7 SOORTEN SOFTWARE TESTEN DIE ER ZIJN OM TE BLIJVEN

Het testen van software is een van de meest kritische componenten van de Software Development Life Cycle (SDLC) en toch is er zo weinig over bekend. Wist u bijvoorbeeld dat er meer dan 150 verschillende soorten softwaretests zijn, die in een paar brede categorieën vallen? Dat gaan we vandaag onderzoeken.

7 SOORTEN SOFTWARE TESTEN DIE ER ZIJN OM TE BLIJVEN

Het testen van software is een van de meest kritische componenten van de Software Development Life Cycle (SDLC) en toch is er zo weinig over bekend. Wist u bijvoorbeeld dat er meer dan 150 verschillende soorten softwaretests zijn, die in een paar brede categorieën vallen? Dat gaan we vandaag onderzoeken.

ACCEPTATIE TESTEN

Acceptatietesten is een vorm van softwaretesten waarbij systemen worden getest op naleving van zakelijke en technologische vereisten om de geschiktheid ervan voor uiteindelijke levering aan eindklanten te evalueren. Simpel gezegd, Acceptance Testing beoordeelt of het gegeven softwaresysteem zijn doel vervult.

doelstellingen van softwaretesten

DOELSTELLINGEN

• Om te valideren of de software voldoet aan de eindcriteria waarvoor deze is ontwikkeld.
• Zorgt voor de afwezigheid van bugs en helpt ontwikkelaars om proactief hiaten in de functionaliteit op te vullen voordat het product op de markt komt.

software testen

SOORTEN

• Testen van gebruikersacceptatie (UAT) of bètatests.

INTEGRATIE TESTEN

Integratietesten worden uitgevoerd waarbij individuele softwaremodules worden geïntegreerd en als geheel worden getest.

doelstellingen van softwaretesten

DOELSTELLINGEN

 • De conformiteit van het ‘volledige’ systeem evalueren in tegenstelling tot de afzonderlijke componenten ervan.
software testen

SOORTEN

 1. Big Bang-aanpak
  Dit houdt in dat het volledige integratieproces wordt doorlopen en dat alle modules in één fase worden getest.
 2. Incrementele benadering
  De Incrementele Aanpak voert testen uit op een meerfasige manier. Het kan verder worden onderverdeeld in:

  1. Top-down benadering – alle top geïntegreerde modules worden eerst getest, dan systematisch de tak van de module, totdat uiteindelijk de laatste gerelateerde module wordt getest.
  2. Onderkant boven
  3. De Sandwich-benadering – zoals de naam al doet vermoeden, maakt gebruik van een combinatie van Top-Down en Bottom-Up-benadering.

TESTEN VAN EEN EENHEID

 • Unit Testing is de fundamentele bouwsteen van de hele testfamilie en omvat het testen van de afzonderlijke componenten die in het volledige systeem worden opgenomen.
doelstellingen van softwaretesten

DOELSTELLINGEN

 • De conformiteit van het ‘volledige’ systeem evalueren in tegenstelling tot de afzonderlijke componenten ervan.

FUNCTIONEEL TESTEN

Als onderdeel van functionele tests worden verschillende inputs aan het systeem geleverd in overeenstemming met de functionaliteit en de output wordt gebruikt om te controleren of het al dan niet aan de vereisten voldoet. Functioneel testen kan handmatig of geautomatiseerd zijn.

doelstellingen van softwaretesten

DOELSTELLINGEN

 • Controleert of het softwaresysteem aan al zijn functionele specificaties voldoet en gereed is voor release.
3e type softwaretests

SOORTEN

 1. Componenten testen
  Betreft het testen van afzonderlijke modules of componenten om de functionaliteit ervan te evalueren, en omvat codebrokken, webpagina’s, mobiele schermen, enzovoort.
 2. Rook testen
  Bij Smoke Testing staan de kritieke problemen centraal, en het doel is om ze eerst op te lossen, in plaats van een uitgebreide systeemtest uit te voeren.
 3. Sanity testen
  Bij deze vorm van testen worden nieuwe builds met kleine updates getest om te controleren of gebreken in de nieuwe versie zijn verholpen en of er nieuwe gebreken zijn geïntroduceerd. Het is geen uitgebreide set tests, maar slechts een subset van de hele suite die is ontworpen om het effect van softwareaanpassing te onderzoeken.

PRESTATIES TESTEN

Terwijl Functionele Tests alleen controleren of het systeem voldoet aan functionele vereisten, onderzoekt Performance Testing andere even kritische factoren zoals snelheid, stabiliteit, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en reactievermogen onder gespecificeerde workloads.

doelstellingen van softwaretesten

DOELSTELLINGEN

 • Het doel van Performance Testing is niet alleen om defecten te vinden, maar ook om prestatieknelpunten te elimineren.
software testen

SOORTEN

 1. Belasting testen
  Uitgevoerd door het consequent verhogen van de belasting van een systeem om drempelwaarden te bepalen, omvat het lezen/schrijven van grote hoeveelheden gegevens, het uitvoeren van meerdere toepassingen, enzovoort.
 2. Stress testen
  Stress Testing controleert of systemen soepel werken onder stress, bijvoorbeeld bij lage CPU, geheugen of bandbreedte.
 3. Spike-testen
  Spike Testing zorgt voor periodieke pieken in de eisen aan het systeem om te onderzoeken of het binnen aanvaardbare limieten blijft presteren.
 4. Soak/duurzaamheidstesten
  Dit omvat het langdurig testen van het systeem onder constante belasting en het controleren op geheugenlekken, systeemstoringen, oververhitting en andere dergelijke prestatieproblemen.

REGRESSIE TESTEN

Regressietesten is een van de meest voorkomende vormen van testen en omvat het opnieuw uitvoeren van eerdere testgevallen. Als het systeem niet presteert, zou het een regressie zijn, vandaar de naam Regression Testing.

doelstellingen van softwaretesten

DOELSTELLINGEN

 • Om ervoor te zorgen dat het systeem ook na c Wijzigingen, updates of aanpassingen naar tevredenheid blijft werken.
3e type softwaretests

SOORTEN

 1. Unit Regression Testing, die zich nauw richt op code-eenheden terwijl complexe interacties en afhankelijkheden worden geblokkeerd.
 2. Partial Regression Testing, waarbij nieuwe code wordt getoetst aan bestaande code om acceptabele prestaties van het systeem te garanderen.
 3. Volledige regressietests, die worden uitgevoerd na grote revisies en meerdere wijzigingen aan bestaande code.

BRUIKBAARHEIDSTESTEN

Bruikbaarheidstesten hebben betrekking op de manier waarop eindgebruikers omgaan met een bepaald softwaresysteem. Meestal gaat het om observatie van onderwerpen door onderzoekers om de gebruikerservaring in de echte wereld te begrijpen.

doelstellingen van softwaretesten

DOELSTELLINGEN

 • Gebruiksproblemen ontdekken
 • Benchmarking prestaties
 • Gebruikspatroontoewijzing
 • Makkelijk te gebruiken

Samenvatting

Testen is een essentieel aspect dat steeds meer doordringt in elke fase van de levenscyclus van softwareontwikkeling en de menselijke ervaring verbetert door de ontwikkeling van veiligere, comfortabelere, economischere en efficiëntere softwareproducten te garanderen.