Leestijd : 2 minuten

Aan de slag met geautomatiseerde regressietesten

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Regressie-automatiseringstests: een beknopte handleiding

De sleutel tot het leveren van hoogwaardige software is voldoen aan de behoeften van de eindgebruikers. Er zijn verschillende tools, technieken en technologieën die nodig zijn om een softwaretoepassing te ontwikkelen waar iedereen van houdt. Geautomatiseerde regressietesten is zo’n teststrategie die cruciaal is bij het maken van software die betrouwbaar en bugvrij is.

Volgens een onderzoek van Tricentis zijn de belangrijkste redenen voor het automatiseren van regressietesten het verhogen van de efficiëntie en snelheid (69%), het verbeteren van de nauwkeurigheid (54%) en het verlagen van de kosten (53%).

Bedrijven die automatiseringsregressie hebben toegepast, waarderen snellere releasecycli, kortere testuitvoeringstijd en verbetering van de softwarekwaliteit. Als u het regressietestproces in uw organisatie wilt automatiseren, lees dan het artikel grondig. Het zal je zeker helpen om aan de slag te gaan met geautomatiseerde regressietesten.

Wat is geautomatiseerde regressietesten?

Een recente codewijziging of een software-upgrade kan ertoe leiden dat de toepassing minder dan gewenst presteert. Geautomatiseerde regressietesten is een techniek om te controleren of de applicatie presteert zoals verwacht na wijzigingen in de code. Zoals de naam al doet vermoeden, controleert geautomatiseerde regressietesten uw software periodiek om te zien of een wijziging of toevoeging geen bestaande functionaliteit heeft verbroken.

Het belang van geautomatiseerde regressietesten in de huidige softwareontwikkeling

72% van de respondenten van een Tricentis-enquête zei dat regressietesten het meest tijdrovende aspect van hun testproces is. Van hen zei 77% automatisering te gebruiken om regressietesten uit te voeren.

Het probleem met handmatige regressietesten is dat bedrijven liever verslappen met goed testen vanwege de tijd die het kost als dit een snellere go-to-market-tijd zou betekenen. Het automatiseren van regressietesten neemt het dilemma weg.

Laten we eens kijken naar de andere belangrijke redenen die geautomatiseerde regressietesten zo cruciaal maken in de wereld van softwareontwikkeling.

 • Het voorkomt dat defecten onopgemerkt blijven als gevolg van aanpassingen aan de software.
 • Door defecten vroeg in het ontwikkelingsproces te identificeren, minimaliseert regressietesten de kosten. Het oplossen van problemen met reeds geïmplementeerde applicaties kan tijdrovend en duur zijn.
 • Regressietesten zorgen voor compatibiliteit met andere systemen en zorgen ervoor dat de applicatie werkt zoals bedoeld.
 • Door het gebruiken vanagile methodiek,het is gemakkelijk om de risico’s te vinden tijdens de vroege stadia van de ontwikkelingscyclus. Regressietesten controleren de stabiliteit van het gehele systeem wanneer er wijzigingen worden aangebracht.
 • Continue regressietesten verhogen de algehele kwaliteit en stabiliteit van de software.
 • Regressietesten zorgen voor bedrijfscontinuïteit.
 • Door vroeg in de levenscyclus van softwareontwikkeling defecten te vinden, kan het testteam de tijdlijnen van het project halen.

Regressietesten zijn een belangrijk onderdeel van het huidige levenscycluswiel voor softwareontwikkeling. Het zorgt ervoor dat het eindproduct functioneert zoals het hoort en voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

5 best practices voor continu testen die agile bedrijven onderscheiden van achterblijvers

5 best practices voor continu testen die agile bedrijven onderscheiden van achterblijvers

 • Ze beschouwen het automatiseren van het softwarekwaliteitsproces als een “kritieke zakelijke differentiator”
 • Focus op contextuele statistieken zoals Flauwe testen En Dekking van vereisten
 • Meet de gebruikerservaring tijdens een end-to-end transactie
 • Bouw doorlopende testsuites op basis van zakelijke behoeften
 • Focus op realtime bedrijfsrisico’s bij het testen om aanvaardbare releases te bevorderen

Hoe tests voor geautomatiseerde regressietesten te identificeren?

Regressietesten kunnen het beste worden uitgevoerd wanneer er een wijziging in de productiecode wordt aangebracht. U moet regressietesten uitvoeren in de volgende scenario’s:

 • Wanneer de bugs zijn verholpen, worden ze specifiek opnieuw getest om te controleren of het goed werkt.
 • De eerder opgeloste problemen en bugs worden opnieuw getest om er zeker van te zijn dat ze nog steeds goed werken.
 • Wanneer het programma wordt overgezet naar een ander platform, worden er regressietesten uitgevoerd om vast te stellen of de integratie van het overgezette programma met succes is uitgevoerd.
 • Op grote schaal wordt een volledige hertest gedaan waarbij elk gebied en elke functie wordt getest.
 • Wanneer software wordt bijgewerkt, helpen regressietesten ervoor te zorgen dat de aangebrachte verbeteringen niet tot nieuwe problemen hebben geleid.
 • Selecteer testcases die overeenkomen met de zakelijke vereisten.
 • Zelfs als het probleem minder ernstig is, heeft het, als het zichtbaar is voor de gebruiker, hoge prioriteit en zou het deel moeten uitmaken van de testcases.

Geautomatiseerde regressieteststrategie in Agile: de implementatie

Mensen, processen en technologie:

In een agile omgeving zijn teamwerk en samenwerking essentieel. U moet de juiste mix van ontwikkelaars, testers en bedrijfsanalisten hebben om de ontwikkeling van hoogwaardige software te waarborgen. U moet een iteratieve en incrementele aanpak volgen die een duidelijk idee heeft van het plannen, ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van geautomatiseerde regressietests. De technologie die u kiest, moet compatibel zijn met schaalbaar, gebruiksvriendelijk en onderhoudbaar.

Leer hoe u een schaalbaar raamwerk voor testautomatisering voor uw project kunt bouwen

Hier is een momentopname van het bouwen van een testcentrum van uitmuntendheid met behulp van People, Process & Technology

people process technology

Testplanning en ontwerp:

Aangezien de vereisten vaak veranderen in een agile omgeving, moet u de reikwijdte van testen duidelijk definiëren. Prioriteer de tests op basis van het risiconiveau, de kans op falen en het belang. Zorg ervoor dat uw regressietestsuite is geautomatiseerd om snel en herhaaldelijk testen uit te voeren. Zorg ervoor dat geautomatiseerde regressietesten zijn geïntegreerd in het proces voor continue integratie en continue levering, zodat snelle feedback op wijzigingen mogelijk is.

Opstelling testomgeving:

De opzet van de testomgeving is een cruciaal aspect bij de flexibele implementatie van geautomatiseerde regressietesten. U moet de software- en hardwarevereisten identificeren en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de productieomgeving. Maak voor je testen een aparte testomgeving aan. Behoud versiebeheer van de testomgeving, aangezien de software voortdurend in ontwikkeling is

Vasudevan Swaminathan

Testonderhoud: de Catch-22-uitdaging

Als ik na al die jaren één gebied zou noemen als de “catch-22” voor organisaties als het gaat om het verbeteren van hun softwarekwaliteit, wat zou dat dan zijn? Slecht geschreven toetsen? Keuze uit verkeerde automatiseringstools? kader voor testautomatisering?

Uitvoering testcase:

Het is een belangrijke stap omdat de uitvoering van de testcase ervoor zorgt dat de software grondig wordt getest. Voer geautomatiseerde testscripts uit als onderdeel van het opbouwproces. Onderzoek mislukte tests onmiddellijk en neem passende maatregelen om de problemen op te lossen. Maak gebruik van tools voor het opsporen van defecten en wijs ze toe aan de juiste persoon voor oplossing. Voer mislukte tests opnieuw uit om te controleren of het correct is opgelost.

Test resultaat analyse:

Houd voor een goede analyse relevante statistieken bij, zoals testdekking, dichtheid van defecten, tijd voor het oplossen van defecten, uitvoeringstijd van testcases, enzovoort. Door dit regelmatig te doen, kunt u de productkwaliteit meten en datagestuurde beslissingen nemen. Identificeer patronen en trends met behulp van dashboards. Er moet voldoende samenwerking zijn tussen de test- en ontwikkelingsteams, zodat iedereen op dezelfde pagina zit. Gebruik de testresultaatanalyse om het testproces continu te verbeteren.

Testrapportage:

Definieer de rapportagevereisten om ervoor te zorgen dat elke belanghebbende ali isafgestemd op de doelstellingen van het project. Zorg ervoor dat het testrapport een samenvatting van het testproces bevat met vermelding van het aantal uitgevoerde tests, het aantal ontdekte defecten, de testdekking, enz.

Foutanalyse:

Verzamel relevante gegevens zoals mislukte testgevallen, testomgeving, logbestanden en maak een actieplan om de hoofdoorzaak te identificeren. U kunt dat doen door de code, testcase, testgegevens en testomgeving te bekijken. Verbeter het testproces door fouten te elimineren.

Beoordeling en feedback:

Nadat u de resultaten van de analyse voor u heeft, gaat u na op welke gebieden het testproces kan worden verbeterd. Neem de andere factoren door, zoals de tools en technologieën die u gebruikt. Zijn ze gemakkelijk te gebruiken? Bieden ze een goede dekking? Kan het worden geïntegreerd met andere tools? Overweeg de kosten en het onderhoud van alles wat u gebruikt. Is uw teststrategie goed? Voor hoogwaardige softwarelevering moet u ervoor zorgen dat u met de juiste tools werkt, een solide teststrategie heeft en uw testproces continu bewaakt.

Geautomatiseerd regressietestvoorbeeld

Er is geen uniforme aanpak als het gaat om regressietesten.

Stel dat u werkt aan een e-commercewebsite waarmee gebruikers naar producten kunnen zoeken en deze aan hun winkelwagentje kunnen toevoegen. U heeft onlangs wijzigingen aangebracht in de zoekfunctionaliteit en u wilt er zeker van zijn dat deze wijzigingen geen invloed hebben op andere delen van de website.

Om geautomatiseerde regressietesten uit te voeren, kunt u een testscript schrijven dat het volgende doet:

 1. Navigeer naar de startpagina van de website.
 2. Voer een zoekopdracht in voor een specifiek product.
 3. Controleer of de pagina met zoekresultaten de juiste producten weergeeft.
 4. Klik op een product om de detailpagina te bekijken.
 5. Controleer of de detailpagina de juiste informatie voor dat product weergeeft.
 6. Voeg het product toe aan de winkelwagen.
 7. Controleer of de winkelwagenpagina het juiste product en de juiste hoeveelheid weergeeft.

U kunt dit testscript vervolgens elke keer dat u wijzigingen aanbrengt in de zoekfunctionaliteit uitvoeren, om er zeker van te zijn dat de wijzigingen geen nieuwe bugs of problemen in andere delen van de website hebben geïntroduceerd.

Regressietesttechnieken

Regressietesten worden uitgevoerd met behulp van de volgende technieken:

Alles opnieuw testen: het voert alle tests uit die zich in de bestaande testbucket bevinden. Het kost veel tijd en middelen, waardoor het duur wordt. Het wordt ook wel hertesten of bevestigingstesten genoemd, omdat u opnieuw een test moet uitvoeren om te bevestigen of de fout is verholpen.

Prioritering van testgevallen: Testgevallen worden geprioriteerd op basis van de impact die ze zullen hebben op het bedrijf en de gebruikte functionaliteiten. De meest kritieke testgevallen worden eerst uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de kernfunctionaliteit van de software niet wordt beïnvloed.

Regressietestselectie: het voert het geselecteerde deel van de testsuite uit in plaats van de hele.

Testcase-optimalisatie: Bij deze techniek wordt de bestaande testsuite geoptimaliseerd door overbodige of verouderde testcases te verwijderen en nieuwe testcases toe te voegen die de gewijzigde of nieuwe functionaliteit dekken. Dit helpt om het aantal testgevallen te verminderen en ervoor te zorgen dat alle kritieke functionaliteit wordt getest.

Impactanalyse: deze techniek omvat het analyseren van de wijzigingen die in de software zijn aangebracht om de gebieden te identificeren die waarschijnlijk worden beïnvloed en vervolgens testcases te maken om die gebieden te dekken. Deze aanpak is handig voor het testen van complexe softwaretoepassingen met onderling afhankelijke modules of componenten.

Voordelen van regressietesten

 • Nul menselijke tussenkomst

Wanneer de testgevallen geautomatiseerd zijn, is er geen menselijke tussenkomst vereist. De tests kunnen worden gepland of geactiveerd met elk interval dat voor u geschikt is. Het testen gebeurt 24/7 zonder enige hulp.

 • Herhaalbaarheid

In een agile project is continu testen cruciaal. Testen kost veel tijd als het handmatig wordt gedaan. Handmatig testen in een agile project kan een nachtmerrie zijn, aangezien het aantal testgevallen exponentieel blijft toenemen. Geautomatiseerde tests klaren de klus met weinig moeite.

 • Verhoogde testdekking

Door geautomatiseerde tests te gebruiken, kunt u in korte tijd hetzelfde aantal testgevallen dekken, ook in meerdere combinaties van apparaten, besturingssystemen en browsers.

 • Bespaart middelen

Het grootste voordeel van geautomatiseerde regressietesten is dat het middelen vrijmaakt omdat u minder tijd besteedt aan repetitieve tests. Ze controleren met hoge nauwkeurigheid. Uw resources krijgen ruimschoots de tijd om complexe zaken te onderzoeken die menselijke tussenkomst vereisen.

 • Hoge schaalbaarheid

Sneller testen biedt de mogelijkheid om meer te testen. Handmatig testen kost veel tijd en brengt ook het risico op menselijke fouten met zich mee. Geautomatiseerde tests kunnen worden uitgevoerd met een snelheid en frequentie die handmatige tests nooit kunnen evenaren.

Regressie Automatisering Hulpmiddelen testen

Er zijn verschillende geautomatiseerde regressietools op de markt. Hun populariteit en acceptatie zijn afhankelijk van het platform en de programmeertaal die voor de softwaretoepassing worden gebruikt.

Laten we eens kijken naar enkele van de populaire geautomatiseerde regressietesttools:

 • Selenium

Selenium

Selenium, een open-sourcetool, wordt veel gebruikt voor het geautomatiseerd testen van webapplicaties. Met Selenium kunnen testers testscripts schrijven via verschillende frameworks zoals JUnit, NUnit en TestNG.

Functies:

 • Het identificeert gemakkelijk webelementen met behulp van de verschillende locators.
 • De WebDriver-tool van Selenium voert testcases sneller uit dan de meeste tools op de markt.
 • Het behandelt dynamische elementen met behulp van methoden zoals Bevat(), Absolute XPath() en StartsWith().

Het platform werkt met verschillende besturingssystemen zoals Mac, UNIX, Linux en Windows

 • TestVoltooid

test_complete_icon

Het is een commerciële tool voor het testen van automatisering die het testen van mobiele, desktop- en webapplicaties ondersteunt. TestComplete biedt een opname- en afspeelfunctie waarmee testers scripts kunnen maken zonder programmeerkennis.

Functies:

 • Het wordt geleverd met een intelligente objectrepository en ondersteunt meer dan 500 bedieningselementen.
 • TestComplete integreert met de tools in uw bestaande ecosysteem.
 • De AI-aangedreven hybride objectherkenningsengine helpt potentiële problemen te identificeren en op te lossen.
 • U kunt geautomatiseerde UI-tests in verschillende omgevingen en projecten hergebruiken, waardoor de testdekking toeneemt.
 • JMeter

jmeter

Het is een prestatietesttool die veel wordt gebruikt voor regressie- en functionele tests. U kunt het gebruiken zonder enige kennis van programmeren. JMeter geeft testresultaten op verschillende manieren weer: grafieken, bomen, tabellen en logbestanden.

Functies:

 • Het ondersteunt meerdere testtypes en basisprotocollen.
 • JMeter heeft onbeperkte testmogelijkheden, waardoor u kunt werken met lokale en servergebaseerde instanties.
 • U kunt uw tests schrijven en uitbreiden met behulp van de plug-ins voor ondersteuningsvisualisatie.
 • Basisprotocollen zoals JDBC, HTTP, SOAP, JMS en FTP worden ondersteund door JMeter.
 • Appium

appium

Het open-source automatiseringstestplatform ondersteunt het testen van mobiele applicaties. Appium gebruikt het mobiele JSON-draadprotocol om native, mobiele web- en hybride applicaties aan te sturen.

Functies:

 • Het maakt geautomatiseerd testen van native, hybride en mobiele webapplicaties mogelijk.
 • Voert platformonafhankelijke tests uit op emulators, simulators en echte apparaten.

Appium ondersteunt meerdere programmeertalen met Selenium-clientbibliotheken zoals PHP, Java, Python, Ruby, etc

Bekijk: de meest gevraagde automatiseringstesttools in 2023

Waar moet u op letten bij het kiezen van een tool voor regressietesten?

Een geautomatiseerde regressietool maakt uw softwaretestproces efficiënt en nauwkeurig. Laten we eens kijken naar enkele van de must-haves erin.

 • Het moet de mogelijkheid hebben om relevante tests uit te voeren.
 • Creëren test automatisering scripts moeten eenvoudig zijn en ze moeten zich kunnen aanpassen aan kleine wijzigingen zonder dat er iets aan hoeft te worden gedaan.
 • Het rapportageproces moet gedetailleerd zijn, idealiter inclusief screenshots en diagnostische informatie.
 • De testtool moet u de mogelijkheid bieden om uw tests te modulariseren. Het maken van een scriptbibliotheek of herbruikbare testfragmenten moet mogelijk zijn.
 • Teamleden van verschillende afdelingen, QA, ontwikkelaars en het leiderschapsteam moeten toegang hebben tot de tests en testresultaten.

Voor een van onze klanten kreeg Zuci bijvoorbeeld de taak om een juiste testtool te identificeren voor hun automatiseringsbehoeften.

Hun reikwijdte van automatisering was:

 • Rook
 • Regressie
 • Integratie
 • End-to-end testen

Platformen om te ondersteunen:

 • Windows-toepassing (WPF)
 • Mobiele applicatie (Xamarin)

We hebben twee tools onderzocht en op de shortlist gezet: QTP/UFT & Gauge. Op basis van onze vergelijking, voor- en nadelen, is dit hoe we tot het kiezen van de juiste tool zijn gekomen.

Uitdagingen voor regressietesten

Laten we eens kijken naar de uitdagingen op het gebied van regressietesten waar elk bedrijf doorheen moet.

Onderhoud testomgeving & regressietestsuite:

Een stabiele en consistente omgeving zorgt ervoor dat de resultaten nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Het onderhouden van de regressietestsuite resulteert in een uitgebreide testdekking, aangezien het kritische testgevallen zal bevatten. Door de testomgeving en regressietestsuite te onderhouden, neemt de effectiviteit van het testen toe.

Zo kunt u het effectief doen:

 • Maak een document met de specificaties van de testomgeving.
 • Voorkom onbevoegde toegang tot of wijzigingen in de testomgeving.
 • Verwijder onnodige software of bestanden die fouten veroorzaken tijdens het testproces.
 • Gebruik geautomatiseerde tools en scripts om de testomgeving te onderhouden.
 • Controleer en update de testsuite regelmatig en zorg ervoor dat deze alle kritieke functionaliteiten dekt.

Testcases up-to-date houden:

De testgevallen moeten worden bijgewerkt; alleen dan zijn ze relevant en effectief. Bijgewerkte testcases omvatten alle functionaliteiten en zorgen voor een uitgebreide testdekking. In een groot softwareproject veranderen de eisen steeds, wat resulteert in verouderde testgevallen. Gebrek aan middelen en tijd kan ertoe leiden dat de testcases niet worden bijgewerkt.

Ga als volgt te werk om de testcases up-to-date te houden:

 • Implementeer een robuust beheerproces voor testcases dat regelmatige beoordeling en updates omvat.
 • Maak gebruik van testcasebeheer entools voor testautomatiseringom de testgevallen bij te werken.
 • Investeer in trainings- en ontwikkelingsprogramma’s om hun vermogen om testcases effectief bij te werken te verbeteren.

Tijdsdruk:

Regressietesten moeten regelmatig worden uitgevoerd. Als u dit handmatig zou doen, kan dit enkele dagen tot weken duren. Zelfs geautomatiseerde regressietesten kunnen de bouwtijd vertragen en een knelpunt vormen als ze niet worden geoptimaliseerd.

Hier leest u hoe u de tijdsbeperkingen kunt overwinnen:

 • Automatiseer uw regressietesten om tijd te besparen.
 • Geef prioriteit aan delen van de software die meer kans hebben op defecten.
 • Concentreer u op onderdelen waarvan de productiecode vaak verandert.

Hoge kosten:

Handmatige regressietesten brengen hoge kosten met zich mee. Hoewel het opzetten van geautomatiseerde regressietesten zich vertaalt in hogere ontwikkel- en installatiekosten, is de ROI op de langere termijn hoger.

Zo kunt u kosten besparen:

 • Automatiseer yonze handmatige regressietesten.
 • Overleg met het ontwikkelingsteam over wat ze hebben gewijzigd of waaraan ze hebben gewerkt tijdens de laatste release.
 • Gebruik regressietools zoals testRigor, Katalon Studio, Selenium, etc. om uw testen te optimaliseren.

Zorgen voor testdekking:

Het bereiken van een uitgebreide testdekking tijdens regressietesten is moeilijk. De belangrijkste uitdagingen bij het waarborgen van testdekking zijn beperkte testmiddelen, het ontbreken van voldoende testgevallen, complexe scenario’s, veranderende vereisten en verouderde code.

Zo kunt u testdekking garanderen:

 • Geef prioriteit aan testen op basis van risico’s en hun impact.
 • Beoordeel bestaande testgevallen, identificeer hiaten in de testdekking en creëer aanvullende testgevallen.
 • Splits complexe scenario’s op in beheersbare scenario’s.
 • Werk het testplan en de testcases bij om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij uw huidige vereisten.
 • Begrijp de verouderde code en identificeer kritieke gebieden die moeten worden getest.

Best practices voor regressietesten

Hier zijn enkele best practices waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van regressietesten:

Automatisering van regressietesten:

Het automatiseren van regressietesten verbetert uw efficiëntie en bespaart u tijd. Handmatig testen is vatbaar voor menselijke fouten, aangezien het moeilijk zal zijn om je best te doen na een punt. Het zal zeker invloed hebben op de kwaliteit van de uiteindelijke software. Geautomatiseerde regressietesten geven uw testers de mogelijkheid om aan complexe functionaliteiten te werken. De testgevallen en software kunnen worden hergebruikt in de automatisering, waardoor uw ROI toeneemt.

Regelmatige beoordeling en update van testcases:

Testgevallen worden uitgevoerd door het regressiepakket wanneer er een update is in elke nieuwe software. Dit zijn gescripte tests die worden gemaakt, rekening houdend met de vereiste specificaties van oudere versies van de software. Het is het beste om de regressietestcases up-to-date te houden. Je wilt niet blijven testen op functionaliteiten die niet eens meer bestaan. Het is een verspilling van tijd en moeite. Zorg ervoor dat de testcases aansluiten bij de nieuwste functionaliteiten van de software.

Prioritering van testgevallen:

De meest gebruikte trajecten zijn de use cases waarop u zich moet concentreren. Het bevat de meest populaire functies en kernfunctionaliteit van uw applicatie. Begrijp hoe uw gebruikers omgaan met de functies van de applicatie. De regressiepakketten moeten tests hebben die ervoor zorgen dat de kernfunctionaliteit goed werkt. Concentreer u op gebieden met een hoog risico in de software en ga vervolgens verder met gebieden met een lager risico.

Gebruik van regressietesttools:

Regressietesttools automatiseren testen door een reeks vooraf gedefinieerde tests uit te voeren. Het vergelijkt de uitvoer met de verwachte resultaten. Deze tools kunnen vele tests uitvoeren, die een breed scala aan scenario’s en testcases dekken, en zorgen ervoor dat de softwaretoepassing grondig wordt gecontroleerd. Omdat de tests kunnen worden geïntegreerd met continue integratie- en leveringspijplijnen, maken ze geautomatiseerd testen tijdens de ontwikkeling mogelijk

Samenwerking met het ontwikkelteam:

Het ontwikkelteam is verantwoordelijk voor het aanbrengen van wijzigingen in de softwareapplicatie. Door samen te werken met het ontwikkelteam krijgt u inzicht in de aangebrachte wijzigingen en krijgt u een idee van de impact die dit zal hebben op de bestaande functionaliteit. Het ontwikkelingsteam kan u ook vertellen in welke toepassingsgebieden fouten of defecten kunnen voorkomen.

Het testteam kan het werken aan niet-gerelateerde testgevallen vermijden door de nieuwste testgevallen en testgegevens met het team te delen. Het ontwikkelingsteam kan ook inzicht geven in de oorzaak van een bepaald defect en samenwerken om dit op te lossen.

Gebruik een checklist voor regressietesten:

Het bijhouden van een checklist is de beste manier om er zeker van te zijn dat u alle belangrijke tests uitvoert. Checklists zorgen voor consistentie en volledigheid bij het uitvoeren van een reeks taken. De testinspanning zal grondig zijn als u een eenvoudige checklist gebruikt om alle tests uit te voeren.

Testpakket minimaliseren:

Het afdekken van zoveel mogelijk testscenario’s is een goede techniek om uw testen te optimaliseren. Aan het andere spectrum moet je dat doenVerwijder ook overbodige en onnodige testcases die deel uitmaken van uw regressietestsuite. Het zorgt ervoor dat de testtijd en -inspanning worden verminderd terwijl kritieke functionaliteiten worden afgedekt.

Betrek alle belanghebbenden bij codebeoordelingen:

Een van de beste dingen die je kunt doen om de testresultaten te verbeteren, is door alle belanghebbenden te betrekken bij codereviews. Zelfs als ze niet begrijpen hoe ze moeten coderen, kunnen ze een verscheidenheid aan waardevolle perspectieven bieden door vragen te stellen zoals een leek dat zou doen.

Geef vaak kleine batches vrij:

Als er meerdere wijzigingen zijn aangebracht in een release, is de kans groot dat er op meer risico’s wordt getest. Vraag het ontwikkelteam om zo vaak mogelijk code vrij te geven aan de testomgevingen om het aantal testmomenten te vergroten. Controleer hoe secties van een onvoltooide functie zich gedragen in de back-end of front-end van het systeem

Gebruik de LEGO-methode:

Hier is een interessante manier om het systeem te modelleren met behulp van LEGO-speelgoed. Beschouw elk LEGO-blok als een eigenschap, module of functie van de software. Het zal u helpen de verschillende onderdelen van het product te identificeren en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Verbind de blokken met behulp van de string. Hier wordt elke string beschouwd als een verbinding of integratie tussen de kenmerken, functies en modules.

Wanneer u wijzigingen in uw code doorvoert, kunt u visueel de integratie- en regressierisico’s zien, elk van de verbindingen met de andere objecten.

Koppel het met ontwikkelaars:

Voor ontwikkelaars is koppeling met testers een geweldige manier om testvaardigheden te ontwikkelen. Een combinatie van tester en ontwikkelaar heeft veel voordelen, vooral voor agile teams. Wanneer testers en ontwikkelaars samenwerken, bevordert dit een gedeeld begrip en resulteert dit in beter onderhoudbare tests die een goede dekking bieden. Een tester denkt waarschijnlijk na over hoe de klanten de functie zullen gebruiken, terwijl een ontwikkelaar zich concentreert op het gebied van de code en ernaar streeft deze robuuster te maken. Deze diverse POV’s creëren een veel beter product.

Regressietesten met Zuci Systems

Wilt u tijd besparen voor uw testteam? Wilt u de kosten verlagen die gepaard gaan met het ontwikkelen van een softwaretoepassing? Testdekking vergroten? Productkwaliteit verbeteren? Laat ons uw problemen oplossen met onzetestautomatiseringsdienst. We volgen een beproefd proces dat het automatiseringsproces standaardiseert, maar toch uw zakelijke vereisten begrijpt en dienovereenkomstig werkt.

Neem contact met ons op om te begrijpen hoe we u kunnen helpen

Leave A Comment

Verwante berichten