Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Leestijd : 1 minuten

Wanneer is het juiste moment om over te stappen op geautomatiseerd testen?

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Volgens een rapport van Transparency Market Research, de wereldwijde De markt voor testautomatisering zal tegen 2025 waarschijnlijk groeien met een robuust tempo van 109,69 miljard dollar, van 30,45 miljard dollar in 2016.

Veel softwarebedrijven zijn tegenwoordig begonnen aan een DevOps-reis voor continue levering van hun producten, om vervolgens te realiseren dat geautomatiseerd testen is onmisbaar om volledige behendigheid te bereiken.

De voordelen van het toepassen van testautomatisering in processen voor softwareontwikkeling omvatten een betere controle van testactiviteiten, meer transparantie en nauwkeurigere detectie van defecten.

Factoren die wijzen op de noodzaak van automatisering

Geautomatiseerd testen is het proces waarbij honderden testsuites worden uitgevoerd met behulp van een testautomatiseringsframework en een set testtools. Het is belangrijk omdat het handmatig testen van alle workflows, velden en scenario’s veel tijd kost en een knelpunt wordt voor snellere releases.

Hier volgen enkele veelvoorkomende aanwijzingen in een bedrijfsvoering die wijzen op de noodzaak van automatiseringstests:

 • Testcases met diverse problemen
 • Testcases die meerdere regressie hebben ondergaan
 • Op functionaliteit gebaseerde cases die veel klachten van klanten oppikten

Voordelen van geautomatiseerd testen

Geautomatiseerd testen en handmatig testen hebben verschillende doelen in het softwareontwikkelingsproces. Terwijl handmatig testen een persoon inhoudt die testgevallen uitvoert en de software op defecten evalueert, omvat geautomatiseerd testen het gebruik van tools en scripts om het testproces te automatiseren.

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties naast handmatig testen geautomatiseerd testen gebruiken:

 • Verhoogde efficiëntie: Denk aan een softwareontwikkelingsteam dat vóór elke release een reeks regressietests moet uitvoeren. Zonder automatisering zou het handmatig uitvoeren van deze tests een tijdrovende en foutgevoelige taak zijn, die een aanzienlijk deel van de tijd van het team in beslag zou nemen. Door deze tests te automatiseren, kan het team ze snel en nauwkeurig uitvoeren met minimale inspanning, waardoor handmatige testers tijd vrijmaken om zich te concentreren op complexere tests en verkennende tests.
 • Verhoogde testdekking: Geautomatiseerd testen is met name handig voor testscenario’s met grote hoeveelheden gegevens, complexe berekeningen of meerdere stappen. Neem bijvoorbeeld een e-commerce website met een groot aantal producten, elk met meerdere kenmerken (zoals maat, kleur en prijs). Geautomatiseerd testen kan worden gebruikt om verschillende testscenario’s te genereren die alle mogelijke combinaties van productkenmerken dekken, zodat de website grondig wordt getest.
 • Verhoogde betrouwbaarheid: Geautomatiseerde tests kunnen herhaaldelijk worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de software correct blijft functioneren met wijzigingen in de code. Neem bijvoorbeeld een team dat een mobiele app aan het ontwikkelen is. Als er nieuwe functies aan de app worden toegevoegd, kan het team geautomatiseerde tests uitvoeren om ervoor te zorgen dat de bestaande functionaliteit niet wordt aangetast. Dit kan helpen om defecten vroeg in het ontwikkelingsproces op te sporen en te voorkomen dat regressies worden geïntroduceerd.
 • Vroegtijdige detectie van defecten: Geautomatiseerd testen kan worden geïntegreerd in het ontwikkelingsproces, waardoor defecten eerder in de ontwikkelingscyclus worden opgespoord wanneer ze gemakkelijker en goedkoper te verhelpen zijn. Neem bijvoorbeeld een team dat continue integratie gebruikt om automatisch hun code te bouwen en te testen bij elke commit. Door geautomatiseerde tests in dit proces te integreren, kan het team snel defecten opsporen en oplossen voordat ze in de hoofdcodebase terechtkomen.
 • Kostenbesparingen: Geautomatiseerd testen kan uiteindelijk op de lange termijn tijd en geld besparen door de noodzaak van handmatig testen te verminderen en defecten eerder in de ontwikkelingscyclus op te sporen. Neem bijvoorbeeld een team met een grote en complexe codebase die uitgebreid handmatig moet worden getest. Door sommige van deze tests te automatiseren, kan het team de hoeveelheid tijd en moeite die nodig is voor handmatig testen verminderen, waardoor ze zich kunnen concentreren op andere gebieden van het ontwikkelingsproces. Bovendien kan het eerder in de ontwikkelingscyclus opsporen van defecten de totale ontwikkelingskosten verlagen door te voorkomen dat defecten hun weg vinden naar productie.

Verschillende scenario’s waarin geautomatiseerd testen kan worden gebruikt

Om het meeste uit geautomatiseerd testen te halen, is het essentieel om geschikte scenario’s te evalueren voor wanneer dit een positief resultaat kan opleveren.

 • Shift-links testen

Een scenario waarin geautomatiseerd testen kan helpen, is wanneer een bedrijf op zoek is naar shift-left-testen in hun SDLC. Shift-left-testen is een benadering waarbij testen veel eerder in de softwarelevenscyclus wordt uitgevoerd, d.w.z. vroeg testen en vaak testen. Traditionele testactiviteiten vinden erg laat in de cyclus plaats, waar het niet langer mogelijk is om defecten te repareren die alle stadia hebben doorlopen en de productie hebben bereikt, wat resulteert in drie keer zoveel tijd en kosten om te repareren. Automatisering in shift-links-testen stelt ontwikkelaars in staat om vanaf de ontwikkelingsfase code te schrijven met testbaarheid in gedachten.

 • Regressietesten

Regressietesten is een belangrijk gebied waar testautomatisering kan helpen, vooral in een DevOps-omgeving. Regressietesten zorgen ervoor dat eventuele wijzigingen in softwarecodes de functionaliteit niet aantasten of de bestaande testscenario’s beïnvloeden.

Met continue levering en een steeds groter wordend aantal releases dat daarmee gepaard gaat, beschouwen bedrijven regressietesten (kwaliteit) vaak als een knelpunt voor het bereiken van snelle releases. Testautomatisering helpt bedrijven om door te gaan door de wijzigingen automatisch te beoordelen en ervoor te zorgen dat alles goed werkt na een nieuwe release. Hier is een voorbeeld van bedrijfsresultaten verkregen met behulp van geautomatiseerde regressiesuites.

 • Testdekking

Testdekking beantwoordt “wat testen we en hoeveel testen we?” Het is een cruciaal gebied waar de dekking verkregen uit handmatig testen verbleekt in vergelijking met geautomatiseerd testen. Testautomatisering helpt QA’s de testdekking te maximaliseren door grote aantallen testcases tegelijkertijd uit te voeren in verschillende browsers en OS-configuraties. Automatisering zorgt niet alleen voor meer testdekking in termen van kwantiteit, maar ook van kwaliteit.

 • Niet-functionele tests

De algemene misvatting over geautomatiseerd testen is dat het alleen kan worden uitgevoerd voor functionele tests.

Maar in de praktijk leent het zich, afhankelijk van de behoeften van de organisatie, goed voor niet-functionele tests zoals prestaties, beveiliging, toegankelijkheid, systeemintegratie of API’s, enz., die allemaal in continue testmodus draaien. Het doel achter het uitvoeren van niet-functionele tests in de continue testmodus is “om het exacte moment te kunnen detecteren waarop iemand een coderegel invoert die de niet-functionele aspecten van het systeem beïnvloedt.”

Aan de slag met geautomatiseerd testen

 

 • Train handmatige testers voor testautomatisering

Als een organisatie een team van “handmatige testers” heeft, is een optie om ze bij te scholen met geautomatiseerde testvaardigheden, aangezien ze al een diepgaand begrip hebben van het te testen systeem en de gebruikers ervan. Dit zou echter veel tijd en moeite kosten, en om veel verschillende redenen kunnen sommige testers geen effectieve code schrijven voor automatiseringsscripts.

 • SDET’s om automatiseringsscripts te schrijven

Laat SDET’s beknopte, onderhoudbare code schrijven die gebruik kan maken van interne API’s en andere mogelijkheden als onderdeel van het schrijven van waardevolle testscripts. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op hoeveel diepgaande testervaring SDET’s hebben, of zijn ze allemaal testgericht?

 • Testautomatiseringstechnici inhuren/uitbesteden

Het inhuren van een team van testautomatiseringsingenieurs (inhuren/uitbesteden) is een goede optie aangezien,

 • U kunt competentie verwerven zonder tijd en kosten te besteden aan training, en
 • Ervaren geautomatiseerde testingenieur verkleint het risico van slecht geschreven testautomatiseringssuites

Geautomatiseerd testproces

Hier is een overzicht van het geautomatiseerde testproces, met een overzicht van de belangrijkste stappen die nodig zijn bij het creëren van een effectieve en efficiënte testautomatiseringsstrategie.

Stap 1: definieer testcases

De eerste stap in het testautomatiseringsproces is het definiëren van de testgevallen die geautomatiseerd moeten worden. Dit vereist een grondige kennis van het softwaresysteem dat wordt getest, evenals inzicht in de gebruikerseisen en acceptatiecriteria. Het definiëren van testgevallen helpt ervoor te zorgen dat de software die wordt ontwikkeld voldoet aan de behoeften van de gebruikers en vrij is van fouten.

Stap 2: Selecteer de juiste tools

Het selecteren van de juiste automatiseringstool is essentieel voor een succesvol testautomatiseringsproces. Er zijn tal van automatiseringstools beschikbaar en het kiezen van de juiste kan een uitdagende taak zijn. Overwegingen zijn onder meer het type applicatie dat wordt getest, de technologiestack en de vaardigheden van het testteam.

Stap 3: automatiseringsscripts maken

De volgende stap is het maken van automatiseringsscripts op basis van de gedefinieerde testgevallen. Automatiseringsscripts zijn ontworpen om de acties van een menselijke gebruiker na te bootsen en kunnen worden gebruikt om taken uit te voeren zoals inloggen op de applicatie, gegevens invoeren en op knoppen klikken. De scripts moeten worden ontworpen om alle mogelijke scenario’s te dekken om ervoor te zorgen dat de software grondig wordt getest.

Stap 4: definieer een testautomatiseringsarchitectuur

De testautomatiseringsarchitectuur definieert de structuur van uw automatiseringsframework. Het bevat de raamwerkcomponenten, zoals de testscriptstructuur, gegevensbeheer, rapportage en foutafhandeling. Het schetst ook de stroom van gegevens tussen componenten en de architectuur van de testomgeving.

Bekijk het testautomatiseringsframework van Zuci

Stap 5: Bouw het testautomatiseringsframework

Er zijn verschillende soorten testautomatiseringsframeworks beschikbaar, zoals datagestuurde, trefwoordgestuurde, modulaire en hybride frameworks. Nu het type framework, de tool en de architectuur aanwezig zijn, is het tijd om het framework te ontwikkelen. Dit omvat het maken van testscripts, het opzetten van de testomgeving en het integreren van de automatiseringstool met het framework. Het raamwerk moet zo zijn ontworpen dat het eenvoudig te onderhouden en schaalbaar is.

Lees: Een schaalbaar raamwerk voor testautomatisering bouwen voor uw project

Stap 6: Stel de testomgeving in

De testomgeving moet op de juiste manier worden ingericht om ervoor te zorgen dat de automatiseringsscripts correct worden uitgevoerd. Dit houdt in dat ervoor moet worden gezorgd dat de vereiste hardware-, software- en netwerkconfiguraties aanwezig zijn.

Stap 7: Voer de tests uit

Nadat de scripts en testomgeving zijn ingericht, kunnen de tests worden uitgevoerd. De automatiseringstool voert de scripts uit en de resultaten worden gegenereerd. Geautomatiseerde tests kunnen herhaaldelijk worden uitgevoerd, waardoor tijdens het ontwikkelingsproces continu kan worden getest.

Stap 8: analyseer de resultaten

De resultaten van de geautomatiseerde tests moeten worden geanalyseerd om te bepalen of de software correct functioneert. Testresultaten moeten worden geregistreerd en eventuele problemen moeten onmiddellijk worden aangepakt.

Stap 9: Samenwerken

Samenwerking is een cruciaal element in het testautomatiseringsproces. Automatiseringsingenieurs en handmatige testers moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde tests effectief en nuttig zijn. Handmatig testen is nog steeds essentieel bij het identificeren van bruikbaarheidsproblemen, gebruikerservaring en bugs die mogelijk moeilijk te vinden zijn via geautomatiseerd testen.

De juiste tools vinden voor geautomatiseerd testen

Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten bij het vinden van de juiste tools voor geautomatiseerd testen:

 • Begrijp uw vereisten: voordat u een tool voor geautomatiseerd testen selecteert, is het essentieel om uw vereisten te begrijpen. Wat heb je nodig om te testen? Wat zijn de soorten tests die u moet uitvoeren? Wat is uw budget?
 • Evalueer uw opties: zodra u uw vereisten begrijpt, is het tijd om uw opties te evalueren. Zoek naar tools die het type testen ondersteunen dat u moet uitvoeren, binnen uw budget passen en gebruiksvriendelijk zijn. Populaire tools zijn Selenium, Appium, TestComplete en Robot Framework.
 • Overweeg integratie en ondersteuning: de geselecteerde tool moet worden geïntegreerd met de technologieën en tools die u in uw project gebruikt. Het moet ook uitstekende ondersteuning en documentatie hebben om ervoor te zorgen dat uw team de tool effectief kan gebruiken.
 • Analyseer functies en functionaliteit: de tool moet de functies en functionaliteit hebben die aan uw behoeften voldoen. Zoek naar tools met een gebruiksvriendelijke interface, scriptmogelijkheden en rapportage- en analysefuncties.
 • Test de tools: test de tools na het analyseren van de functies en functionaliteit om te bepalen of ze aan uw eisen voldoen. Voer een proof-of-concept-test uit om te controleren of de tool werkt zoals verwacht en uw testcases aankan.
 • Overweeg schaalbaarheid en onderhoud: zorg ervoor dat de tool schaalbaar en gemakkelijk te onderhouden is. Een tool die veel onderhoud vereist, kan snel een aansprakelijkheid voor het team worden.

Lees: veelgevraagde tools voor het testen van automatisering in 2023

Conclusie

Naarmate de acceptatie van testautomatisering blijft toenemen, is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij het maken van software een goed begrip heeft van automatiseringsframeworks, tools en best practices die testautomatisering mogelijk maken en er de echte ROI uit halen.

Wilt u de dekking van uw testautomatisering verbeteren? Bekijk Zuci’s testautomatiseringsservices en zie hoe u Zuci kunt inzetten voor uw zakelijke behoeften.

Leave A Comment

Verwante berichten

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Content Writer

Minna is a content developer specializing in software testing and Robotic Process Automation (RPA). She enjoys exploring the intricacies of cutting-edge software and knits comprehensible content that resonates with the audience. PS, she is a book lover.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.

Lead Marketing Strategist

An INFJ personality wielding brevity in speech and writing.