Leestijd : 1 minuten

8 redenen waarom Agile transformatie mislukt

Hoewel Agile de vraag van het uur is in organisaties, gaat Agile in de kern over dingen gedaan krijgen. Om dingen gedaan te krijgen, moet je weten hoe je ze goed doet. En dat is niet altijd gemakkelijk!

Het gaat niet alleen om de methodologieën of het begrijpen van zakelijke behoeften en prioriteiten. Het gaat er ook om de vaardigheden, capaciteiten en doelstellingen van uw teamleden op elkaar af te stemmen. Het gaat erom dat iedereen toegang heeft tot real-time gegevens, analyses en een duidelijk beeld van hoe ze het doen. Het gaat erom een goed inzicht te krijgen, zodat u kunt zien waar uw team aan werkt, met wie ze communiceren en waarom ze deadlines missen. En het gaat erom niet te wachten tot er een probleem is om te beginnen met verbeteren – je moet nu klein beginnen zodat je duurzaam vooruit kunt blijven gaan.

Sommige bedrijven hebben geworsteld met hun Agile transformatie door slechte training en een gebrek aan begrip van wat het betekent om echt Agile te zijn. Er bestaan veel misvattingen over wat Agile is en hoe het moet.

Er is een aanzienlijke toename in de adoptie van Agile door softwareontwikkelingsteams, van 37% in 2020 naar 86% in 2021, volgens een
Agile rapport van digital.ai

Laten we eens kijken naar de 8 redenen waarom organisaties worstelen om te slagen met hun Agile Transformatie:

1. Onjuiste Agile Training

Agile is geen gemakkelijke 2-daagse workshop die alles voor uw bedrijf zal veranderen. Een trainer uit de organisatie kent uw bedrijf beter dan wie ook, dus hij moet mensen die voor het eerst agile leren met vertrouwen kunnen opleiden dat ze een stevige basis krijgen in deze flexibele, iteratieve methodiek.

Bijna 35% van de respondenten in het bovengenoemde rapport noemde ook onvoldoende opleiding als een van de grootste uitdagingen bij de invoering van Agile.

Door agile principes te integreren in het dagelijkse werk van uw team kunt u de uitdagingen van grote projecten overwinnen door kleine doelen te stellen die in korte tijd kunnen worden bereikt. Het helpt u ook een cultuur van transparantie en samenwerking op te bouwen – wat essentieel is voor succes in elk project of organisatie.

2. Geen Agile Maturity Assessment

De Agile Maturity Assessment is voor de meeste organisaties een uitdaging. Het gaat er niet alleen om of uw bedrijf Agile zou moeten invoeren – het gaat er ook om hoe u dat doet en waarom u dat doet.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld meerdere teams heeft die moeten samenwerken aan een product, kan het voor hen moeilijk zijn om Agile toe te passen, omdat ze niet hetzelfde niveau van betrokkenheid of ervaring met Agile hebben. Zij kunnen ook verschillende doelstellingen voor het project hebben. In dit geval zou er enige teamoverschrijdende training en opleiding nodig zijn en een plan zodat iedereen weet wat hij moet doen.

Een andere uitdaging met Agile Maturity Assessment is dat het moeilijk kan zijn voor bedrijven zonder formele Agile praktijken die proberen hun huidige processen aan te passen aan een agile model. Dit kan betekenen dat ze geen documentatie of opleidingsmateriaal beschikbaar hebben over hoe hun huidige processen werken en hoe ze die kunnen veranderen, zodat ze passen binnen een agile methodologie.

Agile Volwassenheid

Te overwegen thema's bij het beoordelen van Agile volwassenheid. Bron: Deloitte

3. Verwachten te transformeren in een “one-size fit all” model

Hoewel er een Agile Manifest is dat de 4 belangrijkste principes beschrijft, namelijk:

  1. Individuen en interacties boven processen en instrumenten
  2. Werkende software boven uitgebreide documentatie
  3. Samenwerking met de klant in plaats van contractonderhandelingen
  4. Reageren op verandering door een plan te volgen

Deze zijn opgesteld als reactie op bepaalde situaties waarmee de auteurs in een bepaalde periode werden geconfronteerd. Dit is dus misschien niet van toepassing op uw organisatie.

Houd in gedachtendat de mensen, cultuur en bedrijfsdoelstellingen van elke organisatie variërenen dat is waarom een Agile model toegepast op door een ander bedrijf misschien geen recht doet aan uw organisatorische behoeften.

4.Verkeerd Veranderingsbeheer

Er is veel gesproken over de wisselwerking tussen Change Management en Agile invoering. Overschakelen op een Agile-cultuur vereist buy-in van topmanagement, producteigenaren, softwareontwikkelingsteam en andere cross-functionele teams. Ook Change Management zal zijn steentje moeten bijdragen om flexibel te worden en beter in te spelen op het dynamische karakter van Agile. Het komt allemaal neer op aanpassen aan veranderende situaties.

Hier is een interessant artikel over hoe
Veranderingsmanagement ontmoet Agile.

5. Gebrek aan toegang tot real-time gegevens en analyses voor voortdurende verbetering

In tegenstelling tot de traditionele watervalmethode is het bij Agile mogelijk dat de bedrijfsvereisten snel veranderen, en het team moet daarop worden afgestemd. De vraag van klanten zal hier zijn naar actiegerichte inzichten. Dit is waar voorspellende analyse in het spel komt om dergelijke beslissingen mogelijk te maken. Het ontbreken van real-time gegevens en analyses zal een obstakel vormen voor voortdurende verbetering. Big Data en Advanced Analytics moeten de kern vormen van Agile Delivery.

6. Agile verwarren met een Project Management Methodologie

Project Management is geworteld in de traditionele watervalmethode en gaat volgens de bijbel van het project management framework. Terwijl Agile vloeibaarder en flexibeler van aard is, ook al wordt het ondersteund door een manifest. Hoewel veel leiders zijn begonnen Agile en Project Management te verenigen en het Agile Project Management noemen, hebben de Project Management ideologieën niet voldaan aan de veranderende vraag van bedrijven. Het beschouwen als een aanvullend proces op Agile kan nog steeds riskant zijn.

7. Slechte afstemming op de cultuur van de organisatie

Een organisatie mag Agile niet invoeren als zij op enig moment het gevoel heeft dat het in strijd is met haar organisatiedoelstellingen of cultuur. Verandering is goed, maar alleen als zij door alle betrokkenen volledig wordt aanvaard en uitgevoerd. Elke opening of weerstand hier zal alleen maar leiden tot de ondergang van dit proces. Agile kan niet worden afgeschoven omdat het inhoudt dat de stijl waarin het bedrijf en zijn mensen al jaren werken omver wordt gegooid. Adopteer Agile dus alleen als de hele organisatie meedoet om te winnen.

8. Communicatie en samenwerking

Agile vereist een zekere mate van samenwerking tussen teams, in combinatie met constante communicatie. Werken in silo’s is geen optie als het gaat om Agile. Een ontwikkelaar moet ervoor zorgen dat de tester voldoende tijd vindt voor zijn deel van het werk en omgekeerd. Als op enig moment één enkel teamlid het gevoel heeft dat zijn vaardigheden of autoriteit worden ondermijnd en weigert als team te werken, zal Agile mislukken.

Agile is een kortere sprint en constante communicatie is van het grootste belang, anders valt deze methode plat op zijn gezicht.

Samenvattend:

Agile heeft bewezen bedrijven in staat te stellen hun werkcultuur te veranderen, duidelijk te zijn over te leveren prestaties en voortdurend intern en extern samen te werken met klanten. En als zodanig heeft het de basis gelegd voor betere innovatie, creativiteit en out-of-the-box-benaderingen. Bedrijven hebben zeker baat bij deze aanpak, aangezien zij op hun hoede zijn voor de zojuist opgesomde problemen. Als u meer vragen hebt, kunt u gewoon praten met onze deskundigen hier.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:

Een gids voor agile testen

Verkennend testen – de onderschatte weldaad van Agile

Sharon Mariam Koshy

Loves getting creative with mundane topics in addition to geeking out over books and movies.

Deel deze blog, kies uw platform!

Leave A Comment