Leestijd : 1 minuten

Software QA Excellence bereiken: een praktische benadering van gap-analyse

Keerthika
Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Is software of productkwaliteit de verantwoordelijkheid van een tester? Welnu, in sommige organisaties wordt het algemeen aangenomen, terwijl het in andere omgekeerd is.

Ontwikkelaars hebben vaak het gevoel dat testers hen vertragen en geen duidelijke informatie geven in hun bugrapporten, terwijl testers gefrustreerd kunnen raken door ontwikkelaars die hen niet op de hoogte houden van codewijzigingen. En laten we het Ops-team niet vergeten.

Hoewel deze stereotypen niet altijd waar zijn, is de communicatiekloof tussen ontwikkelaars en testers een reëel probleem dat kan leiden tot ontoereikende tests en softwarefouten. Helaas leidt de kloof uiteindelijk tot de accumulatie van de technische schuld van een organisatie, onder andere vanwege de zich ontwikkelende codebasis.

Dit is waar gap-analyse in softwaretesten in beeld komt.

Gap-analyse is een diepgaande analyse van de bestaande test- of QA-processen en -praktijken die in een organisatie worden gevolgd. Het resultaat van deze activiteit is het identificeren van verbeterpunten en het geven van suggesties om de bestaande processen te verbeteren of om aanvullende processen aan te bevelen die de QA-processen en -statistieken zouden verbeteren.

Waarom is een QA-kloofanalyse vereist?

Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen – Edward Deming

In zijn klassieke boek, Dynamics of Software Development, illustreert Jim McCarthy het soort denken dat kenmerkend is voor kwaliteitscultuur wanneer hij zegt dat het doel van elk teamlid (ongeacht de functie) hetzelfde is: “om geweldige software op tijd te leveren.

Als u deel uitmaakt van het kwaliteitsborgingsteam, is de kans groot dat u een integraal onderdeel uitmaakt van het grotere technische team dat over de hele wereld verspreid is. Daarom wordt het absoluut noodzakelijk dat u het belang van gap-analyse uitlegt, niet alleen voor het QA-proces, maar ook voor de hele organisatie.

Hieronder staan enkele gevallen die de behoefte aan een QA-kloofanalyse vereisen:

 • Bekijk de procedures en mogelijkheden voor het testen van software in teams
 • Beoordeel de algehele effectiviteit en efficiëntie van het testproces
 • Bepaal de technische volwassenheid van de organisatie
 • Testuitvoering en -onderhoud verbeteren
 • Verminder lekkage van defecten naar productie
 • Verbeter gebruikerservaringen
 • Bereik in de loop van de tijd een aanzienlijke test-ROI
 • Implementeer betere documentatie en codeerpraktijken
 • Verbeter de flexibiliteit en verandermanagement

Gap-analyse is een cruciale stap bij het identificeren van knelpunten in een applicatie of bestaande processen en dient als een weg naar verbetering wanneer belanghebbenden hun processen willen verfijnen. Het Gap Analysis Report biedt uitgebreide feedback, samen met waardevolle suggesties en aanbevelingen om de huidige testprocessen te verbeteren.

Supraja Sivaraj, SDET-leider, Zuci Systems

Vereisten voor een QA-kloofanalyseopdracht

Om een QA gap analysis opdracht succesvol uit te voeren is es om ervoor te zorgen dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Verschillende teams gebruiken verschillende methoden, maar ze omvatten allemaal voornamelijk:

 • Duidelijk begrip van de toepassing of het proces dat wordt geanalyseerd
 • Toegang tot alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot de aanvraag of het proces
 • QA-experts met relevante domein- of branche-expertise
 • Gedefinieerde kwaliteitsdoelen en benchmarks om te vergelijken met de huidige staat
 • Samenwerking en deelname van alle relevante belanghebbenden
 • Voldoende middelen, inclusief tijd, budget en hulpmiddelen, om de analyse effectief uit te voeren.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, wordt QA-kloofanalyse eenvoudig uit te voeren en levert het effectieve resultaten op.

Om objectiviteit te garanderen en inherente vooroordelen te voorkomen, wordt aanbevolen dat de QA-consultant die aan een project wordt toegewezen, onafhankelijk is van het team. Het verstrekken van relevante documentatie aan de adviseur met betrekking tot de projectprocessen kan helpen bij het begrijpen van het project. Bovendien is het opzetten van een geschikte omgeving voor de consultant essentieel om effectieve analyse mogelijk te maken.

Supraja Sivaraj, SDET-leider, Zuci Systems

Een use case voor een gap-analyse

Voor een recente opdracht voor QA-gapanalyse wilde het team van Zuci graag de “kwaliteitscultuur” bij de klant begrijpen. Dit zijn de eisen die het team van Zuci aan de klant heeft gesteld:

 • Het Zuci-team zou zeker de belangrijkste leden van zowel Dev- als QA-teams nodig hebben om de benodigde tijd te besteden aan het opdoen van productkennis en het begrijpen van de praktijken van het engineeringteam.
 • Naast product-/module-eigenaren, kan de consultant en testanalist van het Zuci-team ook graag communiceren met ontwikkelaars, architecten, ondersteuningsteams en Build/Release Engineering-teams om de kritieke onderdelen van de applicatie te begrijpen, indien nodig.
 • De klant moet ervoor zorgen dat applicatietoegang, tooltoegang, systeemtoegang, toegang tot testautomatiseringsbronnen en testgegevens beschikbaar zijn voor het Zuci-team tijdens de beoordelingsfase.
 • De klant moet productiefouten, testrapporten/statistieken van eerdere releases delen voor onderzoek.

Resourcevereiste van de kant van de klant

1.Product- en engineeringoverzichten Fase:

 • 2-3 uur – Productoverzicht & KT [Door: QA of BA]
 • 2-3 uur – Ontwikkelproces en overzicht [Door: Dev]
 • 8-10 uur – QA-proces en overzicht [Door: QA]

2. Beoordelingsfase:

 • 30 minuten – 1 uur per dag – Discussie / Interviews / Bemonstering op aanvraag

Uitvoeren van QA gap analyse

Goede softwarekwaliteit gaat niet alleen over testen, maar omvat ook andere software-engineeringpraktijken, zoals duidelijkheid in vereisten, schatting, codekwaliteit, documentatie, technische schuld, software-onderhoud, individuele vaardigheden, teamcompetenties en andere factoren.

Zodra de reikwijdte van de gap-analyse is bepaald, is het van essentieel belang om met alle relevante belanghebbenden overeenstemming te bereiken over tijdlijnen voor de betrokkenheid.

Vervolgens is het nuttig om de consultatiegebieden van de gap-analyse op te splitsen in kleinere stukken, zoals functioneel testen, automatiseringstests en kwaliteitsprocessen. Dit zorgt ervoor dat alle relevante gebieden in de analyse worden behandeld.

Om een grondige analyse uit te voeren, is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot de benodigde bronnen, zoals JIRA-borden, defectrapporten en CI/CD-tools. Deze bronnen kunnen waardevolle inzichten bieden in de huidige status van de applicatie of het proces dat wordt beoordeeld. Dit wordt gevolgd door de presentatie van het rapport van de gap-analyse op het eerste niveau.

Door de bovenstaande stappen te volgen, heeft het team van Zuci de eerste observaties en aanbevelingen voor een van de klanten bedacht.

Waarnemingen op het eerste niveau Aanbeveling
Standaard coderingspraktijken worden niet gevolgd Standaard coderingspraktijken moeten worden gevolgd, codedocumentatie en codecommentaar (toevoeging van headers in bestanden).

Statische code-analyse moet worden uitgevoerd.

Kerndocumentatie wordt niet regelmatig bijgewerkt De kerndocumentatie moet regelmatig worden bijgewerkt wanneer er een wijziging in de API wordt onthuld
Testcase voor elke use-case bestaat niet Testcase voor elke use case moet worden gedaangecumuleerd en goedgekeurd door QA lead / manager
Er vindt geen validatie of goedkeuring plaats om een testcase toe te voegen aan/te verwijderen uit/aan het regressiebed. Alle testgevallen die deel uitmaken van de regressietestsuite moeten worden gevalideerd en goedgekeurd door de QA-leider/manager
Niet alle testgevallen zijn geautomatiseerd Niet alle testgevallen zijn geautomatiseerd, geautomatiseerde testgevallen moeten robuust zijn
Testnotities van de kern worden niet verspreid naar het aangepaste QA-team voordat de nieuwe kernversie wordt uitgebracht Testnotities van de kern voor elke release moeten worden verspreid naar het Custom QA-team, wat nuttig zal zijn voor het custom team om hun testen van tevoren te plannen.
Traceerbaarheidsmatrix is niet geïmplementeerd De traceerbaarheidsmatrix moet als een proces worden gevolgd
Root Cause Analyse wordt niet gedaan Er moet een hoofdoorzaakanalyse worden uitgevoerd en gedocumenteerd, en corrigerende maatregelen moeten worden gevolgd tot aan de afsluiting

Hoe overbrugt QA gap-analyse de kloof tussen de teams?

QA-gap-analyse maakt gebruik van een vogelperspectiefbenadering om software- en kwaliteitslacunes te beoordelen. Dit betekent praten met verschillende teams die betrokken zijn bij de SDLC, afhankelijkheden tussen verschillende teams identificeren, grondoorzaken voor de defecten en helpen deze op te lossen.

Hoewel het implementeren van nieuwe technologie vaak de oplossing lijkt te zijn voor veel problemen met de bedrijfs- of productkwaliteit, is het cruciaal om rekening te houden met de langetermijneffecten.

Als een pleister op een wond kan technologie een tijdelijke oplossing bieden; het pakt echter niet de oorzaak van het letsel aan.

Bedrijven moeten de waarde erkennen van QA-consultants als diagnostici bij het identificeren en oplossen van complexe kwaliteitsproblemen en -situaties. In tegenstelling tot wat velen denken, hebben hiaten in kwaliteit veel te maken met de betrokken mensen en teams.

QA Gap Analysis is een proces dat een grondige kennis vereist van de bestaande softwareontwikkelings- en operationele processen, inclusief de omgevingsinstellingen, het automatiseringsframework en CI/CD-tools. Om deze analyse te vergemakkelijken, moet de consultant nauw samenwerken met de Development- en DevOps-teams om input te verzamelen en ervoor te zorgen dat het aanbevolen proces haalbaar is.

Voor de gap-analyseopdracht bij onze klant dook het team van Zuci diep in de volgende gebieden om een duidelijk beeld te krijgen van hun processen:

 • Test techniek
 • Testbeheer
 • Test governance en naleving
 • Training en ontwikkeling
 • Agile proces
 • Engineering proces
 • Wijzigingsbeheer
 • Continue verbetering
 • Risicomanagement

Op basis van de analyse zijn hier bevindingen op hoog niveau:

 • De behoefte aan een end-to-end teststrategie
 • Focus op technische automatisering ontbreekt
 • Zichtbare tekenen van afhankelijkheid van mensen
 • Mechanisme om procesverbeteringen te monitoren en te meten kan beter
 • De samenwerkingsinspanningen moeten effectiever zijn

QA Gap Analysis heeft me geholpen om te kijken hoe de best practices in CI/CD betere resultaten voor QA kunnen opleveren. – Supraja Sivaraj

Zuci’s benadering van QA-kloofanalyse

Bij Zuci geloven we in CARE (Check, Act, Refine, Evolve), een 360-graden benadering van softwarekwaliteit. Onze aanpak is zorgvuldig opgebouwd op basis van problemen die we herhaaldelijk zijn tegengekomen tijdens het werken met onze klanten.

Lees meer op ZORG hier

Op basis van de vereisten duurt onze aanpak doorgaans van 4 tot 14 weken.

Dit is wat Supraja Sivaraj, SDET-leider, te zeggen heeft over haar recente gap-analyseconsult.

Bij Zuci hanteren we graag een gefaseerde aanpak van QA gap-analyse. En om ervoor te zorgen dat onze aanbevelingen worden geïmplementeerd; we hebben regelmatig contact met onze klanten. Op die manier kunnen we ideeën met elkaar uitwisselen en ervoor zorgen dat onze aanbevelingen tijdig worden geïmplementeerd.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een stappenplan voor QA-consultatie voor een klant, voorgesteld door ons team

QA adviesvoorstel

Na het presenteren van onze bevindingen en aanbevelingen, maken we een stappenplan van kwantificeerbaar betrokkenheid resultaten.

Het volgende is nog een voorbeeld van een fase 1-stappenplan voor een van onze klanten, een wereldwijde aanbieder van e-commerceoplossingen, die tot nu toe een langetermijnpartner is geworden.

Gap-analyse stappenplan

Voor deze opdracht hadden we teams die vanuit drie verschillende locaties over de hele wereld werkten. We gebruikten Microsoft Teams, Outlook en andere projectbeheertools om projectcommunicatie en samenwerking efficiënt te beheren.

We werden optimaal ondersteund door de product- en dienstenteams van de klant met voldoende tijdsbeschikbaarheid van teamleden voor deelname aan vergaderingen, terugkerende vergaderingen, follow-ups, enz. De tools die gebruikt zijn voor deze opdracht waren SharePoint, JIRA, MS Outlook, MS Teams, MS Excel en Tableau voor data-analyse.

Voor communicatie en samenwerking hadden we dagelijkse vergaderingen, vervolgvergaderingen, wekelijkse managementbeoordelingsvergaderingen, Zuci-whiteboardsessies, brainstormsessies en takenbeheer. Onze processen omvatten het opnemen van vergaderingen, het maken van aantekeningen, het beoordelen van het product van de klant, het beoordelen van SharePoint-documenten, het beoordelen van QA-artefacten en het opstellen van checklists voor de beoordelingsvergaderingen.

Na een uitgebreide analyse stelde Zuci een rapport op met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen, een QA-scorekaart, beoordeling van technische processen, SWOT-analyse en ERICS (elimineren, verminderen, verhogen, creëren, stabiliseren).

Wilt u het uitgebreide rapport lezen? Stuur een hallo naar sales@zucisystems.com

Bij het testen van software is het uiteindelijke doel van het uitvoeren van een gap-analyse het verkrijgen van een nauwkeurig overzicht van de gezondheid van het systeem. Door het analyseproces op te splitsen in goed gedefinieerde fasen, kan het proces worden vereenvoudigd en kunnen testplanning, -uitvoering en -monitoring eenvoudiger worden.

Het verdient aanbeveling om in de beginfasen met slechts één gecontroleerde testomgeving te beginnen. Na succesvolle implementatie van deze aanpak kunnen meerdere testomgevingen worden geïntegreerd. Door deze stapsgewijze benadering van gap-analyse te volgen, wordt het risico op mislukking geminimaliseerd en wordt het gemakkelijker om van eenvoudigere opstellingen naar complexere opstellingen te gaan.

Als het gaat om softwarekwaliteit, is een holistische benadering van het grootste belang. Dat is de reden waarom het Zuci-team onze klanten in staat heeft gesteld om aan de gewenste kwaliteit te voldoen, releaseschema’s te halen en naadloze ervaringen voor hun gebruikers te leveren.

Geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van softwarekwaliteit? Maak je geen zorgen, we hebben je gedekt! Laat ons team van Zuci je helpen en zie hoe je gebruikerservaring omhoog schiet.

Dus waarom wachten? Laten we samenwerken en uw software zo goed mogelijk maken!

Gratis consult van 30 minuten

Leave A Comment

Verwante berichten