Leestijd : 1 minuten

Hoe uw bank €100.000 per jaar kan besparen op automatisering?

Assistant Marketing Manager

I write about fintech, data, and everything around it

Ontdek hoe uw bank $ 100.000 per jaar kan besparen op automatisering door Robotic Process Automation (RPA) te implementeren. We verkennen de voordelen van RPA en geven praktische voorbeelden van hoe het kan worden gebruikt om onboardingprocessen, transactieverwerking, klantenservice en rapportage over naleving en regelgeving te automatiseren.

In de snelle zakenwereld van vandaag zijn efficiëntie en kostenbesparing sleutelfactoren voor elke organisatie om concurrerend te blijven. Een manier waarop banken deze doelen kunnen bereiken, is door de implementatie van Robotic Process Automation (RPA). RPA is een vorm van automatiseringstechnologie waarmee organisaties repetitieve, routinematige taken kunnen automatiseren, waardoor menselijke werknemers zich kunnen concentreren op werk dat meer waarde toevoegt.

In dit artikel onderzoeken we hoe uw bank €100.000 per jaar kan besparen op automatisering door RPA te implementeren. We bespreken de voordelen van RPA, hoe het werkt en geven voorbeelden van hoe het kan worden geïmplementeerd in een bankomgeving.

Wat is RPA en hoe werkt het?

RPA is een type software dat kan worden geprogrammeerd om de acties van een menselijke werknemer na te bootsen. Het kan worden gebruikt om taken te automatiseren, zoals het invoeren van gegevens, het verwerken van transacties en het beantwoorden van vragen van klanten.

Een van de belangrijkste voordelen van RPA is dat het eenvoudig kan worden geïntegreerd met bestaande systemen en processen, waardoor het een kosteneffectieve oplossing is voor het automatiseren van routinetaken.

RPA werkt door software “bots” te gebruiken om specifieke taken uit te voeren. Deze bots kunnen worden geprogrammeerd om een reeks regels te volgen en kunnen worden getraind om taken uit te voeren door middel van machine learning.

Een bot kan bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om in te loggen op een systeem, naar een specifieke pagina te navigeren en gegevens van de pagina te extraheren. De bot zou dan geprogrammeerd kunnen worden om deze data in een ander systeem in te voeren, of om op basis van de data berekeningen uit te voeren.

Voordelen van RPA voor banken

Er zijn tal van voordelen van het implementeren van RPA in een bankomgeving. Hier zijn slechts enkele voorbeelden:

Verhoogde efficiëntie: RPA kan de snelheid en nauwkeurigheid van taken die herhaaldelijk worden uitgevoerd aanzienlijk verhogen, waardoor menselijke medewerkers zich kunnen concentreren op meer complex en waardetoevoegend werk.

Verbeterde klantenservice: Door routinetaken te automatiseren, kunnen banken sneller reageren op vragen van klanten, wat leidt tot een grotere klanttevredenheid.

Minder fouten: RPA elimineert het risico op menselijke fouten, wat resulteert in minder fouten en vergissingen in processen.

Kostenbesparingen: RPA kan banken helpen de arbeidskosten te verlagen door routinetaken te automatiseren die anders door menselijke werknemers zouden worden uitgevoerd.

Verbeterde naleving: RPA kan banken helpen te voldoen aan wettelijke vereisten door taken zoals gegevensinvoer en documentbeheer te automatiseren.

10 RPA Use Cases Most Credit Unions Seem to Have Missed

Hoe RPA-use-cases voor uw credit union te identificeren?

Een blog over het identificeren van use-cases van RPA binnen de bank- en kredietunie-industrie. Aan het einde van deze blog ben je gewapend met een compleet RPA use case-buffet, klaar om prioriteit te krijgen en actie te ondernemen.

Hoe uw bank €100.000 per jaar kan besparen op automatisering?

Laten we eens kijken hoe uw bank $ 100.000 per jaar kan besparen op automatisering door RPA te implementeren in verschillende praktische gebruiksscenario’s.

Door taken zoals onboarding-processen, transactieverwerking, klantenservice en compliance- en regelgevende rapportage te automatiseren, kunnen banken de arbeidskosten aanzienlijk verlagen en de efficiëntie verbeteren. Lees verder voor meer informatie over de voordelen van RPA en hoe het uw bank kan helpen geld te besparen.

1. Automatisering van onboarding-processen

Onboarding is het proces van het introduceren van een nieuwe medewerker bij een organisatie en hen te helpen wennen aan hun nieuwe rol. Dit proces omvat meestal het uitvoeren van een verscheidenheid aan taken, zoals het invullen van papierwerk,achtergrondcontroles uitvoeren en training volgen.

Het onboardingproces kan tijdrovend en arbeidsintensief zijn, vooral voor banken die veel nieuwe medewerkers hebben. Door RPA te implementeren, kunnen banken veel van de routinetaken automatiseren die gepaard gaan met onboarding, zoals gegevensinvoer en documentbeheer.

Een bot kan bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om in te loggen op een systeem, toegang te krijgen tot het papierwerk van nieuwe medewerkers en de gegevens in de daarvoor bestemde velden in te voeren. De bot kan ook worden geprogrammeerd om relevante documenten op te halen en op te slaan, zoals resultaten van antecedentenonderzoeken of trainingsmateriaal.

Door deze taken te automatiseren, kunnen banken tijd en middelen besparen die anders zouden worden besteed aan handmatige gegevensinvoer en documentbeheer. Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren, met name voor banken met een groot aantal nieuwe medewerkers.

Stel dat het gemiddeld 4 uur duurt voordat een menselijke medewerker het onboardingproces voor één nieuwe klant heeft voltooid. Als uw bank elk jaar 1.000 nieuwe klanten heeft om aan boord te komen, zou dit 4.000 arbeidsuren vergen. Uitgaande van een gemiddeld salaris van $ 25 per uur, zou dit uw bank $ 100.000 per jaar aan arbeidskosten kosten.

Door RPA te implementeren, kan uw bank mogelijk veel van deze taken automatiseren, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Als uw bank bijvoorbeeld 50% van het onboardingproces kan automatiseren met RPA, levert dit een kostenbesparing op van $ 50.000 per jaar.

Het is moeilijk om de exacte kostenbesparingen in te schatten die een bank zou kunnen behalen door automatisering van onboardingprocessen, omdat dit afhangt van factoren zoals het aantal nieuwe aanwervingen en het salaris van menselijke werknemers die anders deze taken zouden uitvoeren. Het is echter veilig om te zeggen dat het automatiseren van onboarding-processen kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor banken.

2. Transactieverwerking stroomlijnen

Transactieverwerking is een kritieke functie voor elke bank, omdat het gaat om de afhandeling van financiële transacties zoals stortingen, opnames en overboekingen. Deze taken vereisen doorgaans een aanzienlijke hoeveelheid gegevensinvoer en -berekening, en kunnen tijdrovend en arbeidsintensief zijn als ze handmatig worden uitgevoerd.

Door RPA te implementeren, kan uw bank veel van deze taken automatiseren, waardoor menselijke medewerkers zich kunnen concentreren op meer waarde toevoegend werk.

RPA-bots kunnen bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om in te loggen op een systeem, klanttransactiegegevens op te halen en berekeningen uit te voeren op basis van de gegevens. De bots kunnen vervolgens worden geprogrammeerd om de resultaten van deze berekeningen in een ander systeem in te voeren, of om naar behoefte rapporten of waarschuwingen te genereren.

Door deze taken te automatiseren, kan uw bank de tijd en middelen die nodig zijn om transacties te verwerken aanzienlijk verminderen.

Stel bijvoorbeeld dat het gemiddeld 2 uur duurt voordat een menselijke medewerker 100 transacties verwerkt. Als uw bank 100.000 transacties per jaar verwerkt, kost dat 200.000 arbeidsuren. Uitgaande van een gemiddeld salaris van $ 25 per uur, zou dit uw bank $ 5.000.000 per jaar aan arbeidskosten kosten.

Door RPA te implementeren, kan uw bank mogelijk veel van deze taken automatiseren, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Als uw bank bijvoorbeeld 50% van de transactieverwerkingstaken kan automatiseren met RPA, levert dit een kostenbesparing op van € 2.500.000 per jaar.

Over het algemeen kan de implementatie van RPA in het transactieverwerkingsproces uw bank helpen om veel tijd en middelen te besparen, wat resulteert in een sterk rendement op uw investering.

Las Vegas credit union heeft 80% van de tijd en moeite van werknemers teruggevorderd met digitale arbeidskrachten

Casestudy

Las Vegas Credit Union heeft 80% van de tijd en moeite van werknemers teruggewonnen met Digital Workforce

3. Verbetering van de klantenservice

Klantenservice is een kritieke functie voor elke bank, omdat het gaat om het tijdig en nauwkeurig beantwoorden van vragen en zorgen van klanten. Deze taken kunnen tijdrovend en arbeidsintensief zijn als ze handmatig worden uitgevoerd, vooral als uw bank een groot aantal vragen van klanten moet afhandelen.

Door RPA te implementeren, kan uw bank veel van deze taken automatiseren, waardoor menselijke medewerkers zich kunnen concentreren op complexer en waardetoevoegend werk.

RPA-bots kunnen bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om te reageren op veelgestelde vragen, zoals rekeningsaldi of Transactie Geschiedenis. De bots kunnen ook worden geprogrammeerd om vragen van klanten naar de juiste afdeling te leiden, op basis van de aard van het verzoek.

Door deze taken te automatiseren, kan uw bank de responstijden op vragen van klanten aanzienlijk verbeteren, wat leidt tot een grotere klanttevredenheid.

Stel bijvoorbeeld dat het gemiddeld 15 minuten duurt voordat een menselijke medewerker reageert op een vraag van een klant. Als uw bank 1.000 vragen van klanten per dag ontvangt, zou dit 250 arbeidsuren per dag of 62.500 uur per jaar vergen. Uitgaande van een gemiddeld salaris van $ 25 per uur, zou dit uw bank $ 1.562.500 per jaar aan arbeidskosten kosten.

Door RPA te implementeren, kan uw bank mogelijk veel van deze taken automatiseren, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Als uw bank bijvoorbeeld 50% van de klantenservicetaken kan automatiseren met RPA, levert dit een kostenbesparing op van € 781.250 per jaar.

Over het algemeen kan de implementatie van RPA in het klantenserviceproces uw bank helpen de responstijden en klanttevredenheid te verbeteren, terwijl het ook aanzienlijke tijd en middelen bespaart, wat resulteert in een sterk rendement op uw investering.

Banking RPA ROI Calculator

4. Vereenvoudiging van naleving en wettelijke rapportage

Naleving en wettelijke rapportage is een kritieke functie voor elke bank, omdat het gaat om ervoor te zorgen dat de bank voldoet aan de wettelijke vereisten en om relevante informatie aan regelgevende instanties te rapporteren. Deze taken omvatten doorgaans een aanzienlijke hoeveelheid gegevensinvoer en documentbeheer, en kunnen tijdrovend en arbeidsintensief zijn als ze handmatig worden uitgevoerd.

Door RPA te implementeren, kan uw bank veel van deze taken automatiseren, waardoor menselijke medewerkers zich kunnen concentreren op complexer en waardetoevoegend werk.

RPA-bots kunnen bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om in te loggen op een systeem, wettelijke rapportagegegevens op te halen en deze gegevens in te voeren in de juiste formulieren of sjablonen. De bots kunnen ook worden geprogrammeerd om documenten met betrekking tot compliance en rapportage over regelgeving te beheren en te organiseren, bijvoorbeeld door ze op de juiste locatie op te slaan of indien nodig rapporten te genereren.

Door deze taken te automatiseren, kan uw bank de tijd en middelen die nodig zijn om de nalevings- en wettelijke rapportage te voltooien, aanzienlijk verminderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat alle relevante informatie nauwkeurig wordt gerapporteerd.

Laten we bijvoorbeeld aannemen dat het gemiddeld 4 uur duurt voordat een menselijke medewerker gedurende één maand nalevings- en regelgevende rapportagetaken heeft voltooid. Als uw bank elk jaar 12 maanden aan nalevings- en regelgevende rapportagetaken moet voltooien, zou dit 48.000 arbeidsuren vergen. Uitgaande van een gemiddeld salaris van $ 25 per uur, zou dit uw bank $ 1.200.000 per jaar aan arbeidskosten kosten.

Door RPA te implementeren, kan uw bank mogelijk veel van deze taken automatiseren, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Als uw bank bijvoorbeeld 50% van de nalevings- en regelgevende rapportagetaken met RPA kan automatiseren, zou dit een kostenbesparing opleveren van $ 600.000 per jaar.

Over het algemeen kan de implementatie van RPA in het nalevings- en regelgevende rapportageproces uw bank helpen om naleving van de wettelijke vereisten te waarborgen en aanzienlijke tijd en middelen te besparen, wat resulteert in een sterk rendement op uw investering.

Conclusie

Het implementeren van RPA in een bank kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren, maar het is belangrijk dat banken het potentiële rendement op investering (ROI) zorgvuldig overwegen voordat ze besluiten om RPA te implementeren.

Een manier voor banken om de potentiële ROI van RPA in te schatten, is door een RPA ROI-calculator te gebruiken. Met deze rekenmachines kunnen banken specifieke gegevens over hun organisatie invoeren, zoals het aantal werknemers, het salaris van werknemers en de tijd en middelen die aan specifieke taken worden besteed, om de potentiële kostenbesparingen van het implementeren van RPA te berekenen.

Een bank kan bijvoorbeeld een RPA ROI-calculator gebruiken om de kostenbesparingen van het automatiseren van onboardingprocessen in te schatten. Door gegevens in te voeren zoals het aantal nieuwe medewerkers per jaar, het salaris van menselijke werknemers die momenteel onboardingtaken uitvoeren en de tijd en middelen die aan deze taken worden besteed, kan de calculator een schatting geven van de potentiële kostenbesparingen van het automatiseren van onboardingprocessen.

Door een RPA ROI-calculator te gebruiken, kunnen banken een beter inzicht krijgen in de potentiële voordelen van het implementeren van RPA in hun organisatie en beter geïnformeerde beslissingen nemen over het al dan niet investeren in RPA. Als je Als u meer wilt weten over de potentiële ROI van RPA voor uw bank, raden we u aan onze RPA ROI-calculator jezelf.

Wilt u uw bankprocessen automatiseren? Transformeer uw financiële instelling met Zuci Systems: de vertrouwde RPA-implementatiepartner voor banken en kredietverenigingen. Onze uitgebreide RPA-services voor banken helpt u bij het moderniseren en automatiseren van uw processen voor meer efficiëntie en productiviteit.

Leave A Comment

Verwante berichten