Leestijd : 1 minuten

8 Redenen waarom Agile Transformatie mislukt

Loves getting creative with mundane topics in addition to geeking out over books and movies.

Hoewel Agile de vraag van het uur is binnen organisaties, gaat Agile in de kern over dingen gedaan krijgen. Om dingen gedaan te krijgen, moet je weten hoe je ze goed doet. En dat is niet altijd gemakkelijk!

Het gaat niet alleen om de methodologieën of het begrijpen van zakelijke behoeften en prioriteiten. Het gaat er ook om de vaardigheden, capaciteiten en doelen van je teamleden op elkaar af te stemmen. Het gaat erom dat iedereen toegang heeft tot realtime gegevens, analyses en een duidelijk beeld van hoe ze het doen. Het gaat erom dat je een goed inzicht krijgt, zodat je kunt zien waar je team aan werkt, met wie ze communiceren en waarom ze deadlines missen. En het gaat erom niet te wachten tot er een probleem is om te beginnen met verbeteren – je moet nu klein beginnen zodat je duurzaam vooruit kunt blijven gaan.

Sommige bedrijven hebben geworsteld met hun Agile transformatie door slechte training en een gebrek aan begrip van wat het betekent om echt Agile te zijn. Er bestaan veel misvattingen over wat Agile is en hoe het moet worden gedaan.

Er is een aanzienlijke toename in de adoptie van Agile door softwareontwikkelingsteams, van 37% in 2020 naar 86% in 2021, volgens een
Agile-rapport van digital.ai

Laten we eens kijken naar de 8 redenen waarom organisaties worstelen om hun Agile Transformatie tot een succes te maken:

1. Onjuiste Agile training

Agile is geen gemakkelijke 2-daagse workshop die alles voor je bedrijf zal veranderen. Een trainer uit de organisatie kent je bedrijf beter dan wie dan ook, dus hij moet mensen die voor het eerst agile leren kunnen trainen met het vertrouwen dat ze een solide basis krijgen in deze flexibele, iteratieve methodologie.

Bijna 35% van de respondenten in het bovenstaande rapport noemde ook onvoldoende training als een van de grootste uitdagingen bij het invoeren van Agile.

Door agile principes op te nemen in het dagelijkse werk van je team kun je de uitdagingen van grote projecten overwinnen door kleine doelen te stellen die in korte tijd kunnen worden bereikt. Het helpt je ook om een cultuur van transparantie en samenwerking op te bouwen, wat essentieel is voor succes in elk project of organisatie.

2. Geen Agile volwassenheidsbeoordeling

De Agile Maturity Assessment is een uitdaging voor de meeste organisaties. Het gaat er niet alleen om of je bedrijf Agile zou moeten implementeren – het gaat er ook om hoe je het moet doen en waarom je het zou moeten doen.

Als je bedrijf bijvoorbeeld meerdere teams heeft die moeten samenwerken aan een product, kan het voor hen moeilijk zijn om Agile te implementeren omdat ze niet hetzelfde niveau van betrokkenheid of ervaring met Agile hebben. Ze kunnen ook verschillende doelen hebben voor het project. In dit geval moet er een teamoverschrijdende training en opleiding zijn en een plan zodat iedereen weet wat hij moet doen.

Een andere uitdaging van Agile Maturity Assessment is dat het moeilijk kan zijn voor bedrijven zonder formele Agile praktijken die hun huidige processen proberen aan te passen naar een agile model. Dit kan betekenen dat ze geen documentatie of trainingsmateriaal beschikbaar hebben over hoe hun huidige processen werken en hoe ze deze kunnen veranderen, zodat ze passen binnen een agile methodologie.

Agile volwassenheid

Thema's om te overwegen bij het beoordelen van Agile volwassenheid. Bron: Deloitte

3. Verwachten te transformeren in een ‘one-size fit all’ model

Hoewel er een Agile Manifest is dat de 4 belangrijkste principes beschrijft, namelijk:

  1. Individuen en interacties boven processen en tools
  2. Werkende software over uitgebreide documentatie
  3. Samenwerking met de klant in plaats van contractonderhandelingen
  4. Reageren op verandering door een plan te volgen

Deze werden gemaakt als reactie op bepaalde situaties waarmee de auteurs in een bepaalde periode werden geconfronteerd. Dit is dus mogelijk niet van toepassing op jouw organisatie.

Houd in gedachtendat de mensen, cultuur en bedrijfsdoelen van elke organisatie variërenDaarom is een Agile model toegepast op door een ander bedrijf misschien geen recht doet aan uw organisatorische behoeften.

4.Verkeerd Veranderingsbeheer

Er is veel gesproken over de wisselwerking tussen Veranderingsbeheer en Agile-introductie. Overschakelen op een Agile cultuur vereist buy-in van het topmanagement, producteigenaren, het softwareontwikkelingsteam en andere cross-functionele teams. Ook Verandermanagement zal zijn steentje moeten bijdragen om flexibel te worden en beter te kunnen inspelen op de dynamische aard van Agile. Het komt allemaal neer op aanpassen aan veranderende situaties.

Hier is interessant om te lezen hoe
Veranderingsbeheer en Agile.

5. Gebrek aan toegang tot real-time gegevens en analyses voor voortdurende verbetering

In tegenstelling tot de traditionele watervalmethode is het bij Agile mogelijk dat de bedrijfsvereisten snel veranderen, en het team moet daarop worden afgestemd. Klanten vragen hier om actiegerichte inzichten. Dit is waar predictive analytics om de hoek komt kijken om dergelijke beslissingen mogelijk te maken. Het ontbreken van real-time gegevens en analyses zal een obstakel vormen voor continue verbetering. Big Data en Advanced Analytics moeten de kern vormen van Agile Delivery.

6. Agile verwarren met een projectmanagementmethode

Projectmanagement is geworteld in de traditionele watervalmethode en is gebaseerd op de bijbel van het projectmanagementraamwerk. Terwijl Agile vloeibaarder en flexibeler van aard is, ook al wordt het ondersteund door een manifest. Hoewel veel leiders Agile en Project Management zijn gaan verenigen en het Agile Project Management hebben genoemd, hebben de ideologieën van Project Management niet voldaan aan de veranderende vraag van bedrijven. Het beschouwen als een aanvullend proces op Agile kan nog steeds riskant zijn.

7. Niet afgestemd op de cultuur van de organisatie

Een organisatie moet niet overgaan op Agile als ze op enig moment het gevoel hebben dat het op gespannen voet staat met hun organisatiedoelen of -cultuur. Verandering is goed, maar alleen als het volledig wordt geaccepteerd en geïmplementeerd door alle belanghebbenden. Elke kloof of weerstand hier zal alleen maar leiden tot de ondergang van dit proces. Agile kan niet worden afgeschoven omdat het inhoudt dat de stijl waarin het bedrijf en zijn mensen al jaren werken, omver wordt gegooid. Pas Agile dus alleen toe als de hele organisatie meedoet om te winnen.

8. Communicatie en samenwerking

Agile vereist een bepaald niveau van samenwerking tussen teams, vergezeld van constante communicatie. Werken in silo’s is geen optie als het aankomt op Agile. Een ontwikkelaar moet ervoor zorgen dat de tester genoeg tijd heeft voor zijn deel van het werk en vice versa. Als op enig moment één teamlid het gevoel heeft dat zijn vaardigheden of autoriteit worden ondermijnd en weigert om als team samen te werken, dan zal Agile falen.

Agile is een kortere sprint en constante communicatie is van het grootste belang, anders valt deze methode plat op zijn gezicht.

Samengevat:

Agile heeft bewezen dat het bedrijven in staat stelt om hun werkcultuur te veranderen, duidelijk te zijn over deliverables en voortdurend intern en extern samen te werken met klanten. En als zodanig heeft het de basis gelegd voor betere innovatie, creativiteit en out-of-the-box benaderingen. Bedrijven hebben zeker baat bij deze aanpak, aangezien ze op hun hoede zijn voor de problemen die we net hebben opgesomd. Als je meer vragen hebt, kun je gewoon met onze experts praten hier.

Misschien ben je misschien ook geïnteresseerd in:

Een gids voor agile testen

Verkennend testen – de onderschatte weldaad voor Agile

Leave A Comment

Verwante berichten