Leestijd : 1 minuten

Omgaan met vlokkige tests bij het testen van software

Vlekkeloze tests zijn een veelvoorkomende uitdaging voor ontwikkelingsteams in hun zoektocht naar softwarekwaliteit. Deze intermitterende tests leveren inconsistente resultaten op die onvoorspelbaar kunnen slagen of mislukken, zelfs zonder wijzigingen in de code.

Vlekkeloze tests kunnen frustrerend en tijdrovend zijn voor ontwikkelteams. Ze verstoren de workflow en ondermijnen het vertrouwen in het testproces. Het wordt ook moeilijk om onderscheid te maken tussen echte mislukkingen en valse positieven of negatieven wanneer tests inconsistente resultaten opleveren.

Deze onzekerheid kan leiden tot verspilde moeite die wordt besteed aan het onderzoeken en oplossen van niet-bestaande problemen of het over het hoofd zien van bugs. Het vroegtijdig aanpakken van slechte tests is cruciaal om de integriteit van het testproces te behouden en de levering van hoogwaardige software te garanderen. Door effectieve strategieën en best practices te implementeren, kunnen teams de impact van slechte tests beperken en een betrouwbaardere testomgeving creëren.

Deze blog gaat in op de redenen achter slechte tests, de gevolgen ervan en het belang om ze vroegtijdig aan te pakken. Verder zullen we praktisch advies en strategieën geven om vlokkige tests te verminderen, waardoor teams stabiele en betrouwbare software kunnen maken.

Impact van vlokkige tests

Flaky tests kunnen een nadelig effect hebben op verschillende aspecten van softwareontwikkeling. Het is essentieel om de implicaties ervan te begrijpen om de urgentie in te zien om ze aan te pakken. Dit is de impact van slechte tests op meerdere aspecten van softwareontwikkeling:

 • Ontwikkelingsteams

Vlekkeloze tests zorgen voor frustratie en demoralisatie bij ontwikkelaars. Teamleden verspillen kostbare tijd aan het onderzoeken van fout-positieve of fout-negatieve resultaten, waardoor productiviteit en motivatie afnemen. Bovendien kan het opsporen van fouten in tests een uitdaging en tijdrovend zijn, waardoor middelen worden afgeleid van meer kritieke ontwikkelingstaken.

 • Productkwaliteit

Vertrouwen op zwakke tests om softwarefunctionaliteit te valideren een aanzienlijk risico. Valse positieven kunnen een vaag gevoel van veiligheid geven, wat leidt tot niet-gedetecteerde bugs en mogelijk de kwaliteit van het eindproduct in gevaar brengt. Omgekeerd kunnen fout-negatieven kritieke problemen over het hoofd zien, waardoor software vatbaar wordt voor bugs en fouten.

 • Projecttijdlijnen

 Flaky tests kunnen projecttijdlijnen verstoren door vertragingen in testcycli te veroorzaken. Regelmatig opnieuw testen vanwege onvoorspelbare testresultaten leidt tot langere feedbackloops, wat het releaseschema belemmert. Bovendien neemt het debuggen en repareren van vlokkige tests cruciale taken weg, zoals het ontwikkelen van functies en codeverfijning.

Redenen achter Flaky Test

Automatisering is een essentieel onderdeel van het testen van software dat helpt bij het continu testen van software. Het helpt om de fouten in de pijplijn op te sporen. Automatiseringstestsuites kunnen echter zelfs kapot gaan, wat leidt tot slechte tests. Het begrijpen van de grondoorzaken van vlokkige tests is essentieel voor effectieve mitigatie. Hier zijn enkele oorzaken die kunnen leiden tot slechte tests:

 • Afhankelijkheden van de testomgeving: Flaky tests kunnen worden geactiveerd door de testomgeving, inclusief netwerkomstandigheden, hardwareconfiguraties of software-installaties. Deze externe afhankelijkheden introduceren variabiliteit en inconsistentie, waardoor de tests onbetrouwbaar worden.

Meer weten over het belang van testonderhoud: Testonderhoud: de catch-22-uitdaging

 • Afhankelijkheden van timing en volgorde: sommige tests kunnen afhankelijk zijn van specifieke timing of volgordevoorwaarden. Tests die interactie hebben met externe services of databases kunnen bijvoorbeeld mislukken als de responstijd of beschikbaarheid van gegevens afwijkt van de verwachte omstandigheden. Wijzigingen in de uitvoeringsvolgorde van tests kunnen ook van invloed zijn op hun resultaten.
 • Niet-deterministisch gedrag: Tests waarbij gelijktijdige uitvoering, multi-threading of asynchrone bewerkingen betrokken zijn, kunnen leiden tot niet-deterministisch gedrag. De uitkomst van dergelijke tests hangt af van factoren die niet onder directe controle staan, wat leidt tot schilfering.
 • Problemen met testgegevens en testopstellingen: Ontoereikende of slecht gegenereerde testgegevens en inconsistente testopstellingen kunnen schilfering veroorzaken. Tests die gebaseerd zijn op onstabiele of onvolledige gegevens kunnen wisselende resultaten opleveren, terwijl inconsistente testopstellingen kunnen leiden tot onbetrouwbare testresultaten.
 • Problemen met de testconfiguratie: Flake tests kunnen optreden als gevolg van onjuiste of inconsistente testconfiguraties. Dit omvat verkeerd geconfigureerde testframeworks, onjuiste testparameters of incompatibelele-versies van testtools. Dergelijke configuratieproblemen kunnen leiden tot onverwachte en inconsistente testresultaten.
 • Racecondities: Flaky-tests kunnen voorkomen wanneer racecondities in de code worden getest. Racecondities ontstaan wanneer de uitkomst van een test afhangt van de relatieve timing van gelijktijdige operaties. De timingvariaties kunnen leiden tot verschillende resultaten in verschillende testruns, wat resulteert in schilfering.
 • Synchronisatieproblemen: Er kunnen haperende tests optreden als er synchronisatieproblemen optreden binnen of tussen de testcode en het systeem dat wordt getest. Ontoereikende synchronisatiemechanismen, zoals ontbrekende of onjuiste vergrendelingen of semaforen, kunnen ertoe leiden dat tests inconsistente resultaten opleveren.
 • Onbetrouwbare testafhankelijkheden: Vlekkeloze tests kunnen worden veroorzaakt door afhankelijkheid van andere tests of externe bronnen die onbetrouwbaar of niet-deterministisch zijn. Als een test afhankelijk is van de uitkomst van een andere test, kunnen dergelijke wijzigingen de resultaten van de afhankelijke test beïnvloeden. Evenzo kunnen externe bronnen die vatbaar zijn voor variabiliteit, zoals generatoren van willekeurige getallen, schilfering veroorzaken.
 • Fluctuerende testuitvoeringsomgevingen: Er kunnen haperende tests optreden wanneer de uitvoeringsomgeving fluctueert, zoals wisselende systeembronnen, achtergrondprocessen of systeembelasting. Deze fluctuaties kunnen de timing en uitkomst van tests beïnvloeden, wat kan leiden tot inconsistente resultaten.
 • Software- of hardware-instabiliteiten: haperende tests kunnen worden veroorzaakt door software- of hardware-instabiliteiten, zoals geheugenlekken, problemen met stuurprogramma’s of systeemcrashes. Deze instabiliteiten kunnen leiden tot onvoorspelbaarheid in de testuitvoeringsomgeving, wat resulteert in onvolkomenheden.

Het specifieke identificeren redenen achter vlokkige tests is essentieel voor effectieve mitigatie. Door deze hoofdoorzaken te begrijpen, kunnen ontwikkelingsteams gerichte strategieën implementeren om elke factor aan te pakken en het optreden van onvolkomenheden in hun testsuites te verminderen.

Gevolgen van vertrouwen op slechte tests

Blijf vertrouwen op zwakke tests kan ernstige gevolgen hebben gevolgen, die zowel het softwareontwikkelingsproces als het eindproduct beïnvloeden. Hier zijn enkele gevolgen van het vertrouwen op slechte tests:

 • Vals gevoel van veiligheid: Flake tests die af en toe slagen, kunnen een misleidende indruk geven van de softwarekwaliteit. Dit valse gevoel van veiligheid kan ertoe leiden dat kritieke bugs onopgemerkt blijven en risico’s vormen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het product.
 • Verminderd vertrouwen in testresultaten: Vlekkeloze tests ondermijnen het vertrouwen in testen. Teamleden kunnen sceptisch worden over de validiteit van testresultaten, wat leidt tot extra inspanningen voor opnieuw testen of handmatige verificatie.
 • Meer foutopsporingstijd: Het debuggen van vlokkige tests kost waardevolle ontwikkelingstijd die beter kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van functies of het oplossen van bugs. De moeite die wordt besteed aan het onderzoeken en oplossen van haperende tests kan een aanzienlijke invloed hebben op de projecttijdlijnen.
 • Slechte releaseplanning: vertrouwen op gebrekkige tests voor releasebeslissingen kan resulteren in onvoorspelbare en onbetrouwbare releaseschema’s. De onzekerheid die wordt veroorzaakt door slechte tests maakt het een uitdaging om te bepalen of de software gereed is voor implementatie.
 • Negatieve impact op teamsamenwerking: Vlekkeloze tests kunnen de samenwerking tussen ontwikkelaars en testers onder druk zetten. Wanneer tests inconsistente resultaten opleveren, kan dit leiden tot meningsverschillen en vingerwijzen tussen teamleden. Dit kan een gespannen en onproductieve werkomgeving creëren, waardoor effectieve samenwerking en teamwerk worden belemmerd.
 • Inefficiënte toewijzing van middelen: Flake tests kunnen resulteren in een inefficiënte toewijzing van middelen. Ontwikkelaars kunnen buitensporig veel tijd besteden aan het onderzoeken en repareren van haperende tests in plaats van zich te concentreren op kritieke taken. Deze omleiding van middelen kan de ontwikkeling van functies, het oplossen van bugs en de algemene voortgang van het project vertragen.
 • Vertraagde bugdetectie: Flaky-tests kunnen de detectie van daadwerkelijke bugs in de software vertragen. Wanneer tests af en toe mislukken vanwege schilfering, kunnen echte problemen onopgemerkt blijven, waardoor ze in de codebase kunnen blijven bestaan. Deze vertraging bij het detecteren van bugs kan later leiden tot hogere onderhouds- en ondersteuningskosten.
 • Onnauwkeurige beoordeling van de testdekking: Vlekkeloze tests kunnen van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de beoordeling van de testdekking. Als tests schilfering vertonen, wordt het moeilijk om de ware omvang van kabeljauw te bepalene dekking. Dit kan leiden tot veel discrepanties in het testproces, waardoor delen van de software niet worden getest en mogelijk kwetsbaar zijn voor bugs.
 • Negatieve gebruikerservaring: haperende tests kunnen indirect van invloed zijn op de eindgebruikerservaring. Als niet-gedetecteerde problemen slechte tests doorstaan, kunnen gebruikers onverwachte bugs of storingen in de software tegenkomen. Dit kan leiden tot ontevredenheid, een slechte gebruikersinterface en zelfs het verlies van klanten.
 • Gecompromitteerde softwarekwaliteit: Uiteindelijk brengt het vertrouwen op slechte tests de algehele kwaliteit van de software in gevaar. Vlekkeloze tests introduceren onvoorspelbaarheid en inconsistentie in het testproces, waardoor de effectiviteit ervan wordt ondermijnd. Dit kan resulteren in software van mindere kwaliteit die vatbaar is voor bugs, storingen en ontevredenheid van de klant.

Om deze gevolgen te beperken, is het van cruciaal belang om slechte tests vroeg in het ontwikkelingsproces te identificeren en aan te pakken. Door prioriteit te geven aan stabiele en betrouwbare testpraktijken, kunnen teams het vertrouwen in hun testresultaten behouden, zorgen voor een nauwkeurige beoordeling van de softwarekwaliteit en een hoogwaardig product leveren binnen de gewenste tijdlijnen.

Belang van vroegtijdige identificatie en aanpak van slechte tests

Opsporen en oplossen Vlekkeloze tests in een vroeg stadium van de ontwikkeling zijn cruciaal voor het handhaven van een robuuste en efficiënte teststrategie.

 • Zorgen voor betrouwbare testresultaten: Vroege identificatie van zwakke tests zorgt voor een onmiddellijke oplossing, zodat de volgende testruns betrouwbare en consistente resultaten opleveren. Dit zorgt voor de nauwkeurigheid van het testproces en wekt vertrouwen in de testsuite.
 • De productiviteit van ontwikkelaars verbeteren: door gebrekkige tests snel aan te pakken, kunnen ontwikkelaars zich richten op waardevollere activiteiten, zoals de implementatie van functies, codeverbeteringen en het oplossen van bugs. Het elimineren van oneffenheden vermindert de tijd die wordt besteed aan het debuggen en onderzoeken van fout-positieve of fout-negatieve resultaten.
 • Risico’s beperken: Het vroegtijdig identificeren van slechte tests verkleint het risico van niet-gedetecteerde bugs in de software. Door onbetrouwbare tests uit de testsuite te verwijderen, kunnen teams prioriteiten stellen en middelen toewijzen aan kritieke gebieden, wat resulteert in een betere productkwaliteit.
 • Stroomlijning van testinspanningen: het oplossen van haperende tests zorgt voor soepelere testcycli, waardoor er minder vaak opnieuw getest hoeft te worden. Deze optimalisatie leidt tot kortere feedbackloops, snellere levering van software-updates en verbeterde projecttijdlijnen.
 • Verbetering van samenwerking en vertrouwen: Vroegtijdige identificatie en oplossing van slechte tests bevordert een samenwerkings- en vertrouwensomgeving binnen het ontwikkelingsteam. Ontwikkelaars en testers kunnen vertrouwen op de stabiliteit en betrouwbaarheid van de testsuite, waardoor effectieve communicatie wordt bevorderd en conflicten als gevolg van inconsistente testresultaten worden verminderd.
 • Nauwkeurige beoordeling van testdekking: Het vroegtijdig aanpakken van zwakke tests zorgt voor een nauwkeurigere beoordeling van testdekking. Onbetrouwbare tests kunnen leiden tot verkeerde aannames over de omvang van de uitgevoerde tests, waardoor kritieke delen van de software mogelijk niet worden getest. Door schilfering te elimineren, kunnen teams beter begrijpen op welke gebieden aanvullende tests nodig zijn en een uitgebreide dekking garanderen.
 • Positieve gebruikerservaring: Het vroegtijdig identificeren en aanpakken van slechte tests verbetert de gebruikerservaring. Betrouwbare tests zorgen ervoor dat kritieke problemen worden opgespoord voordat software wordt geïmplementeerd, waardoor de kans kleiner wordt dat gebruikers onverwachte bugs of storingen tegenkomen. Dit helpt de gebruikerstevredenheid te behouden en verbetert de reputatie van de software.

Praktisch advies en strategieën om haperende tests te verminderen

Terwijl volledig geëlimineerd vlokkige tests kunnen een uitdaging zijn, het toepassen van bepaalde strategieën kan het optreden en de impact ervan aanzienlijk verminderen. Hier zijn enkele strategieën om slechte tests te elimineren:

 • Testisolatie en onafhankelijkheid: Zorg ervoor dat elke testcase onafhankelijk is en niet afhankelijk is van de uitkomst of status van andere tests. Dit verkleint de kans op interferentie en ordeningsafhankelijkheden, wat leidt tot stabielere testresultaten.
 • Consistente testgegevens en opspanningen: Om variabiliteit te minimaliseren, moet u consistente en betrouwbare testgegevens en opspanningen verstrekken. Gebruik speciale databases of mocks om de testomgeving te controleren en stabiele uitvoeringsomstandigheden te garanderen.
 • Testomgevingbeheer: onderhoud gecontroleerde en consistente testomgevingen met behulp van virtualisatie- of containerisatietechnologieën. Dit helpt externe afhankelijkheden te elimineren en zorgt voor reproduceerbaarheid in verschillende omgevingen.
 • Mechanismen voor opnieuw proberen: Implementeer mechanismen voor opnieuw proberen voor zwakke tests, zodat ze opnieuw kunnen worden uitgevoerd in het geval van periodieke fouten. Wees echter voorzichtig met deze benadering, aangezien het onderliggende problemen niet mag maskeren of tot fout-positieven mag leiden.
 • Testparallellisatie: Als u tests parallel uitvoert, kunt u zwakke tests effectiever identificeren. Door gelijktijdig tests uit te voeren, kunt u timing- en raceconditiegerelateerde problemen opsporen die mogelijk niet aan het licht komen bij opeenvolgende testruns.
 • Continue integratie en continu testen: Integreer tests in de continuous integration (CI)-pijplijn om ervoor te zorgen dat ze consistent worden uitgevoerd. Dit maakt een vroege detectie van foutieve tests mogelijk en bevordert een snelle oplossing.
 • Monitoring en rapportage: Implementeer mechanismen voor testmonitoring en -rapportage om het optreden en de impact van slechte tests te volgen. Deze gegevens kunnen helpen prioriteiten te stellen voor het oplossen van onvolkomenheden en inzichten bieden voor procesverbetering.

Afronding:

Vlekkeloze tests kunnen een aanzienlijke impact hebben op ontwikkelteams, productkwaliteity en projecttijdlijnen. Door inzicht te krijgen in de redenen achter schilfering, de gevolgen van het vertrouwen op dergelijke tests en het belang van vroege detectie en oplossing, kunnen teams proactieve stappen ondernemen om vlokkige tests effectief te verminderen.

Het gebruik van strategieën zoals testisolatie, consistente testgegevens, beheer van testomgevingen en testparallelisatie kan helpen om het optreden van slechte tests te verminderen en de algehele softwarekwaliteit te verbeteren.

Bij Zuci Systems begrijpen we het belang van geautomatiseerde softwaretests voor kwaliteitsondersteuning, en onze experts weten hoe frustrerend slechte tests kunnen zijn! Als u echter met hetzelfde probleem wordt geconfronteerd, kunnen onze experts u helpen de softwarekwaliteit te verbeteren! Neem vandaag nog contact op met onze experts!

Verwante artikelen:

Minna Mary Saji

Curious hands with a passion for creativity and a hunger for knowledge.

Deel deze blog, kies uw platform!

Leave A Comment

gerelateerde berichten