STLC.

Samenvatting

Softwaretesten is een van de meest kritieke fasen van het softwareontwikkelingsproces. Er zijn honderden soorten testen, ontworpen op basis van de specifieke toepassingen die worden getest. Het teken van goede softwaretests is de mate van testdekking en het vermogen om fouten en tekortkomingen op te sporen. Met de overvloed aan applicaties die wereldwijd worden ontwikkeld en gebruikt, is het testen van software van vitaal belang om de veiligheid van mensen te garanderen, een hoge kwaliteit en kostenefficiëntie te bereiken en klanttevredenheid te leveren.

Wilt u uw softwaretesten verbeteren? Bekijk de software testdiensten van Zuci en ontdek hoe je Zuci kunt inzetten voor jouw bedrijfsbehoeften.

Gerelateerd lezen:

Leave A Comment

Verwante berichten