Leestijd : 1 minuten

5 vragen die u uzelf moet stellen bij het kiezen van een dienstverlener voor bedrijfsgegevensbeheer

Terwijl organisaties door een steeds groter wordende datapool navigeren, zoeken ze naar oplossingen die processen stroomlijnen, de besluitvorming verbeteren en de groei stimuleren. Dit is waar Enterprise Data Management (EDM)-serviceproviders tussenbeide komen en geavanceerde SaaS-oplossingen aanbieden die zijn afgestemd op de unieke databehoeften van bedrijven.

Het selecteren van de juiste EDM-serviceprovider is een cruciale beslissing die een aanzienlijke impact kan hebben op de activiteiten, inzichten en algehele concurrentievoordeel van uw bedrijf. Met een overvloed aan opties die op de markt beschikbaar zijn, is het essentieel om dit besluitvormingsproces doordacht en strategisch te benaderen. In deze blogpost gaan we dieper in op de belangrijkste vragen die u uzelf moet stellen bij het kiezen van een EDM-serviceprovider die aansluit bij uw zakelijke doelstellingen.

Als vertrouwde technologiepartner op het gebied van Enterprise datamanagement begrijpen we de uitdagingen en overwegingen van organisaties bij het starten van een datamanagementtraject. Of u nu op zoek bent naar data-integratie, datawarehousing, datakwaliteitsborging, of geavanceerde analysemogelijkheden, het kiezen van de juiste EDM-oplossing kan het verschil maken. Laten we de vragen onderzoeken die u zullen helpen een weloverwogen en impactvolle keuze te maken.

Vraag 1 – Wat zijn onze behoeften op het gebied van gegevensbeheer?

Voordat u de juiste leverancier van zakelijke gegevensbeheerdiensten selecteert, is het van essentieel belang dat u de gegevensbeheerbehoeften van uw organisatie duidelijk definieert. Identificeer om te beginnen de specifieke soorten gegevens waarmee uw organisatie te maken heeft: gestructureerd, ongestructureerd, transactioneel of analytisch.

Denk na over de beoogde resultaten van uw inspanningen op het gebied van gegevensbeheer, of het nu gaat om verbeterde analyses, compliance of operationele efficiëntie. Door een uitgebreid inzicht te hebben in uw datalandschap, kunt u beter beoordelen of een potentiële dienstverlener aan uw eisen voldoet.

Realtimescenario

Denk aan een vooraanstaande bank in een land die een breed scala aan klanten bedient, van individuele klanten tot bedrijfsentiteiten. In een dergelijk geval heeft de bank te maken met een breed scala aan financiële gegevens, waaronder klantrekeninginformatie, transactiegegevens, leninggegevens, risicobeoordelingen en marktgegevens. Hier is het primaire doel het verbeteren van de klantervaring, het optimaliseren van de operationele efficiëntie en het garanderen van naleving van de regelgeving.

Typen gegevens waarmee u rekening moet houden voordat u de EDM-provider kiest:

 1. Klantgegevens: De bank bewaart de persoonlijke en financiële gegevens van duizenden klanten. Dit omvat rekeningsaldi, transactiegeschiedenis, contactgegevens en kredietscores.
 1. Transactiegegevens: De bank verwerkt dagelijks miljoenen transacties, waaronder stortingen, opnames, overboekingen en terugbetalingen van leningen.
 1. Risico- en compliancegegevens: Om de risico’s nauwkeurig te beoordelen en de naleving van de financiële regelgeving te garanderen, verzamelt en analyseert de bank gegevens met betrekking tot markttrends, kredietscores, controles tegen het witwassen van geld en kennis van zaken -klantgegevens (KYC).
 1. Operationele gegevens: Informatie over filiaalactiviteiten, werknemersprestaties en systeemlogboeken is cruciaal voor het verbeteren van de operationele efficiëntie en het aanpakken van potentiële knelpunten.
 1. Analytische gegevens: De bank probeert inzichten te verkrijgen uit het gedrag van klanten, potentiële mogelijkheden voor cross-selling te identificeren en beleggingsportefeuilles te optimaliseren.

Daarom benaderen banken een dienstverlener op het gebied van bedrijfsgegevensbeheer met specifieke eisen met betrekking tot de bovengenoemde behoeften op het gebied van gegevensbeheer.

Luister naar onze expert: Gegevensanalyseproces instellen voor bedrijfsgegevens

Vraag 2 – Hoe zullen privacy & Gegevensbeveiliging verzekerd door de leverancier?

Ongeacht de branche is gegevensprivacy & Bij het kiezen van een dienstverlener voor bedrijfsgegevensbeheer moet rekening worden gehouden met beveiliging. De volgende punten kunnen helpen de gegevensbeveiligingsmogelijkheden van een EDM-serviceprovider te begrijpen:

 • Krijg een diepgaand inzicht in de gegevensbeveiligingsmaatregelen van de provider.
 • Informeer naar de encryptiestandaarden die worden gebruikt tijdens de overdracht en opslag van gegevens, toegangscontroles die de toegang tot gegevens beperken tot geautoriseerd personeel, en methoden voor het maskeren of anonimiseren van gevoelige informatie.
 • Bespreek hun naleving van regelgeving zoals AVG of HIPAA en informeer naar hun incidentresponsplan in het geval van een datalek. Een sterke beveiligingshouding zorgt ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk, integraal en beschikbaar blijven.

Realtimescenario

Denk aan een regionale bank die een breed assortiment bedientvan klanten. Omdat de bank enorme klantgegevens bewaart, van persoonlijke identificatiegegevens tot transactiegeschiedenis en rekeningsaldi, moeten er op maat gemaakte maatregelen worden genomen om de privacy van klanten te waarborgen.

Wat zijn die maatregelen?

 1. Versleutelingsprotocollen: alle klantgegevens in rust en onderweg moeten worden versleuteld met behulp van robuuste versleutelingsalgoritmen. Dit omvat gegevens die zijn opgeslagen in databases, gegevens die worden verzonden tussen de systemen van de bank en klanten, en gegevens die worden gedeeld met externe partners.
 1. Toegangscontrole: Rolgebaseerde toegang zorgt ervoor dat werknemers alleen toegang hebben tot de gegevens die nodig zijn voor hun specifieke taken.
 1. Multi-Factor Authenticatie (MFA): Werknemers die toegang hebben tot gevoelige gegevens hebben multi-factor authenticatie nodig, wat een extra beveiligingslaag toevoegt naast traditionele gebruikersnamen en wachtwoorden.
 1. Gegevensmaskering: Persoonlijk identificeerbare informatie (PII) moet waar mogelijk worden gemaskeerd, waardoor de blootstelling van gevoelige gegevens, zelfs binnen de organisatie, tot een minimum wordt beperkt.
 1. Regelmatige audits en monitoring: Er moeten voortdurende monitoring en periodieke beveiligingsaudits worden uitgevoerd om potentiële kwetsbaarheden of verdachte activiteiten te identificeren en aan te pakken.
 1. Incidentresponsplan: Er moet een goed gedefinieerd incidentresponsplan aanwezig zijn om snel te kunnen reageren op datalekken of beveiligingsincidenten. Dit plan omvat communicatieprotocollen, stappen voor inperking en herstel, en indien nodig samenwerking met regelgevende instanties.

Banken bouwen een overtuigende reputatie op voor het beschermen van klantinformatie door de nadruk te leggen op gegevensbeveiliging en privacy. Wanneer u een dienstverlener voor gegevensbeheer overweegt, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de aanbieder is uitgerust met de beloften van de bank op het gebied van beveiliging. De aanbieder moet ook blijk geven van een diepgaand inzicht in de veiligheidsnormen van de financiële sector, het gebruik van robuuste encryptieprotocollen, technieken voor het anonimiseren van gegevens en de paraatheid bij incidentrespons.

Luister naar onze expert: Een raamwerk voor databeheer opzetten

Vraag 3 – Hoe garandeert de leverancier de gegevenskwaliteit? (Wat zijn de praktijken die zij volgen?)

Gegevens van hoge kwaliteit vormen de basis voor geïnformeerde besluitvorming. Informeer daarom naar de datakwaliteitsprocessen van de provider, inclusief dataprofilering (om de kenmerken van data te begrijpen), dataopschoning (om inconsistenties te verwijderen), deduplicatie (om overtollige records te elimineren) en validatie (om de nauwkeurigheid van data te garanderen).

Realtimescenario

Denk aan zorgorganisaties waar ze te maken hebben met een breed scala aan gegevens, waaronder demografische gegevens van patiënten, medische diagnoses, recepten, laboratoriumresultaten en behandelgeschiedenissen. Het handhaven van de gegevenskwaliteit is van cruciaal belang om medische fouten en verkeerde diagnoses te voorkomen en nauwkeurige rapportage aan regelgevende instanties te garanderen.

Zo kunnen zorgorganisaties de datakwaliteit garanderen:

 • Gegevensvalidatie: Geautomatiseerde gegevensvalidatiecontroles zullen worden geïmplementeerd op het punt van gegevensinvoer. Dit zorgt ervoor dat alleen geldige en correct geformatteerde gegevens in het systeem worden ingevoerd.
 • Gegevensopschoning: Regelmatige gegevensopschoningsprocessen moeten worden uitgevoerd om eventuele inconsistenties, onnauwkeurigheden of duplicaten te identificeren en te corrigeren.
 • Gegevensstandaardisatie: Medische terminologie en coderingsnormen moeten worden nageleefd om consistentie en nauwkeurigheid te garanderen.
 • Gegevensverrijking: Externe gegevensbronnen moeten worden gebruikt om patiëntendossiers te verrijken met aanvullende informatie, zoals allergieën, medicatie-interacties en demografische gegevens.

Bij het evalueren van een datamanagementdienstverlener voor zorgorganisaties is het beoordelen van de bovengenoemde datakwaliteitspraktijken van cruciaal belang.

Idealiter zou de dienstverlener op het gebied van bedrijfsgegevensbeheer, gespecialiseerd in de gezondheidszorg, ervaring moeten hebben met het werken met complexe gezondheidszorggegevens, waarbij de nauwkeurigheid, integriteit en naleving van industriestandaarden worden gewaarborgd. Hun expertise op het gebied van het omgaan met de kwaliteit van medische gegevens moet aansluiten bij de inzet van het zorgbedrijf om veilige en effectieve patiëntenzorg te bieden.

Vraag 4: Wat is het noodherstelplan van de serviceprovider?

Onvoorziene rampen kunnen de bedrijfsvoering verstoren en de data-integriteit in gevaar brengen. Bespreek daarom het noodherstelplan van de provider, inclusief de frequentie van gegevensback-ups, back-upopslaglocaties en herstelprocedures. Informeer naar hun Recovery Point Objectives (RPO’s) en Recovery Time Objectives (RTO’s), die acceptabel gegevensverlies en downtime definiëren in geval van een ramp. Een goed ontworpen noodherstelplan zorgt voor bedrijfscontinuïteiten minimaliseert de impact van onverwachte gebeurtenissen.

Realtimescenario

Denk aan een softwareontwikkelingsbedrijf dat cruciale applicaties creëert en onderhoudt voor klanten in verschillende sectoren. Het garanderen van een ononderbroken service en gegevensherstel tijdens onvoorziene rampen is essentieel om het vertrouwen van de klant te behouden en de downtime te minimaliseren. Deze applicaties ondersteunen cruciale bedrijfsprocessen voor uw klanten, variërend van e-commerceplatforms tot klantrelatiebeheersystemen.

Houd bij het beoordelen van een datamanagementserviceprovider voor softwareontwikkelingsbedrijven rekening met de volgende factoren:

 1. Gegevensback-up en redundantie: informeer naar de frequentie van gegevensback-ups, redundantiemechanismen en of ze meerdere datacenters of beschikbaarheidszones hebben.
 2. Disaster Recovery-site: Vraag of ze een aparte disaster recovery-site onderhouden en hoe snel ze van operatie kunnen wisselen in geval van een storing.
 3. Testen en simulaties: Bespreek hun aanpak voor het testen en simuleren van rampherstelscenario’s om de effectiviteit van het plan te garanderen.
 4. Communicatieprotocollen: Begrijp hoe ze tijdens een ramp communiceren met klanten en belanghebbenden en hoe transparant ze zijn over hun herstelprocessen.

Vraag 5: Welke services biedt de aanbieder?

Het scala aan diensten dat een datamanagementprovider biedt, kan een aanzienlijke impact hebben op uw datastrategie. Denk naast de basisgegevensintegratie ook aan diensten als gegevensprofilering, opschoning, transformatie en verrijking. Evalueer of ze robuuste oplossingen voor gegevensbeheer bieden, inclusief metadatabeheer en het volgen van afstammingslijnen.

Voor organisaties die datagestuurde inzichten nastreven, zou het onderzoeken van analysemogelijkheden, zoals machine learning en voorspellende modellering, een bijkomend voordeel zijn. Een uitgebreid dienstenpakket kan uw inspanningen op het gebied van gegevensbeheer stroomlijnen en de algehele kwaliteit van uw gegevens verbeteren.

Realtimescenario

Overweeg een wereldwijd logistiek bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzenden en vervoeren van goederen voor klanten over de hele wereld. Het logistieke bedrijf is actief in meerdere landen en verwerkt enorme verzendgegevens, waaronder ordergegevens, voorraadniveaus, transportroutes en leveringsschema’s. Om de activiteiten te stroomlijnen en de klanttevredenheid te vergroten, vertrouwt het bedrijf op efficiënte datamanagementpraktijken.

Hier leest u hoe logistieke organisaties kunnen profiteren van dienstverleners op het gebied van bedrijfsgegevensbeheer:

1) Gegevensintegratie: De serviceprovider biedt oplossingen die naadloze gegevensintegratie vanuit verschillende bronnen mogelijk maken, waaronder leveranciers, magazijnen, transportpartners en e-commerceplatforms. Hierdoor krijgen organisaties een uniform beeld van hun supply chain-activiteiten.

2) Realtime tracking: De aanbieder biedt realtime trackingoplossingen waarmee organisaties de locatie en status van zendingen onderweg kunnen volgen. Deze gegevens helpen logistieke bedrijven vertragingen te beheren, realtime routeaanpassingen door te voeren en nauwkeurige leveringsschattingen aan klanten te geven.

3) Routeoptimalisatie: De analysemogelijkheden van de provider helpen organisaties transportroutes te optimaliseren op basis van verkeersomstandigheden, weersomstandigheden en bezorgprioriteiten. Dit leidt tot kostenbesparingen, kortere transittijden en een betere toewijzing van middelen.

4) Voorraadbeheer: Met oplossingen voor voorraadbeheer kunnen organisaties de voorraadniveaus in meerdere magazijnen volgen. Dit zorgt ervoor dat logistieke bedrijven op elke locatie over de juiste hoeveelheid voorraad beschikken, waardoor stockouts en overstocks tot een minimum worden beperkt.

5) Datavisualisatie: Met de datavisualisatie tools kunnen organisaties interactieve dashboards en rapporten. Deze visualisaties helpen trends te identificeren, knelpunten op te sporen en weloverwogen beslissingen te nemen om de efficiëntie te verbeteren.

6) Voorspellende analyses: door gebruik te maken van de mogelijkheden van de aanbieder kunnen organisaties vraagpatronen voorspellen, anticiperen op mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen en proactief problemen aanpakken voordat deze gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Een datamanagementdienstverlener die gespecialiseerd is in logistiek moet oplossingen bieden die aansluiten bij de operationele behoeften van uw bedrijf. Hun vermogen om gegevens te integreren, analyseren en visualiseren stelt u in staat uw supply chain te optimaliseren, klantervaringen te verbeteren en datagestuurde beslissingen te nemen om groei te stimuleren.

Bij Zuci Systems begrijpen we dat effectief databeheer de kern vormt van modern zakelijk succes. Met een bewezen staat van dienst in het leveren van innovatieve technologische oplossingen, zijn wij goed uitgerust om uw vertrouwde partner te zijn op het gebied van bedrijfsgegevensbeheer. Onze toewijding aan uitmuntendheid en innovatie positioneert ons als de ideale keuze voor organisaties die de poeder willen benuttenZij gebruiken hun data om groei, efficiëntie en concurrentievoordeel te stimuleren. Neem contact met ons op!

Naresh Kumar

A web-analytics nerd, speaker - here delving into (Big)-data.

Deel deze blog, kies uw platform!

Leave A Comment

gerelateerde berichten