Agile-methodologie

Agile-methodologie

Wat is agile-methodologie?

Wat is Agile-methodologie?

Agile-methodologie is een softwareontwikkelingsfilosofie om software stapsgewijs te bouwen door deze op te splitsen in verschillende kleine fasen die zijn afgestemd op veranderende zakelijke behoeften. In eenvoudiger bewoordingen is Agile Methodology de incrementele en iteratieve manier om software te leveren.

Agile-model veranderde het lange single-pass softwareontwikkelingsproces van 6 tot 12 maanden, waarbij alle vereisten en risico’s vooraf worden gedocumenteerd om binnen een paar weken een werkbaar product te leveren.

Agile-methodologie is de moderne vorm van softwareontwikkeling die past bij de snel veranderende wereld door zich aan te passen aan frequente feedback en continue iteratieve verbeteringen op te nemen.

Agile Methodologie evolutie

Evolutie van Agile Methodologie

Keer op keer hebben mensen uitzonderlijk werk geleverd in de menselijke beschaving. En om het werk gedaan te krijgen, hadden ze oefeningen.
Aanvankelijk werden deze praktijken ontwikkeld op basis van de trial-and-error-methode. En later werden het managementtheorieën die nog steeds worden toegepast in grote ondernemingen. Op dezelfde manier ontstond in de jaren vijftig een relatief nieuw veld, dat werd bedacht als Software Engineering als een alias voor Softwareontwikkeling. En in 1956 begon Herbert D. Benington met het schrijven van de eerste manier om software te bouwen.

Later in de jaren zeventig schreef Winston W. Royce een formeel document waaruit het Waterfall-model voor softwareontwikkeling ten onrechte was afgeleid. En werd het eerste en meest populaire raamwerk voor softwareontwikkeling – The Waterfall Methodology.

De watervalmethodologie richt zich op het voltooien van elke ontwikkelingsfase voordat de volgende fase begint. Het watervalontwikkelingsraamwerk is sequentieel, prescriptief en documentatie-intensief. Hoewel het watervalmodel populair was, was het proces-intensief en reageerde het niet op veranderingen.

De software-industrie realiseerde zich dat er behoefte was aan een alternatieve aanpak, voornamelijk om drie hoofdredenen:

 1. Technologie veranderde snel
 2. Constante vraag om het product bij te werken op basis van veranderende technologie
 3. Een behoefte aan een snellere ontwikkelingsaanpak

Deze snelle behoefte aan een verandering in de software-industrie bracht 17 softwarebeoefenaars ertoe in 2001 samen te komen om een alternatieve benadering voor softwareontwikkeling te bespreken die de problemen van bestaande modellen zou moeten aanpakken.

De meeste deelnemers hadden individueel verschillende processen met succes uitgeprobeerd. Omdat elk proces zijn eigen voordelen had, besloten ze om geen betere aanpak te kiezen of hun ideeën te combineren, maar zich in plaats daarvan te concentreren op het identificeren van een generieke term die ieders ideeën beschrijft om een standaard voor softwareontwikkeling te zetten.

En daarmee de geboorte van het Agile Manifesto.

Wat is het Agile Manifest?

Agile Manifesto beschrijft een verzameling tools en best practices die helpen bij een betere softwareontwikkeling door te focussen op efficiëntie, samenwerking, kwaliteit en het creëren van uitzonderlijke klantwaarde.

Het Agile Manifest bestaat uit 4 Waarden

Agile Methodologie 4 waarden

1. Mensen boven processen en tools

Agile Methodologie geeft lage prioriteit aan de naleving van het proces of het gebruik van uitgebreide tools. Het is belangrijk om te focussen op de bijdragen die elke persoon levert aan het team en het vertrouwen en de communicatie die binnen het team bestaat.
Agile gelooft dat mensen productiever zijn als ze face-to-face kunnen praten en samenwerken. Agile Methodology beveelt aan om de barrières te verminderen die het vermogen van mensen om samen te komen belemmeren.

2. Werkende software boven uitgebreide documentatie

Het ontwikkelen van softwareproducten is een creatieve activiteit die moeilijk voor te stellen is door het volledig gebruik van statische documenten. Agile Methodology raadt aan om een werkende code te maken die de klant kan proberen en onmiddellijke feedback kan geven in plaats van documenten uit te wisselen, zoals de beste plannen en productspecificaties. Dit helpt klanten en zakelijke gebruikers om de werkende modellen uit te proberen voordat ze zich afmelden.

3. Klantsamenwerking boven starre contracten

Het Agile-model gelooft in intense klantsamenwerkingen met het ontwikkelteam. In Agile-methodologie moet het ontwikkelteam zich richten op regelmatige klantinteractie voor constante feedback en binnen het team werken om de tijdlijn aan te passen naarmate het project vordert.

4. Reageren op verandering door een plan te volgen

Agile begrijpt dat het enige dat zeker is wanneer een project start, de constante veranderingen zijn die volgen.
Het Agile-team moet zich snel aanpassen aan de veranderingen in plaats van vast te houden aan een plan dat aan het begin van het project is gemaakt.

Opmerking: Agile-waarden hebben een opzettelijk gebruik van het woord “over” om de betekenis te benadrukken van wat links is.

De 12 principes van agile software

Agile softwareontwikkelingsmethodologieën kunnen uniek en onderscheidend zijn als uw team. Maar het moet deze principes volgen om beslissingen te nemen bij het ontwikkelen van uw software.

 1. Geef prioriteit aan klanttevredenheid door vroege en continue levering van software
 2. Open voor frequente veranderingen, zelfs laat in de ontwikkeling om de klant een concurrentievoordeel te bieden
 3. Frequente levering van werkende software met regelmatige tussenpozen, met een voorkeur voor de kortere termijn
 4. Klant en ontwikkelaar moeten gedurende het hele project samenwerken
 5. Ondersteun, vertrouw en motiveer het team
 6. Moedig een persoonlijk gesprek aan binnen het team
 7. Werkende software is de belangrijkste maatstaf voor vooruitgang
 8. Alle belanghebbenden moeten in staat zijn om voor onbepaalde tijd een constant tempo aan te houden
 9. Continue aandacht voor technische uitmuntendheid en goed design
 10. Eenvoud
 11. Zelforganiserende teams leveren de beste architecturen, vereisten en ontwerpen
 12. Regelmatige teamreview om productiever te worden

Wat is Agile Projectmanagement?

Agile Project Management is het proces waarmee softwareontwikkelingsprojecten in kleine stukjes werk kunnen worden beheerd en geïmplementeerd.
In de traditionele watervalmethodologie duurt het hele ontwikkelingsproces een jaar om te voltooien, en het bedrijf zal tot het einde geen tastbare waarde zien.
Integendeel, Agile-projecten leveren waarde aan het bedrijf in frequente kleine leveringen van producten, die features worden genoemd.
In Agile Project Management worden de functies gemaakt in kleine logische brokken die iteraties of sprints worden genoemd. Het Agile Project Management-team moet ervoor zorgen dat “elke functie die wordt gebouwd, moet voldoen aan het realtime gebruik van de eisen van de klant.”
Kortom, een succesvol Agile Project Management-kenmerk is:

 • Het ontwikkelen van hoogwaardige software die voldoet aan de behoeften van de klant
 • Anticipeer op veranderingen en frequente feedback van klanten
 • Plan, ontwerp en bouw de software in een duurzaam tempo
 • Autonome en multifunctionele teams

Opmerking: Afgezien van de hierboven genoemde, moeten Agile-projecten ook de 4 kernwaarden en 12 leidende principes volgen voor het toepassen van een Agile-methodologie.

Agile Methodologie Stappen

Wat zijn de stappen in de Agile Methodologie?

Agile is geen methodiek maar een set van waarden en principes. En om Agile te zijn, kunnen de belanghebbenden kiezen tussen meerdere implementatiekaders om de beste kwaliteit software te leveren.
Agile projectmanagementframeworks zoals Scrum en Kanban zijn de meest gebruikte frameworks, en de twee frameworks lijken qua proces min of meer op elkaar.

Laten we eens kijken naar de 6 veelvoorkomende stappen in de Agile projectmanagement-frameworks.

1. Projectplanning

Zoals in elk ander project, begint ook een Agile-project met het begrijpen en plannen van de klantvereiste door het opstellen van een minimale functieset. De planning moet ruimte bieden aan flexibiliteit bij veranderende klantbehoeften en klantfeedback.

2. Productroutekaart

Om een product-roadmap op te stellen, is het essentieel om de kenmerken op te splitsen waaruit het eindproduct zal bestaan. De product owner maakt een geprioriteerde set van features, ook wel product backlogs genoemd, die in het product worden opgenomen zodra je de sprints start. Deze lijst evolueert met elke sprint in prioriteiten.

3. Releaseplanning

In de traditionele watervalmethode duurt het hele ontwikkelingsproces een jaar, waarna de implementatie van start gaat. Maar in Agile Methodology gebeurt de ontwikkeling in kortere levenscycli die sprints worden genoemd. Elke sprint bestaat uit goed geplande features en wordt gefaseerd ingezet. In Agile stelt de product owner een plan op hoog niveau op voor feature releases. En vóór elke sprint zal de producteigenaar het releaseplan voor functies opnieuw bekijken en opnieuw beoordelen.

4. Sprintplanning

In deze stap moeten de producteigenaar en de belanghebbenden de gebruikersvereisten bespreken en de relatieve tijdsperiode inschatten om de productachterstand te voltooien. Het is essentieel om de capaciteiten en taken van het team te beoordelen en het werk slim te delen om de toegewezen taak in elke sprint te bereiken. Sprintplanning zorgt voor transparantie binnen het team en helpt knelpunten sneller te identificeren en te verhelpen.

5. Dagelijkse vergadering

Een dagelijkse stand-upvergadering duurt slechts 15 minuten, wat helpt om te begrijpen wat het team heeft voltooid sinds de vorige vergadering, waar ze aan werken of iets dat hulp nodig heeft. Sommige teams houden vergaderingen zelfs staand om het kort te houden en niet om een langdurige probleemoplossende sessie te zijn.

6. Sprintoverzicht en retrospectief

Sprintbeoordeling en retrospectieve vergaderingen vinden plaats aan het einde van elke sprint. Eerst vindt de sprintbeoordeling plaats, waarbij het team het voltooide featureproduct presenteert aan de producteigenaar en belanghebbenden. Dit helpt bij open communicatie en discussie over de feedback van de producten. En tijdens de retrospectieve bijeenkomst bespreekt het team wat ze kunnen doen om het proces in de toekomst te verbeteren.

Opmerking: als u nieuw bent en van plan bent om Agile-projectmanagement te implementeren, sla dan de dagelijkse vergaderingen en sprintbeoordelingen niet over, aangezien dit de essentiële vergaderingen zijn die u helpen knelpunten te identificeren en weg te nemen.

Overstappen naar Agile Project Management

De overgang naar Agile projectmanagement is een langzaam proces. Je kunt tegenwoordig niet snel van waterval naar Agile springen. Voordat u aan de slag gaat met Agile Project Management, is het van cruciaal belang om het volgende te overwegen.

Agile Methodologie Overgang

1. Uitvoerende ondersteuning voor Agile Process

De leidinggevenden die over Agile praten en teams naar een snellere levering aan de markt sturen, volgen vaak de Agile-waarden en -principes niet. De leidinggevenden moeten meer vertrouwd raken met het Agile-ontwikkelingsproces om nauw samen te werken met de teams voor een betere overgang en het succes van het product.

2. Erken de noodzaak van een projectmanagementproces

Het is cruciaal om een projectmanager en een projectmanagementproces te hebben voor de overgang naar Agile-methodologie. Agile teams die het projectmanagementproces omarmen en het Agile framework onderhouden hebben een veel grotere kans op succes.

3. Zorg voor overgangstijd om agile te zijn

Een van de grootste problemen is te verwachten dat een gloednieuw “Agile”-team onmiddellijk productief is. Het Agile-team heeft tijd nodig om te groeien en zich te vormen. De transitie naar Agile projectmanagement verloopt via de fases Forming, Storming, Norming en Performing.

4. Kruipen, lopen, rennen

Een softwareontwikkelingsbedrijf kan niet meteen al zijn projecten volledig naar “Agile” verplaatsen met eerst “Piloting”. Leiderschapsteams en projectresources hebben een groter succespercentage bij de overgang naar Agile-projectmanagement door te implementeren in kleinere en minder impactvolle projecten om te testen en te bewijzen dat het werkt in uw organisatie voordat u er helemaal voor gaat.

5. Pleegtraining

Het Agile ontwikkelproces is niet snel uit de losse pols aangeleerd. Het vereist dat alle betrokkenen continu worden bijgeschoold. Als uw organisatie “Agile Methodology” gaat omarmen, zorg er dan voor dat de betrokken mensen getraind en klaar zijn!

Voordelen van Agile Project Management

Het Agile Project Management helpt bij het realiseren van deze doorbraakvoordelen.

 • De time-to-market versnellen
 • Verbetering van het vermogen om veranderende prioriteiten te beheren
 • De productiviteit verhogen en het moreel van het team verbeteren
 • Softwarekwaliteit verbeteren en risico’s verminderen
 • Verbetering van de afstemming tussen bedrijfs- en IT-doelstellingen
 • Verbeterde technische discipline en beheer van gedistribueerd team

Aan de slag met Agile

Ten slotte is Agile Methodology geen eenrichtingsverkeer. U zult veel succesvoller zijn als u zich aanpast aan het functioneren van uw team door de bovenstaande fundamentele waarden en principes van Agile projectmanagement te volgen. Laat de mentaliteit van uw team langzaam veranderen naar Agile-methoden, rollen en principes voordat u uw softwareontwikkelingsproces versnelt. Agile draait tenslotte om mensen boven processen. Door te focussen op de efficiëntie, samenwerking, kwaliteit en het creëren van uitzonderlijke klantwaarde van mensen, op tijd, elke keer weer. Dat is zo ongeveer alles wat u moet weten voor succesvol Agile projectmanagement.

WILT U DIGITAAL CONTROLEREN?