Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Leestijd : 1 minuten

Continue levering: wie moet erbij betrokken zijn

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Continue levering betekent de mogelijkheid om onmiddellijk , veilig en consistent verschillende typen softwarewijzigingen implementeren wanneer dat nodig is. Teams bedreven in continue levering bezits de capacity om software-updates en wijzigingen in de productie te introduceren met minimaal risico, zelfs tijdens standaard kantooruren, allemaal zonder met negatieve gevolgen voor eindgebruikers.

Principes voor continue levering

Er zijn vijf principes die de kern vormen van continu levering:

 • Bouw kwaliteit in
 • Werk in kleine batches
 • Computers voeren repetitieve taken uit, mensen lossen problemen op
 • Streef onophoudelijk naar continue verbetering
 • Iedereen is verantwoordelijk

Het is gemakkelijk om te verzanden in de details van de implementatie van Continuous Delivery (tools, architectuur, praktijken, politiek). Als je merkt dat je verdwaald bent, probeer dan deze principes opnieuw te bekijken en misschien merk je dat het je helpt je te heroriënteren over wat belangrijk is.

Continue levering berust op drie fundamenten: continue integratie, uitgebreid configuratiebeheer en continu testen.

Wat zijn de betrokken processen? wie moet bijdragen aan continue levering? Wat zijn hun verantwoordelijkheden? We zullen het zien in deze blogpost.

Het Core CD-team 

In het hart van een succesvolle Continuous Het leveringsproces is een kernteam dat zich inzet om dit mogelijk te maken. Dit team bestaat doorgaans uitbestaat uit: 

DevOps-ingenieurs 

DevOps-ingenieurs zijn de architecten van uw CD-pijplijn. Ze zijn gespecialiseerd in het automatiseren en stroomlijnen van het softwareleveringsproces. Hun verantwoordelijkheden omvatten: 

 • Implementatiepijplijnen bouwen en onderhouden. 
 • Infrastructuur beheren als code (IaC). 
 • Zorgen voor een soepele en snelle implementatie van code. 

Bij bedrijf X gebruikt een team van DevOps-ingenieurs bijvoorbeeld tools als Jenkins en Docker om implementaties te automatiseren, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op coderen zonder zich zorgen te hoeven maken over de complexiteit van de implementatie.

Releasemanagers 

Releasemanagers spelen een cruciale rol bij het coördineren en controleren van het releaseproces. Hun taken omvatten: 

 • Ervoor zorgen dat releases aansluiten bij de doelstellingen en planningen van de organisatie. 
 • Coördineren van activiteiten tussen ontwikkelings- en operationele teams. 
 • Terugdraaiplannen beheren in geval van problemen tijdens de implementatie. 
 • Releasemanagers zijn essentieel voor het behouden van een balans tussen snelheid en stabiliteit tijdens CD.

QA-team 

Het QA-team is de poortwachter van de softwarekwaliteit. Hun bijdragen aan CD omvatten: 

 • Het creëren en onderhouden van geautomatiseerde testsuites. 
 • Tests uitvoeren in verschillende stadia van de CD-pijplijn. 
 • Het identificeren en rapporteren van defecten in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces. 

Ontwikkelaars en hun rol 

Ontwikkelaars vormen de ruggengraat van elk softwareproject. In een CD-omgeving reiken hun rollen verder dan het schrijven van code: 

Op ontwikkelaars gerichte CD 

Ontwikkelaars nemen actief deel aan de implementatie en operationele aspecten van hun code. Deze verschuiving naar een DevOps-cultuur stelt ontwikkelaars in staat om: 

 • Schrijf code die gemakkelijk inzetbaar en onderhoudbaar is. 
 • Neem eigenaar van hun code tijdens de productie. 
 • Werk nauw samen met operationele teams. 

GitHub is een lichtend voorbeeld van de betrokkenheid van ontwikkelaars bij CD. Ontwikkelaars gebruiken GitHub Actions om workflows te automatiseren en hun codewijzigingen naadloos te integreren in de CD-pijplijn. 

Belanghebbenden en producteigenaren 

De betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder producteigenaren en zakelijke teams, wordt vaak onderschat bij CD: 

Voorbij ontwikkeling 

Stakeholders brengen een uniek perspectief in het CD-proces. Hun rollen omvatten: 

 • Projectvereisten en prioriteiten definiëren. 
 • Ervoor zorgen dat CD aansluit bij zakelijke doelstellingen. 
 • Het verstrekken van cruciale feedback om het product vorm te geven. 

Bij Startup Z neemt de producteigenaar actief deel aan het CD-proces, waarbij hij tools als JIRA gebruikt om gebruikersverhalen te prioriteren en feedback te geven, waardoor er uiteindelijk voor wordt gezorgd dat de CD-pijplijn waarde voor klanten oplevert.

Het belang van continu testen 

Continu testen is de basis van CD: 

De testruggengraat 

QA-ingenieurs creëren en onderhouden geautomatiseerde testsuites die: 

 • Wordt uitgevoerd in verschillende stadia van de CD-pijplijn. 
 • Zorg ervoor dat codewijzigingen voldoen aan de kwaliteitsnormen. 
 • Detecteer defecten vroeg in het ontwikkelingsproces. 

Google is een goed voorbeeld van een organisatie die sterk afhankelijk is van voortdurende tests om de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar producten gedurende de hele cd-pijplijn te behouden. 

Het volgende diagram toont de typen geautomatiseerde en handmatige tests die kunnen worden uitgevoerd

Het volgende diagram toont een voorbeeld van een eenvoudige lineaire implementatiepijplijn. In dit voorbeeld betekent groen dat er geen problemen zijn gevonden, en rood betekent dat er een of meer problemen zijn ontdekt. 

Continu feedback en monitoring 

Continue feedbackloops zijn de levensader van CD:  

Feedbacklussen stellen teams in staat om: 

 • Verzamel inzichten uit productieomgevingen. 
 • Leer van klantgedrag en prestatiestatistieken. 
 • Neem datagestuurde beslissingen om CD-processen te verbeteren. 

Amazon Web Services (AWS) biedt een reeks tools voor monitoring en observatie, zoals Amazon CloudWatch, waarmee teams realtime gegevens kunnen verzamelen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Beveiliging en naleving 

Over beveiliging op CD kan niet worden onderhandeld: 

Beveiliging als prioriteit 

Het integreren van beveiliging in de CD-pijplijn is cruciaal voor: 

 • Kwetsbaarheden vroegtijdig identificeren en beperken. 
 • Het garanderen van naleving van brancheregelgeving en best practices. 

Netflix, bekend om zijn robuuste cd-praktijken, neemt beveiligingscontroles op in zijn pijplijn met behulp van tools als Netflix Security Monkey. 

Om het bovenstaande samen te vatten, DORA-onderzoek ontdekte dat de volgende technische mogelijkheden de mogelijkheid aandrijven om continue levering te realiseren. Transformationeel leiderschap binnen de organisatie stimuleert ook de implementatie van veel van deze technische mogelijkheden. 

Om uw team te helpen een hogere doorvoer en releases met een lager risico te realiseren, implementeert u de volgende methoden voor continue levering: 

Het bovenstaande is een geciteerd gedeelte uit een artikel over DevOps tech ( Google cloud, “DevOps-technologie: continue levering”, https://cloud.google.com/architecture/devops/devops-tech-continuous-delivery) 

Uitdagingen en overwegingen 

Bij het implementeren van CD moeten organisaties gemeenschappelijke uitdagingen aanpakken: 

Culturele transformatie 

Culturele overwegingen zijn van het grootste belang: 

 • Omarm verandering en een cultuur van voortdurende verbetering. 
 • Leer van fouten en pas je aan. 
 • Bevorder open communicatie en samenwerking tussen teams. 

Einde gedachten 

Hoewel continue levering vaak wordt gecombineerd met continue integratie en afgekort tot CI/CD, toont onderzoek aan dat continue integratie slechts één element is van het implementeren van continue levering.  

Om betrouwbare releases met laag risico te realiseren, heeft u nauwe samenwerking nodig tussen iedereen die betrokken is bij het softwareleveringsproces, niet alleen softwareontwikkelaars, en moet uw team nieuwe manieren van werken adopteren en nieuwe manieren leren vaardigheden. 

Leave A Comment

Verwante berichten

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.